This page in English
Laddar profil information

Om mig

Läkarexamen 1983 vid Hälsouniversitetet i Linköping, legitimerad läkare 1985 och specialist i klinisk fysiologi (1990) resp. nuklearmedicin (1997), överläkare sedan 1994. Verksamhetschef på fysiologiska kliniken vid Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping 2002-2009. Disputerade i medicinsk vetenskap 1993, efter en tid som "twinningdoktorand" (medicin-teknologi), med avhandling om valvulärt aortaflöde. Postdoktor CNR Pisa 1997, forskarassistent Medicinska forskningsrådet 1997-2002 och docent sedan 1999. Adj. lektor vid Linköpings universitet 2004-2009 (Hälsouniversitetet resp. Linköpings tekniska högskola) och adjungerades 2009 som professor vid Inst. för medicinsk teknik (fysiologiska mätmetoder). Sedan 2010 professor i medicinsk teknologi vid Karolinska Institutet (Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik) med anknytning till Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH och i kombination med överläkartjänst i klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Utbildning

Undervisningsområde
Över 20 års erfarenhet av problembaserad undervisning (PBL) från Hälsouniversitetet i Linköping, med såväl basgruppshandledning, föreläsningar, datoriserad fallkonstruktion, frågestunder, tentamina, och fördjupningsuppgifter för läkarstudenter och meddellånga vårdutbildningar inom fysiologi, klinisk fysiologi och fr.a. kardiovaskulära sjukdomar. Flerårigt ansvar för eko-lab och körkortsutbildning inom klinisk fysiologi, och varit utbildningssekreterare inom Svenska läkaresällskapets svenska förening för klinisk fysiologi - med bl.a. ansvar för utbildningsbok som fortfarande används för blivande specialistläkare.

Återkommande föreläsningar, tentamina och handledning av examensarbeten i kardiovaskulär och pulmonell biomeknik, fysiologi och bilddiagnostik för masterstudenter inom medicinsk teknik. Ansvarat för tvärvetenskaplig forskarutbildningskurs i kardiovaskulär fysiologi och för internationella kliniska kurser med fokus mot kontrastekokardiografi och funktionella bilder.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Flödesbestämning med ultraljudsDoppler: Slagvolymsbestämning med ultraljudsDoppler ersätter hjärtkateteriseringar. Utveckling av SIVV (surface integration of velocity vectors) ett nytt flödesberäkningsverktyg. Simuleringsprogram för kardiovaskulära effekter på flödesmönster i hjärtat av ändrad compliance, slagvolym och kärlkarakteristika. Forskningsgruppen var först med att beskriva tissue tracking för ultraljudsbilder oberoende av rörelseriktning. Nu studeras i samarbete med pedagog hur tilläggsinlärningen bäst skall ske för att bild-analys fortsättningsvis skall inkludera såväl funktions- som morfologiska parametrar.

Stress, ischemi och intensivvård: Utvärderat referensvärden och reproducibilitet avseende vävnadsDoppler utvärderats bl.a. via europeisk multicenterstudie. Under metodutveckling av nuklearscintigrafisk hjärtundersökning, vävnads- och kranskärlDoppler samt kontrastekokardiografi i vila och under stress utvärderas kort- och långtidseffekter av epidural analgesi och dess genes resp. antianginösa effekt. Undersökt och gett rekommendationer för att minimera negativa kardiovaskulära effekter av meknaisk ventilation. Optimering av vätskeersättningsstrategier under intensivvård (hjärtsvikt, brännskada, stroke).

Perfusion och kontrastultraljud: Myocardperfusion och hjärtmuskelrörelse i samma bild. Effekter av andning- och kontrast i sig resp. möjlighet att studera angioneogenes i plaque och tumörer. Förbättrade ultraljudspulser utvecklas för att undvika höga mekaniska index och därmed endotelskador. Uppkomna cellskador bild- och funktionsstuderas. Bild-tracking av virvlar i 4D-bild. Gridding av hjärtultraljudsbilder för bild-/sensorfusion i andra modaliteter som CT, MR och gammakamera/PET.

