This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är född i Danmark -56 och utbildad i Danmark som läkare -82. Jag flyttade till Sverige -85 tillsammans med familjen och har varit geriatriker sedan -90.

 Jag har varit verksamhetschef på Geriatriska Kliniken, Höglandssjukhuset 1992 –1998 och på Geriatriska Kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 1998 – 2007.

Sedan 2011 SGF’s representant i Europeiska i EUGMS och deltagit i deras strategiska arbetsgrupp.

Jag har varit Vetenskapligt Råd i geriatrik och palliation för Socialstyrelsen sedan 2009.

Under 2005 – 2010 och åter 2013 fortf. ordförande i Svensk Geriatrisk Förening (SGF).

Numera är jag Universitetsöverläkare vid Geriatriska Kliniken i Norrköping.

Jag affilierades till NVS sektionen för klinisk geriatrik november 2013 där jag arbetar på att få en doktorand antagen (Amelie Lindh Mazya) som skall forska om bl a ålderskörhet.

Forskningsbeskrivning

Disputerade 5 oktober 2012 med avhandlingen: “Frail elderly patients in hospital – the challenge of participation in medical decision making.” Min handledare var docent Maria Friedrichson vid linköpings Universitet. Fokus var den äldre patientens delaktighet i medicinska beslut under en sjukhusvistelse. Avhandlingen riktar skarp kritik mot vårt sjukvårdssystem som inte är anpassat sköra äldre trots att de är en så vanlig patientgrupp. Tre av de ingående arbeten var kvalitativa och ett var en enkätundersökning.

Nuvarande forskning är riktad mot utvärdring av effekterna av tillägg av ett geriatrisk helhetsomhändertagande (CGA = Comprehensive Geriatric Assessment) inom öppen vård av multisjuka äldre där parametrar så som livskvalitet, självständighet, samhällsekonomi och vårdkonsumption utvärderas

Laddar publikationer