This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag disputerade 2011 med avhandlingen Managing technology in everyday activites: A study of older adults with dementia, MCI, and no cognitive impairment. I avhandlingen studerade jag det gap som finns mellan det teknologiskt utvecklade samhället och de möjligheter som personer som lever och åldras med kognitiv funktionsnedsättning pga. demens eller kognitiv svikt (MCI) har att använda teknik och ta del av aktiviteter i hem och offentlig miljö. Syftet var att generera kunskap om förmågan att använda teknik i vardagen, att undersöka hur förmågan att använda teknik kan bedömas och hur denna kunskap kan användas i klinisk verksamhet.

Efter disputationen har jag haft post-doktortjänster på Luleå Tekniska Universitet (LTU) och på KI. På LTU studerade jag bedömning av förmågan att använda teknik och olika aspekter av teknikanvändning bland personer med förvärvad hjärnskada. På KI har jag fortsatt det arbete jag påbörjade under doktorandstudierna. För närvarande arbetar jag vid Sektionen för arbetsterapi som universitetsadjunkt på arbetsterapeutbildningen och som postdoktor på i forskargruppen CACTUS (Cognitive Accessibility and Technology Use when Ageing in home and Society)  som leds av prefessor Louise Nygård. Forskningen fokuserar på olika aspekter bedömning och stöd av teknikanvändning i vardagen bland äldre personer med och utan kognitiva nedsättningar. I en stor del av forskningen används bedömningarna Everyday Technology Use Questionnire (ETUQ) och/eller Management of Everyday Technology Assessment (META).

Forskningsbeskrivning

Publikationer

Kottorp A, Nygård L, Hedman A, Öhman A, Malinowsky C, Rosenberg L, Lindqvist E, & Ryd C (2016). Access to and use of everyday technology among older people: An occupational justice issue – but for whom? Journal of Occupational Science. doi: 10.1080/14427591.2016.1151457     

Malinowsky, C. & Larsson Lund, M. (2016). The match between everyday technology in public space and the ability of working-aged people with ABI to use it. British Journal of Occupational Therapy, 79(1) 26–34.doi: 10.1177/0308022614563943                                 

Ryd, C., Nygård, L., Malinowsky, C., Öhman, A. & Kottorp, A. Can everyday technology use predict overall functional level among older adults with mild cognitive impairment or mild-stage Alzheimer’s disease? – A pilot study. Accepted for publication in Scandinavian journal of caring sciences

Malinowsky, C., Larsson-Lund, M. & Kottorp, A. Return work in people with acquired brain injury; Association with observed ability to use technology. Accepted for publication, Scandinavian Journal of Occupational Therapy 

Kassberg, A. C., Prellwitz, M, Malinowsky, C. & Larsson-Lund, M. (2015) Interventions aimed at improving the ability to use everyday technology in work after brain injury. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. doi: 10.3109/11038128.2015.1122835

Malinowsky, C., Kottorp, A., Patomella, A. – H., Rosenberg, L. & Nygård, L. (2015). Changes in the technological landscape over time: Everyday technologies relevance and difficulty levels as perceived by older adults with and without cognitive impairment. Technology & Disability, 27(3), 91-101. doi: 10.3233/TAD-150431

Malinowsky, C & Kottorp, A. Tanemura, R., Asaba, E., Nagao, T., Noda, K, Sagara, J., Bontje, P., Rosenberg, L. & Nygård, L. (2015). Validation of the Everyday Technology Use Questionnaire in a Japanese context. Hong Kong Journal of OT, 26, 1-8 doi.org/10.1016/j.hkjot.2015.08.002

Ryd, C., Nygård, L., Malinowsky, C., Öhman, A. & Kottorp, A. (2015). Associations between activities of daily living and everyday technology. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(1), 33-42. doi: 10.3109/11038128.2014.964307

Hedman, A., Nygård, L., Malinowsky, C., Almkvist, A., & Kottorp, A. (2015). Changing everyday activities and technology use in mild cognitive impairment. British Journal of Occupational Therapy.  doi: 10.1177/0308022615586800.

Malinowsky, C. & Larsson Lund, M. (2015). The match between everyday technology in public space and the ability of working-aged people with ABI to use it. British Journal of Occupational Therapy. doi: 10.1177/0308022614563943

Malinowsky, C., Nygård, L. & Kottorp, A. (2014). Using a screening tool to evaluate potential use of e-health services for older people with and without cognitive impairment. Aging & Mental Health, 18 (3), 340-345. doi:10.1080/13607863.2013.832731

Malinowsky, C., Rosenberg, L. & Nygård, L. (2014). An approach to facilitate healthcare professionals' readiness to support technology use in everyday life for persons with dementia. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(3), 199-209. * doi:10.3109/11038128.2013.847119.

Malinowsky, C. & Larsson Lund, M. The association between perceived and observed ability to use everyday technology in working age people with ABI. (2014). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, e-pub ahead of print. doi:10.3109/11038128.2014.919020

Malinowsky, C., Kassberg, A. – C., Larsson-Lund, M. & Kottorp, A. (2014). The stability of the test-retest reliability of the measures in the Management of Everyday Technology Assessment (META) among persons with acquired brain injury. Disability & Rehabilitation, Assistive Technology, e-pub ahead of print doi:10.3109/17483107.2014.968812

Malinowsky, C., Kottorp, A. & Nygård, L (2013).  Everyday technologies' levels of difficulty when used by older adults with and without cognitive impairment –Comparison of self-perceived versus observed difficulty estimates. Technology and Disability, 25 (3), 167-176.doi:10.3233/TAD-130380

Kassberg, A. C., Malinowsky, C., Jacobsson, L. & Larsson-Lund, M (2013). Ability to manage everyday technology after acquired brain injury. Brain Injury, 27 (13-14), 1583-38. doi: 10.3109/02699052.2013.837196

Malinowsky, C., Almkvist, O., Nygård, L. & Kottorp, A. (2012). Individual variability and environmental characteristics influence older adults’ abilities to manage everyday technology. International Psychogeriatrics, 24 (3), 484-495. * doi: 10.1017/S1041610211002092

Patomella, A. – H., Kottorp, A., Malinowsky, C. & Nygård, L. (2011). Factors that impact the level of difficulty of everyday technology in a sample of older adults with and without cognitive impairment. Technology and Disability, 23 (4), 243-250. doi: 10.3233/TAD-2011-0331

Malinowsky, C., Nygård, L. & Kottorp, A. (2011). Psychometric evaluation of a new assessment of the ability to manage technology in everyday life.  Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 18 (1), 26-35. *doi: 10.3109/11038120903420606

Malinowsky, C., Almkvist, O., Kottorp, A. & Nygård, L. (2010). Ability to manage everyday technology: A comparison of persons with dementia or mild cognitive impairment and older adults without cognitive impairment.  Disability & Rehabilitation, Assistive Technology, 5 (6), 462-469. *  doi: 10.3109/17483107.2010.496098

*- i avhandling

 

 

 

Laddar publikationer