Utveckling av thoracal impedansteknologi och implanterbar hemodynamisk monitorering.

Publikationer

High variability in strain estimation errors when using a commercial ultrasound speckle tracking algorithm on tendon tissue
Fröberg Å, Mårtensson M, Larsson M, Janerot-sjöberg B, D'hooge J, Arndt A
Acta radiologica (Stockholm, Sweden : 1987) 2016;57(10):1223-9

Investigation of polymer-shelled microbubble motions in acoustophoresis
Kothapalli Sv, Wiklund M, Janerot-sjoberg B, Paradossi G, Grishenkov D
Ultrasonics 2016;70():275-83

A novel method for discrimination between innocent and pathological heart murmurs
Gharehbaghi A, Borga M, Sjöberg Bj, Ask P
Medical engineering & physics 2015;37(7):674-82

Assessment of aortic valve stenosis severity using intelligent phonocardiography
Gharehbaghi A, Ekman I, Ask P, Nylander E, Janerot-sjoberg B
International journal of cardiology 2015;198():58-60

In Search of the Optimal Heart Perfusion Ultrasound Imaging Platform
Grishenkov D, Gonon A, Janerot-sjoberg B
Journal of ultrasound in medicine : official journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine 2015;34(9):1599-605

Ultrasound contrast agent loaded with nitric oxide as a theranostic microdevice
Grishenkov D, Gonon A, Weitzberg E, Lundberg Jo, Harmark J, Cerroni B, et al
Drug design, development and therapy 2015;9():2409-19

Unique Pumping-Out Fracturing Mechanism of a Polymer-Shelled Contrast Agent: An Acoustic Characterization and Optical Visualization
Kothapalli Svvn, Daeichin V, Mastik F, Brodin La, Janerot-sjoberg B, Paradossi G, et al
IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL 2015;62(3):451-62

Endocardial border delineation capability of a novel multimodal polymer-shelled contrast agent
Larsson Mk, Larsson M, Nowak G, Paradossi G, Brodin LÅ, Sjöberg Bj, et al
Cardiovascular ultrasound 2014;12():24-

Hyperoxia affects the regional pulmonary ventilation/perfusion ratio: an electrical impedance tomography study
Li Y, Tesselaar E, Borges Jb, Böhm Sh, Sjöberg F, Janerot-sjöberg B
Acta anaesthesiologica Scandinavica 2014;58(6):716-25

Impact of a standardized training program on midwives' ability to assess fetal heart anatomy by ultrasound
Hildebrand E, Abrandt Dahlgren M, Sved C, Gottvall T, Blomberg M, Janerot-sjoberg B
BMC medical imaging 2014;14():20-

Closed-loop real-time simulation model of hemodynamics and oxygen transport in the cardiovascular system
Broomé M, Maksuti E, Bjällmark A, Frenckner B, Janerot-sjöberg B
Biomedical engineering online 2013;12():69-

Effect of Long-Term Thoracic Epidural Analgesia on Refractory Angina Pectoris: A 10-Year Experience
Richter A, Cederholm I, Fredrikson M, Mucchiano C, Traff S, Janerot-sjoberg B
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA 2012;26(5):822-8

Echo-Guided Presentation of the Aortic Valve Minimises Contrast Exposure in Transcatheter Valve Recipients
Baranowski J, Ahn H, Freter W, Nielsen Ne, Nylander E, Janerot-sjoberg B, et al
CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS 2011;77(2):272-5

Second Harmonic Echocardiography and Spontaneous Contrast During Implantation of a Left Ventricular Assist Device
Hubbert L, Peterzen B, Ahn H, Janerot-sjoberg B
ASAIO JOURNAL 2010;56(5):417-21

CONTRAST BIASES THE AUTOCORRELATION PHASE SHIFT ESTIMATION IN DOPPLER TISSUE IMAGING
Ressner M, Jansson T, Cedefamn J, Ask P, Janerot-sjoberg B
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY 2009;35(3):447-57

