This page in English

Anna Carin Wahlberg

Universitetslektor

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23 141 52 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1, 23300 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23 B 141 52 Huddinge

Om mig

Jag är leg sjuksköterska sedan 1985 och jag har tidigare huvudsakligen arbetat som telefonsjuksköterska på SOS Alarm. Numera är jag programdirektor för KIs 11 specialistsjuksköterskeprogram och magister-/masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap. Min undervisning är både på grund- och avancerad nivå, huvudsakligen inom specialistsjuksköterskeprogrammet men även inom andra program som sjuksköterskeprogrammet, magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap och läkarprogrammet. Forskningen handlar huvudsakligen om omvårdnad i sjukvårdsrådgivning per telefon och prehospital vård.

Utbildning

Leg sjuksköterska Ersta högskola 1985

Fil mag konstvetenskap Stockholms universitet 1996

Med dr Karolinska Institutet 2004

Forskningsbeskrivning

Min forskning är huvudsakligen inom omvårdnad inriktad mot sjukvårdsrådgiving, dvs. sjuksköterskors telefonbedömningar. Min forskning handlar både om den vårdsökandes och telefonsjuksköterskans perspektiv.  Pågånde projekt är inom områdena övervakningssamtal och telefonsjuksköterskors arbetsmiljö. Övrig forskning är inom ambulanssjukvård.

- bihandledare till 3 disputerade doktorander

- huvudhandledare till en doktorand

 

Pedagogiska meriter

- pedagogisk ledare 2006-08

- lärarrepresentant programnämnd 9 2011-12

- programdirektor KIs 11 specialistsjuksköterskeprogram samt magister/masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap 2013-

- över 30 hp formell pedagogisk utbildning

- arbetat som adjunkt/lektor på KI sedan 2003

- drivit/deltagit i ett antal pedagogiska utvecklingsprojekt, tex. ny handledningsmodell för examensarbeten och pedagogisk profil i programnämnd 9

- författare till en bok och 2 kapitel samt vetenskapliga pedagogiska artiklar

- arbetat som museilärare på Riksantikvarieämbetet och Livrustkammaren

- ledamot i KIs Pedagogiska akademi

Publikationer

Ambulance clinicians' experiences of relationships with patients and significant others
Holmberg M, Wahlberg Ac, Fagerberg I, Forslund K
Nursing in critical care 2016;21(4):e16-23

The relationship with the ambulance clinicians as experienced by significant others
Holmberg M, Forslund K, Wahlberg Ac, Fagerberg I
Nursing in critical care 2016;21(4):e1-8

Telephone advice nursing: parents' experiences of monitoring calls in children with gastroenteritis
Eriksson Ek, Sandelius S, Wahlberg Ac
Scandinavian journal of caring sciences 2015;29(2):333-9

The Emergency Medical Service personnel's perception of the transportation of young children
Öberg M, Vicente V, Wahlberg Ac
International emergency nursing 2015;23(2):133-7

District nurses' knowledge development in wound management: ongoing learning without organizational support
Friman A, Wahlberg Ac, Mattiasson Ac, Ebbeskog B
Primary health care research & development 2014;15(4):386-95

To surrender in dependence of another: the relationship with the ambulance clinicians as experienced by patients
Holmberg M, Forslund K, Wahlberg Ac, Fagerberg I
Scandinavian journal of caring sciences 2014;28(3):544-51

Bases for assessments made by telephone advice nurses
Wahlberg Ac, Cedersund E, Wredling R
JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE 2005;11(8):403-7

Factors and circumstances related to complaints in emergency medical dispatching in Sweden: an exploratory study
Wahlberg Ac, Cedersund E, Wredling R
European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine 2003;10(4):272-8

Telephone nurses' experience of problems with telephone advice in Sweden
Wahlberg Ac, Cedersund E, Wredling R
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2003;12(1):37-45

Telephone advice nursing - callers' experiences
Wahlberg Ac, Wredling R
JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE 2001;7(5):272-6

Telephone nursing: calls and caller satisfaction
Wahlberg Ac, Wredling R
International journal of nursing practice 1999;5(3):164-70

Visa alla publikationer