This page in English

Annika Szabo Portela

Forskarstuderande

Om mig

Jag forskarstuderande vid Enheten för logopedi sedan 2014. Jag tog logopedexamen 1995 och licentiatexamen i logopedi 2004 vid Karolinska Institutet. Jag har tidigare varit doktorand vid City University London och arbetat som koordinator på INSEAD Business school i Fontainebleau, Frankrike, och som clinical research associate i Paris.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Mitt forskningsområde är arbetsrelaterade röststörningar och röstergonomi med fokus på metoder för att mäta röstanvändning i dagliga livet och riskfaktorer för rösthälsan relaterade till omgivningsbuller.

Målsättning för aktuella projekt är att:

  • Utforska samband mellan röstbeteende, självupplevda röstbesvär och bullernivåer hos kvinnor med röstkrävande arbeten
  • Kunna bidra med röstergonomiska rekommendationer genom ökad förståelse för hur röstanvändning påverkas av bakgrundsbuller 

Publikationer

Vocal Behavior in Environmental Noise: Comparisons Between Work and Leisure Conditions in Women With Work-related Voice Disorders and Matched Controls
Szabo Portela A, Granqvist S, Ternström S, Södersten M
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2017;():-

Speaking fundamental frequency and phonation time during work and leisure time in vocally healthy preschool teachers measured with a voice accumulator
Szabo Portela A, Hammarberg B, Södersten M
Folia phoniatrica et logopaedica : official organ of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) 2013;65(2):84-90

Methods to study pre-school teachers' voice at work: simultaneous recordings with a voice accumulator and a DAT recorder
Szabo A, Hammarberg B, Granqvist S, Södersten M
Logopedics, phoniatrics, vocology 2003;28(1):29-39

Vocal behavior and vocal loading factors for preschool teachers at work studied with binaural DAT recordings
Södersten M, Granqvist S, Hammarberg B, Szabo A
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2002;16(3):356-71

A voice accumulator device: evaluation based on studio and field recordings
Szabo A, Hammarberg B, Håkansson A, Södersten M
Logopedics, phoniatrics, vocology 2001;26(3):102-17