This page in English
Laddar profil information

Om mig

Charlotta Nilsen är doktorand i den socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center. Hon har en filosofie magister i gerontologi och medicine kandidat i folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi, genus och hälsoekonomi.

Forskningsbeskrivning

Hennes avhandlingsarbete handlar om hur den psykosociala arbetsmiljön (med fokus på stress) och olika coping mekanismer (t.ex. socialt stöd, känsla av sammanhang) åren före pension påverkar vår hälsa och dödlighet efter pension.

Laddar publikationer

Karta