Hemodynamic Changes During Resuscitation After Burns Using the Parkland Formula
Bak Z, Sjoberg F, Eriksson O, Steinvall I, Janerot-sjoberg B
JOURNAL OF TRAUMA-INJURY INFECTION AND CRITICAL CARE 2009;66(2):329-36

Axial flow pump treatment during myocardial depression in calves: An invasive hemodynamic and echocardiographic tissue Doppler study
Hubbert L, Peterzen B, Traff S, Janerot-sjoberg B, Ahn H
ASAIO JOURNAL 2008;54(4):367-71

Cardiac dysfunction after burns
Bak Z, Sjoberg F, Eriksson O, Steinvall I, Janerot-sjoberg B
BURNS 2008;34(5):603-9

Human cardiovascular dose-response to supplemental oxygen
Bak Z, Sjoberg F, Rousseau A, Steinvall I, Janerot-sjoberg B
ACTA PHYSIOLOGICA 2007;191(1):15-24

Effects of ultrasound contrast agents on Doppler tissue velocity estimation
Ressner M, Brodin La, Jansson T, Hoff L, Ask P, Janerot-sjoberg B
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY 2006;19(2):154-64

Acute hyperoxaemia-induced effects on regional blood flow, oxygen consumption and central circulation in man
Rousseau A, Bak Z, Janerot-sjoberg B, Sjoberg F
ACTA PHYSIOLOGICA SCANDINAVICA 2005;183(3):231-40

Changes in basal metabolic rate during pregnancy in relation to changes in body weight and composition, cardiac output, insulin-like growth factor I, and thyroid hormones and in relation to fetal growth
Lof M, Olausson H, Bostrom K, Janerot-sjoberg B, Sohlstrom A, Forsum E
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2005;81(3):678-85

Backscattered ultrasound from contrast microbubbles: effects of tissue and bubble interaction
Ressner M, Kvikliene A, Hoff L, Jurkonis R, Jansson T, Janerot-sjoberg B, et al
Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference 2004;2():849-52

Modelling of nonlinear effects and the response of ultrasound contrast micro bubbles: simulation and experiment
Kvikliene A, Jurkonis R, Ressner M, Hoff L, Jansson T, Janerot-sjoberg B, et al
ULTRASONICS 2004;42(1-9):301-7

Myocardial tissue motion influence on laser Doppler perfusion monitoring using tissue Doppler imaging
Karlsson Mgd, Hubbert L, Lonn U, Janerot-sjoberg B, Casimir-ahn H, Wardell K
MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING 2004;42(6):770-6

Muscle metabolism in fibromyalgia studied by P-31 magnetic resonance spectroscopy during aerobic and anaerobic exercise
Lund E, Kendall Sa, Janerot-sjoberg B, Bengtsson A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2003;32(3):138-45

Effect of thoracic epidural analgesia on refractory angina pectoris: Long-term home self-treatment
Richter A, Cederholm I, Jonasson L, Mucchiano C, Uchto M, Janerot-sjoberg B
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA 2002;16(6):679-84

T lymphocyte infiltration in non-rheumatic aortic stenosis: a comparative descriptive study between tricuspid and bicuspid aortic valves
Wallby L, Janerot-sjoberg B, Steffensen T, Broqvist M
HEART 2002;88(4):348-51

Beat-to-beat changes in stroke volume precede the general circulatory effects of mechanical ventilation: a case report
Nelson N, Janerot-sjoberg B
CRITICAL CARE 2001;5(1):41-5

Influence of respiration on myocardial signal intensity
Janerot-sjoberg B, Von Schmalensee N, Schreckenberger A, Richter A, Brandt E, Kirkhorn J, et al
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY 2001;27(4):473-9

Major and minor axes of the normal mitral annulus
Fyrenius A, Engvall J, Janerot-sjoberg B
JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE 2001;10(2):146-52

The tissue Doppler response to dobutamine is reduced in women compared with men: implications of the MYDISE study for quantitative stress echocardiography
Madler Cf, Payne N, Fraser Ag, Janerot-sjoberg B, Cohen A, Kuersten B, et al
EUROPEAN HEART JOURNAL 2001;:117-117

