This page in English

Beata Molin

Forskarstuderande

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för obstetrik och gynekologi, Karolinska Universitetssjukhus, Huddinge, 141 86 Stockholm