This page in English
Laddar profil information

Om mig

Doktorand vid Sektionen för allmänmedicin vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).
Leg. sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska.
Tidigare pedagogisk samordnare på Centrum för allmänmedicin (CeFAM).
Lång erfarenhet som adjungerad klinisk adjunkt(AKA) och fortbildningsledare  för distriktssköterskor i Stockholms län.
Lång klinisk erfarenhet som distriktssköterska på vårdcentral, hemsjukvård och inom barnhälsovård..

 

Utbildning

1979, Studentexamen, Gubbängens gymnasium

1984, Sjuksköterskeexamen, Sophiahemmets Högskola

1990, Specialistutbildning till distriktssköterska, Karolinska Institutet

1995, Hälso- och sjukvårdsadminstration, Stockholms Universitet

2006, Magisterutbildning i omvårdnad, Karolinska Institutet

 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde relaterar till distriktssköterkans kliniska arbete för äldre  med fokus på vård vid bensår, hälsosamtal för 75-åringar och äldres läkemedelsanvändning.

Länkar

Laddar publikationer

Karta

Presentationer

2015: International Council of Nurses Conference, ICN, 19-23 June, Seoul
2013: Encontro de Enfermagem em Cuidados de Saúde Primários, SRSul da OE, 7 June, Portugal
2013: International Council of Nurses, ICN, 18-23 May, Australian 
2007: Nordiska Kongressen inom Allmänmedicin, Reykjavik, Island
2006: Conference of the European Wound Management Association, EWMA, Prag, Tjeckien