This page in English

Annica Lagerin

Anknuten

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23 14152 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, Alfred Nobels Allé 23 141 83 Huddinge
Leveransadress : 14152 Huddinge

Om mig

PhD, Sektionen för allmänmedicin vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).
Leg. sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska.
Tidigare pedagogisk samordnare på Centrum för allmänmedicin (CeFAM).
Adjungerad klinisk adjunkt(AKA) och fortbildningsledare för distriktssköterskor i Stockholms län.
Lång klinisk erfarenhet som distriktssköterska på vårdcentral, inom hemsjukvård och barnhälsovård.

 

Utbildning

2016, Forskarutbildning, Karolinska Institutet

2006, Magisterutbildning i omvårdnad, Karolinska Institutet

1995, Hälso- och sjukvårdsadminstration, Stockholms Universitet

1990, Specialistutbildning till distriktssköterska, Karolinska Institutet

1984, Sjuksköterskeexamen, Sophiahemmets Högskola

 

 

 

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde relaterar till distriktssköterkans kliniska arbete för äldre personer med fokus på vård vid bensår, hälsosamtal för 75-åringar och äldres läkemedelsanvändning.

Länkar

Publikationer

District nurses' experiences of caring for leg ulcers in accordance with clinical guidelines: a grounded theory study
Lagerin A, Hylander I, Törnkvist L
International journal of qualitative studies on health and well-being 2017;12(1):1355213-

District nurses' experiences of preventive home visits to 75-year-olds in Stockholm: a qualitative study
Lagerin A, Törnkvist L, Hylander I
Primary health care research & development 2016;17(5):464-78

District nurses' preventive home visits to 75-year-olds: an opportunity to identify factors related to unsafe medication management
Lagerin A, Carlsson Ac, Nilsson G, Westman J, Törnkvist L
Scandinavian journal of public health 2014;42(8):786-94

An educational intervention for district nurses: use of electronic records in leg ulcer management
Lagerin A, Nilsson G, Törnkvist L
Journal of wound care 2007;16(1):29-32

Karta

Presentationer

  • 2016: Second Nordic Congress in Nursing Research, SSF, 16-17 Juni, Stockholm, Sweden
  • 2015: International Council of Nurses Conference, ICN, 19-23 June, Seoul
  • 2013: Encontro de Enfermagem em Cuidados de Saúde Primários, SRSul da OE, 7 June, Portugal
  • 2013: International Council of Nurses, ICN, 18-23 May, Australian 
  • 2007: Nordiska Kongressen inom Allmänmedicin, Reykjavik, Island
  • 2006: Conference of the European Wound Management Association, EWMA, Prag, Tjeckien