This page in English

Anna Westerlund

Postdoc

Besöksadress : Eugeniahemmet, T2, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm
Leveransadress : Eugeniahemmet, T2, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm

Om mig

Som forskningssamordnare på Centrum för läkemedelsepidemiologi arbetar jag med en rad olika läkemedelsepidemiologiska forskningsprojekt. Min roll är främst som projektkoordinator/-administratör eller projektledare.

Forskningsprojekten är observationella, löper vanligen över flera år, involverar flera länder och syftar till att undersöka läkemedelssäkerhet efter marknadsintroduktion. Vi använder oss primärt av data från de svenska hälsodataregistren.

De projekt jag arbetar med inkluderar följande terapiområden: muskuloskeletala sjukdomar (postmenopausal osteoporos), psykiatri (depression), neurologi (ADHD), kardiologi och kärlsjukdomar (förmaksflimmer) och dermatologi (psoriasis).

Jag har sedan tidigare erfarenhet från epidemiologisk forskning inom sömn (avhandling) och nutrition.

Utbildning

  • 2014, Med dr, Karolinska Institutet
  • 2008, Fil mag i nutrition, Stockholms Universitet

Publikationer

Harmonisation of food categorisation systems for dietary exposure assessments among European children
De Neve M, Sioen I, Boon Pe, Arganini C, Moschandreas J, Ruprich J, et al
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment 2010;27(12):1639-51

Dietary exposure assessments for children in europe (the EXPOCHI project): rationale, methods and design
Huybrechts I, Sioen I, Boon Pe, Ruprich J, Lafay L, Turrini A, et al
Archives of public health = Archives belges de sante publique 2011;69(1):4-

Using the Karolinska Sleep Questionnaire to identify obstructive sleep apnea syndrome in a sleep clinic population
Westerlund A, Brandt L, Harlid R, Akerstedt T, Lagerros Yt
CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL 2014;8(4):444-54

Habitual sleep patterns and the distribution of body mass index: cross-sectional findings among Swedish men and women
Westerlund A, Bottai M, Adami Ho, Bellocco R, Nyrén O, Åkerstedt T, et al
Sleep medicine 2014;15(10):1196-203

Relationships Between Questionnaire Ratings of Sleep Quality and Polysomnography in Healthy Adults
Westerlund A, Lagerros Yt, Kecklund G, Axelsson J, Åkerstedt T
Behavioral sleep medicine 2016;14(2):185-99

Dietary supplement use patterns in men with prostate cancer: the Cancer Prostate Sweden study
Westerlund A, Steineck G, Bälter K, Stattin P, Grönberg H, Hedelin M
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology / ESMO 2011;22(4):967-72

Sleep characteristics and cardiovascular events in a large Swedish cohort
Westerlund A, Bellocco R, Sundström J, Adami Ho, Åkerstedt T, Trolle Lagerros Y
European journal of epidemiology 2013;28(6):463-73