This page in English

Björn Runesson

Forskarstuderande

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för medicinska njursjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm