This page in English

Britt-Louise Gothnier

Ekonomichef

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 8, Plan 5 141 83 Huddinge
Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Kansli - ekonomi, Alfred Nobels Allé 8, Plan 5 141 83 Huddinge