Effect of thoracic epidural analgesia on refractory angina pectoris: long-term home self-treatment
Richter A, Cederholm I, Janerot-sjoberg B, Jonasson L, Mucchiano C, Traff S, et al
EUROPEAN HEART JOURNAL 2000;:598-598

Normal myocardial velocity responses to dobutamine: the basis for quantitative stress echocardiography with off-line analysis
Madler Cf, Payne N, Janerot-sjoberg B, Lind B, Rosenhek R, Wilkenshoff U, et al
EUROPEAN HEART JOURNAL 2000;:574-574

Pediatric cardiac output measurement using surface integration of velocity vectors: An in vivo validation study
Chew Ms, Brandberg J, Bjarum S, Baek-jensen K, Sloth E, Hasenkam Jm, et al
CRITICAL CARE MEDICINE 2000;28(11):3664-71

The effect of pacing-induced heart rate variation on longitudinal and circumferential regional myocardial function after acute beta-blockade--a cardiac ultrasound study
Strotmann Jm, Janerot-sjöberg B, Kimme P, Fröhlich B, Voigt Ju, Schreckenberger Ab, et al
European journal of echocardiography : the journal of the Working Group on Echocardiography of the European Society of Cardiology 2000;1(3):184-95

Transesophageal echocardiographic hemodynamic monitoring during preoperative acute normovolemic hemodilution
Bak Z, Abildgard L, Lisander B, Janerot-sjoberg B
ANESTHESIOLOGY 2000;92(5):1250-6

Increased accuracy of echocardiographic measurement of flow using automated spherical integration of multiple plane velocity vectors
Brandberg J, Janerot-sjoberg B, Ask P
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY 1999;25(2):249-57

T-lymphocyte infiltration in degenerative heart valve disease
Wallby L, Boeryd B, Broqvist M, Sjoberg Bj, Steffensen T
CIRCULATION 1999;100(18):18-18

Color Doppler myocardial imaging: A new method to quantify dobutamine stress echocardiography?
Wilkenshoff Um, Janerot-sjoberg B, Engvall J, Richter A, Sovany A, Wranne B, et al
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 1998;31(2):437A-437A

Do structurally different contrast agents vary in their second harmonic response to ultrasound?
Voigt Ju, Schreckenberger Ab, Kirkhorn J, Janerot-sjoberg B, Von Bibra H
CIRCULATION 1998;98(17):299-299

Femoral artery haemostasis with a pneumatic compression device versus a clamp after coronary angiography
Janerot-sjoberg B, Broqvist M, Fransson Sg
SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL 1998;32(5):281-4

Myocardial perfusion abnormalities by intravenous administration of the contrast agent NC100100 in an experimental model of coronary artery thrombosis and reperfusion
Rovai D, Janerot-sjoberg B, Nagy A, Marini C, Burchielli S, Castellari M, et al
ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES 1998;15(8):731-740

Quantitative digital evaluation of myocardial exercise thallium-201 single-photon emission tomography in post-menopausal women
Janerot-sjoberg B, Ekberg S, Areskog M, Nylander E, Swahn E
CLINICAL PHYSIOLOGY 1998;18(3):169-77

Regional mean systolic myocardial velocity estimation by real-time color Doppler myocardial imaging: A new technique for quantifying regional systolic function
Wilkenshoff Um, Sovany A, Wigstrom L, Olstad B, Lindstrom L, Engvall J, et al
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY 1998;11(7):683-92

Cardiac output and blood pressure during active and passive standing
Tanaka H, Sjoberg Bj, Thulesius O
CLINICAL PHYSIOLOGY 1996;16(2):157-70

MATHEMATICAL-MODEL THAT CHARACTERIZES TRANSMITRAL AND PULMONARY VENOUS FLOW VELOCITY PATTERNS
Sun Y, Sjoberg Bj, Ask P, Loyd D, Wranne B
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 1995;268(1):H476-89

Visa alla publikationer