This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är leg operationssjuksköterska med en doktors examen i medicinsk vetenskap.

Jag arbetar 60% på KI NVS Specialistsjuksköterskeprogrammet inom operationssjukvård som examinator och adjunkt.

Jag arbetar också 40% på Sårcentrum Södersjukhuset som FoUU-ledare med forskning och utbildning inom sårområdet, samt är i klinisk tjänst framförallt vid arbete med de kirurgiska ingreppen som genomförs på operationssal på Sårcentrum.

Forskningsbeskrivning

  • INFECT: Långtidsuppföljning av patienter drabbade av nekrotiserande fascit, samt deras närstående. Intervjustudie samt enkätstudie om livskvalitet efter att ha drabbats av denna sjukdom. Detta är en spin-off studie från den stora europeiska INFECT-studien och är ett samarbete mellan Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.
  • Wound-QoL: Översättning och validering av ett sårspecifikt livskvalitetsinstrument. Genomförs på Sårcentrum
  • Amputationsstudien: Behandlingsresultat och komplikationer i samband med kärlkirurgi samt patienternas upplevelse av att ha blivit amputerade. Bihandledare till doktorand Eva Torbjörnsson på Vo Kirurgi, Södersjukhuset.
Laddar publikationer