This page in English

Charlotta Nilsen

Forskarstuderande

Besöksadress : Gävlegatan 18 A 113 30 Stockholm
Leveransadress : Gävlegatan 16 113 30 Stockholm

Om mig

Charlotta Nilsen är doktorand i den socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center. Hon har en filosofie magister i gerontologi och medicine kandidat i folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi, genus och hälsoekonomi.

Forskningsbeskrivning

Hennes avhandlingsarbete handlar om hur den psykosociala arbetsmiljön (med fokus på stress) och olika coping mekanismer (t.ex. socialt stöd, känsla av sammanhang) åren före pension påverkar vår hälsa och dödlighet efter pension.

Publikationer

Karta