This page in English
Laddar profil information

Om mig

Sedan 2010 är jag verksam vid sektionen för arbetsterapi, först som doktorand och sedan våren 2015 som forskare och vikarierande adjunkt. Innan dess har jag främst arbetat som distriktsarbetsterapeut i primärvården i Stockholm. 

Forskningsbeskrivning

Jag ingår i CACTUS forskargrupp som leds av professor Louise Nygård, och min forskning handlar om användning av vardagsteknik hos äldre med kognitiv svikt.

Övergripande syftet med forskningsprojektet jag är involverad i är att öka kunskapen om hur förutsättningarna ser ut för att bibehålla och underlätta kompetent användning av vardagsteknik bland äldre med kognitiv svikt.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar sedan hösten 2015 främst i första kursen på arbetsterapeutprogrammet på KI, Grundläggande arbetsterapi och  aktivitetsvetenskap, en kurs jag också är kursansvarig för. Jag har gått kurs i grundläggande högskolepedagogik 2015.

Länkar

Laddar publikationer

Karta