This page in English
Laddar profil information

Om mig

Anne Wang är läkarstudent och doktorand på Karolinska Institutet. Hon började i professor Lars Rydéns forskargrupp våren 2014 i samband med examensarbete inom ramen för läkarutbildningen och blev därefter registrerad doktorand 2015. Hon blev även 2015 tilldelad en plats på MD/PhD-programmet (CSTP=Clinical Scientist Training Programme) vilket ger delfinansiering för forskning i 4 år. Hon talar svenska, engelska och kinesiska flytande.

Utbildning

2015 - pågående Forskarutbildning, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet

2011 - pågående Läkarprogrammet, Karolinska Institutet, Stockholm

Forskningsbeskrivning

Anne Wangs doktorandstudier har projekttiteln ”Testosterone – of importance in dysglycaemia and cardiovascular disease?”. Avhandlingen syftar till att utforska på vilket sätt testosteronnivåer påverkar hjärtkärlsjuklighet och glukosrubbningar hos män och kvinnor. Genom basalvetenskaplig labbforskning, epidemiologisk kartläggning och mekanistiska studier kommer frågor om prevalens, patofysiologi och långtidsprognos hos patienter med låga testosteronnivåer och kardiovaskulär sjukdom kunna kartläggas. Huvudhandledare är Linda Mellbin och bihandledare är Lars Rydén, Stefan Arver och Viveca Gyberg.

Akademiska priser och utmärkelser

Bästa fria föredrag vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2015 för presentation om testosteronnivåer hos patienter med hjärtinfarkt. 

Laddar publikationer