This page in English

Ann-Mari Fagerdahl

Universitetsadjunkt

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23 141 52 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2, 23300 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23 B 141 52 Huddinge

Om mig

Jag är leg operationssjuksköterska med en doktors examen i medicinsk vetenskap.

Jag arbetar 60% på KI NVS Specialistsjuksköterskeprogrammet inom operationssjukvård som examinator och adjunkt.

Jag arbetar också 40% på Sårcentrum Södersjukhuset som FoUU-ledare med forskning och utbildning inom sårområdet, samt är i klinisk tjänst framförallt vid arbete med de kirurgiska ingreppen som genomförs på operationssal på Sårcentrum.

Forskningsbeskrivning

  • INFECT: Långtidsuppföljning av patienter drabbade av nekrotiserande fascit, samt deras närstående. Intervjustudie samt enkätstudie om livskvalitet efter att ha drabbats av denna sjukdom. Detta är en spin-off studie från den stora europeiska INFECT-studien och är ett samarbete mellan Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.
  • Wound-QoL: Översättning och validering av ett sårspecifikt livskvalitetsinstrument. Genomförs på Sårcentrum
  • Amputationsstudien: Behandlingsresultat och komplikationer i samband med kärlkirurgi samt patienternas upplevelse av att ha blivit amputerade. Bihandledare till doktorand Eva Torbjörnsson på Vo Kirurgi, Södersjukhuset.

Publikationer

Translation and validation of the wound-specific quality of life instrument Cardiff Wound Impact Schedule in a Swedish population
Fagerdahl Am, Boström L, Ulfvarson J, Bergström G, Ottosson C
Scandinavian journal of caring sciences 2014;28(2):398-404

Patients' Experience of Advanced Wound Treatment-A Qualitative Study
Fagerdahl Am, Bostrom L, Ottosson C, Ulfvarson J
WOUNDS-A COMPENDIUM OF CLINICAL RESEARCH AND PRACTICE 2013;25(8):205-11

Risk Factors for Unsuccessful Treatment and Complications With Negative Pressure Wound Therapy
Fagerdahl Am, Bostrom L, Ulfvarson J, Ottosson C
WOUNDS-A COMPENDIUM OF CLINICAL RESEARCH AND PRACTICE 2012;24(6):168-77

Negative Pressure Wound Therapy - A Descriptive Study
Wallin Am, Bostrom L, Ulfvarson J, Ottosson C
OSTOMY WOUND MANAGEMENT 2011;57(6):22-9