This page in English

Annika Szabo Portela

Doktorand

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Karolinska Universitetssjukhuset, F 67 141 86 Stockholm

Om mig

Jag forskarstuderande vid Enheten för logopedi sedan 2014. Jag tog logopedexamen 1995 och licentiatexamen i logopedi 2004 vid Karolinska Institutet. Jag har tidigare varit doktorand vid City University London och arbetat som koordinator på INSEAD Business school i Fontainebleau, Frankrike, och som clinical research associate i Paris.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Mitt forskningsområde är arbetsrelaterade röststörningar och röstergonomi med fokus på metoder för att mäta röstanvändning i dagliga livet och riskfaktorer för rösthälsan relaterade till omgivningsbuller.

Målsättning för aktuella projekt är att:

  • Utforska samband mellan röstbeteende, självupplevda röstbesvär och bullernivåer hos kvinnor med röstkrävande arbeten
  • Kunna bidra med röstergonomiska rekommendationer genom ökad förståelse för hur röstanvändning påverkas av bakgrundsbuller