This page in English

Anna Hjelmstedt

Universitetslektor

Leveransadress : Barnmorskeprogrammet; Retzius väg 13 A-B, plan 4, 171 77 Stockholm

Om mig

Jag är docent i reproduktiv hälsa och lektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Som lektor undervisar jag bl.a. i barnmorskeprogrammet och jag bedriver även forskning. 2016 fick jag uppdrag som grundutbildningsansvarig vilket innebär att jag har ett övergripande ansvar för all undervisning på grund- och avancerad nivå, fristående kurser och uppdragsutbildningar som ges vid institutionen. Tidigare var jag programdirektor för barnmorskeprogrammet. Sedan 2008 är jag ordförande i barnmorskeprogrammets internationella kommitté och har byggt upp ett brett utbud av student- och lärarutbyten. Jag har arbetat kliniskt inom de flesta av barnmorskans verksamhetsområden. Arbetet vid en IVF-klinik gjorde mig nyfiken på hur par som blivit gravida efter en IVF-behandling upplever graviditet och föräldraskap vilket ledde till att jag skrev en avhandling i ämnet.

Utbildning

1975 Sjuksköterskeexamen

1981 Barnmorskeexamen

2003 Doktorsexamen

2005 Postdoc

2007 Postdoc

Forskningsbeskrivning

Min forskning efter min doktorsexamen, har haft olika inriktning. En del forskningsprojekt har haft sitt ursprung i mina internationella undervisningssamarbeten. Det VR-finansierade interventionsprojekt som jag fokuserar mest på för närvarande görs i Uganda och syftar till att öka andelen mödrar och barn som har säker oavbruten hud-mot-hud kontakt efter förlossningen. Jag handleder även en ugandisk doktorand i ett projekt där målet är att förbättra fosterövervakning samt i ett doktorandprojekt vid KI där kopplingen mellan inflammation och prematur förlossning studeras.

Publikationer

Anti-Ro/SSA autoantibody-positive women's experience of information given on the risk of congenital heart block
Tingström J, Hjelmstedt A, Welin Henriksson E, Ambrosi A, Sonesson Se, Wahren-herlenius M
Lupus 2016;25(5):536-42

Risk factors for failed vacuum extraction and associated complications in term newborn infants: a population-based cohort study
Ahlberg M, Norman M, Hjelmstedt A, Ekéus C
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians 2016;29(10):1646-51

Fathers' experiences of a vacuum extraction delivery - a qualitative study
Zwedberg S, Bjerkan H, Asplund E, Ekéus C, Hjelmstedt A
Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives 2015;6(3):164-8

Ro/SSA autoantibody-positive pregnancy: reactions to serial fetal Doppler echocardiographic surveillance
Tingström J, Hjelmstedt A, Welin Henriksson E, Sonesson Se, Wahren-herlenius M
Lupus 2015;24(14):1540-5

Characteristics of first-time fathers of advanced age: a Norwegian population-based study
Nilsen Ab, Waldenström U, Rasmussen S, Hjelmstedt A, Schytt E
BMC pregnancy and childbirth 2013;13():29-

Associations between advanced maternal age and psychological distress in primiparous women, from early pregnancy to 18 months postpartum
Aasheim V, Waldenström U, Hjelmstedt A, Rasmussen S, Pettersson H, Schytt E
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology 2012;119(9):1108-16

Characteristics of women who are pregnant with their first baby at an advanced age
Nilsen Ab, Waldenström U, Hjelmstedt A, Rasmussen S, Schytt E
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2012;91(3):353-362x

Indications for operative delivery between 1999-2010 and induction of labor and epidural analgesia on the risk of operative delivery--a population based Swedish register study
Poignant M, Hjelmstedt A, Ekéus C
Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives 2012;3(4):129-34

Negative Emotions and Cytokines in Maternal and Cord Serum at Preterm Birth
Fransson E, Dubicke A, Bystrom B, Ekman-ordeberg G, Hjelmstedt A, Lekander M
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 2012;67(6):506-14

Antenatal Depressive Symptoms and Preterm Birth: A Prospective Study of a Swedish National Sample
Fransson E, Ortenstrand A, Hjelmstedt A
BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE 2011;38(1):10-6

Acupressure to reduce labor pain: a randomized controlled trial
Hjelmstedt A, Shenoy St, Stener-victorin E, Lekander M, Bhat M, Balakumaran L, et al
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2010;89(11):1453-9

The need for epidural analgesia is related to birthweight - a population-based register study
Ekeus C, Hjern A, Hjelmstedt A
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2009;88(4):397-401

Psychological functioning and predictors of father-infant relationship in IVF fathers and controls
Hjelmstedt A, Collins A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2008;22(1):72-8

Prenatal attachment in Swedish IVF fathers and controls
Hjelmstedt A, Widstrom Am, Collins A
JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY 2007;25(4):296-307

Psychological correlates of prenatal attachment in women who conceived after in vitro fertilization and women who conceived naturally
Hjelmstedt A, Widstrom Am, Collins A
BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE 2006;33(4):303-10

Emotional adaptation following successful in vitro fertilization
Hjelmstedt A, Widstrom Am, Wramsby H, Collins A
FERTILITY AND STERILITY 2004;81(5):1254-64

Patterns of emotional responses to pregnancy, experience of pregnancy and attitudes to parenthood among IVF couples: a longitudinal study
Hjelmstedt A, Widstrom Am, Wramsby H, Collins A
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2003;24(3):153-62

Personality factors and emotional responses to pregnancy among IVF couples in early pregnancy: a comparative study
Hjelmstedt A, Widstrom Am, Wramsby H, Matthiesen As, Collins A
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2003;82(2):152-61

Psychological profile of and emotional responses to pregnancy among couples who have conceived after in vitro fertilization.
Hjelmstedt A, Widstrom A, Wramsby H, Matthiesen A, Collins A
FERTILITY AND STERILITY 2001;76(3):S28-S29

The impact of frozen embryos on emotional reactions during in vitro fertilization
Svanberg As, Boivin J, Hjelmstedt A, Bergh La, Collins A, Bergh T
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2001;80(12):1110-4

Gender differences in psychological reactions to infertility among couples seeking IVF- and ICSI-treatment
Hjelmstedt A, Andersson L, Skoog-svanberg A, Bergh T, Boivin J, Collins A
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 1999;78(1):42-8

Distress level in men undergoing intracytoplasmic sperm injection versus in-vitro fertilization
Boivin J, Shoog-svanberg A, Andersson L, Hjelmstedt A, Bergh T, Collins A
HUMAN REPRODUCTION 1998;13(5):1403-6

Psychological reactions during in-vitro fertilization: similar response pattern in husbands and wives
Boivin J, Andersson L, Skoog-svanberg A, Hjelmstedt A, Collins A, Bergh T
HUMAN REPRODUCTION 1998;13(11):3262-7

Stress and optimism during IVF: a comparison of husbands and wives
Andersson L, Skoogsvanberg A, Boivin J, Hjelmstedt A, Collins A, Bergh T
HUMAN REPRODUCTION 1997;:O89-O89

Visa alla publikationer

Karta