This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar med programövergripande frågor, det vill säga handlägger ärenden och verkställer beslut inom elva specialistsjuksköterskeprogram samt magister- och masterprogrammen i klinisk medicinsk vetenskap.

Jag har sedan februari 2017 även en koordinerande roll som institutionsövergripande handläggare för fristående kurser, uppdragsutbildning samt kvalitetetsarbete inom utbldning på grund- och avancerad nivå.

Jag började arbeta vid Karolinska Institutet, vid institutionen CNS år 2000, som forskare med mål att identifiera riskgener för schizofreni. Från hösten 2003, har jag arbetat vid intitutionen NVS, först som forskare inom Alzheimerforskning och sedan som programkoordinator för forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap och som samordnare för intern och extern information. Under 2015-2016 arbetade jag som handläggare i programnämnd 9, vid programkansliet, Universitetsförvaltningen. Sedan 1 januari 2017 är jag, efter en omorganisation av programansvar, åter vid institutionen NVS.

Utbildning

1997 Doktorsexamen i klinisk genetik, Uppsala universitet. Titel: Genetic investigations of four neurological disorders: from phenotype to mutation

1992 Kandidatexamen i molekylärbiologi, Uppsala universitet

Övrig utbildning

 • Projektledarutbildning, Gotlandakademin 2015
 • Webbkurs om lika villkor, KI 2014
 • Kontorets administratör & koordinator, Confex 2014
 • Drupal, webbpubliceringsverktyg, KI 2013
 • Ladok-utbildning (studiedokumentationssystem), KI 2013, 2015
 • Selma-utbildning (kursplaner), KI 2013, 2015
 • Polopoly, webbpubliceringsverktyg, KI 2012
 • Att leda och organisera gruppundervisning, KI 2011
 • Att leda projektteam, Astrakan 2011
 • Webbkurs för forskarhandledare, KI 2010
 • Högskolepedagogik för lärare och handledare, 7,5 hp, KI 2010

Undervisningserfarenhet

 • Närmare 100 timmar undervisning vid föreläsningar, laborationer, seminarier och gruppdiskussioner på grund- och forskarutbildningsnivå, KI

Forskningsbeskrivning

Jag är inte längre aktiv i min forskning, men jag har tidigare forskat inom humana ärftliga sjukdomar.

Dokument

Laddar publikationer

Karta