This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar för närvarande halvtid som universitetsadjunkt på sektionen för Fysioterapi och halvtid som postdoc. Min ämneskompetens ligger till stor del inom området fysisk aktivitet, träning och hälsopromotion. Jag undervisar på Fysioterapiprogrammet ffa inom områdena fysisk aktivitet och träning och kvinnors hälsa/inkontinens. Fr o m VT2015 är jag kursansvarig för kursen Fysisk aktivitet som prevention, FYSS/Far på avancerad nivå. Jag handleder handleder även grundutbildningsprojekt.

Utbildning

2014 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2005 Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

1989 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

I mitt avhandlingsarbete "Health-enhancing physical activity in rheumatoid arthritis. Prevalence, intervention and assessment" var det övergripande syftet att beskriva fysiska aktivitetsvanor hos personer med reumatoid artrtit (RA) och faktorer relaterad till fysisk aktivitet, att utvärdera en hälsofrämjande fysisk aktivitetsintervention samt att validera två konditionstest.

~~Jag tillhör en forskargrupp på KI, fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom, som drivs av Professor Christina Opava.
”Forskningen inriktas främst mot fysisk aktivitet och träning för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar i interventions- och implementeringsstudier, utveckling och anpassning av mätmetoder samt utforskande av patient- och vårdgivarperspektiv på fysisk aktivitet. Forskningen är translationell och genomförs i en multiprofessionell miljö med sjukgymnaster, reumatologer, psykologer och tränings- och smärtfysiologer samt forskare från teknisk och humanistisk fakultet.”

Laddar publikationer