This page in English

Anneli Julander

Forskare

Besöksadress : Scheelelaboratoriet Nobelsväg 13 Solna
Postadress : Institutet för miljömedicin (IMM), C6, Arbets- och miljödermatologi, Box 210 171 77 Stockholm
Leveransadress : Schelelaboratoriet Nobelsväg 13 Solna

Om mig

Jag arbetar på enheten för arbets- och miljödermatologi. Min forskning handlar framförallt om hur metaller i olika former påverkar huden. 

Utbildning

2000 Master of Science i biologi, Stockholms Universitet, Sverige.

Titel: Bioaccumulation and elimination of flame retardant PBDE-47 in the Baltic tellenid clam, Macoma Baltica.

2005 Fil. Dr. i miljövetenskap, Örebro Universitet, Sverige

Titel: Exposure to brominated flame retardants in electronics recycling - air and human plasma levels. 

2014 Docent i arbets- och miljömedicin

Forskningsbeskrivning

Hudexponering för metaller

Syftet med forskningen är att kartlägga hudens exponering för metaller och upptag av metaller genom huden

Metallexponering är vanligt förekommande men litet är känt om i vilka halter metaller förekommer på huden. Många metaller är både allergiframkallande och toxiska och de kan förekomma i olika material som legeringar och ytbehandlingar. Metaller kommer i kontakt med huden vid hanteringa av föremål och genom deponering på huden av partiklar. Inom min forskning arbetar jag med att karakterisera metallexponering genom att ta prover från hud, blod och urin hos forskningspersoner och luftprover i arbetsmiljöer. Dessutom arbetar jag med så kallade diffusionsceller (in vitro). Med hjälp av dessa celler kan man studera penetration och upptag genom huden av olika typer av ämnen. 

Provtagning från huden görs med två tekniker - acid wipe sampling och tejpstripping. Den första bygger på avtorkning av huden med utspädd syra. Metallerna extraheras och analyseras kemiskt med ICP-MS, vilket ger ett kvantitativt mått på huddosen. Med tejpstripping avlägsnas de yttersta cellagren för att med svepelektronmikroskop undersöka i vilken form metallerna finns på huden. Metoden ger information om partiklarnas egenskaper. Genom att koppla dessa metoder till hur mycket metalljoner som kan frisättas från olika metalliska material genom användning av artificiella svettlösningar, ges en ökad förståelse av hur huden utsätts för metaller.

Länkar

Publikationer

Nickel on the market: a baseline survey of articles in 'prolonged contact' with skin
Ringborg E, Lidén C, Julander A
Contact dermatitis 2016;75(2):77-81

Extracellular cadmium in the bronchoalveolar space of long-term tobacco smokers with and without COPD and its association with inflammation
Sundblad Bm, Ji J, Levänen B, Midander K, Julander A, Larsson K, et al
International journal of chronic obstructive pulmonary disease 2016;11():1005-13

Allergy risks with laptop computers - nickel and cobalt release
Midander K, Hurtig A, Borg Tornberg A, Julander A
Contact dermatitis 2016;74(6):353-9

Cobalt allergy: suitable test concentration, and concomitant reactivity to nickel and chromium
Lidén C, Andersson N, Julander A, Matura M
Contact dermatitis 2016;74(6):360-7

Cobalt skin dose resulting from short and repetitive contact with hard metals
Midander K, Julander A, Skare L, Lidén C
Contact dermatitis 2014;70(6):361-8

Polybrominated diphenylethers and methoxylated tetrabromodiphenylethers in cetaceans from the Mediterranean Sea
Pettersson A, Van Bavel B, Engwall M, Jimenez B
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 2004;47(4):542-50

Polybrominated diphenyl ethers - plasma levels and thyroid status of workers at an electronic recycling facility
Julander A, Karlsson M, Hagstrom K, Ohlson Cg, Engwall M, Bryngelsson Il, et al
INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 2005;78(7):584-92

A spot test for detection of cobalt release - early experience and findings
Thyssen Jp, Menne T, Johansen Jd, Liden C, Julander A, Moller P, et al
CONTACT DERMATITIS 2010;63(2):63-9

Reply to 'Comment on: "Personal air sampling and analysis of polybrominated diphenyl ethers and other bromine containing compounds at an electronics recycling facility in Sweden"' by M. L. Hardy, JEM, 2005, 7, DOI: 10.1039/b418857h
Van Bavel B, Julander A
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING 2005;7(6):644-644

Cobalt-containing alloys and their ability to release cobalt and cause dermatitis
Julander A, Hindsen M, Skare L, Liden C
CONTACT DERMATITIS 2009;60(3):165-70

Cobalt release from inexpensive jewellery: has the use of cobalt replaced nickel following regulatory intervention?
Thyssen Jp, Jellesen Ms, Menne T, Liden C, Julander A, Moller P, et al
CONTACT DERMATITIS 2010;63(2):70-6

Cobalt release from implants and consumer items and characteristics of cobalt sensitized patients with dermatitis
Thyssen Jp, Menne T, Liden C, Julander A, Jensen P, Jakobsen Ss, et al
CONTACT DERMATITIS 2012;66(3):113-22

Skin Deposition of Nickel, Cobalt, and Chromium in Production of Gas Turbines and Space Propulsion Components
Julander A, Skare L, Mulder M, Grander M, Vahter M, Liden C
ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE 2010;54(3):340-50

Cobalt, nickel and chromium release from dental tools and alloys
Kettelarij Jab, Liden C, Axen E, Julander A
CONTACT DERMATITIS 2014;70(1):3-10

Personal air sampling and analysis of polybrominated diphenyl ethers and other bromine containing compounds at an electronic recycling facility in Sweden
Pettersson-julander A, Van Bavel B, Engwall M, Westberg H
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING 2004;6(11):874-80

Ah receptor agonists in UV-exposed toluene solutions of decabromodiphenyl ether (decaBDE) and in soils contaminated with polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)
Olsman H, Hagberg J, Kalbin G, Julander A, Van Bavell B, Strid A, et al
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2006;13(3):161-9

Assessment of nickel and cobalt release from 200 unused hand-held work tools for sale in Denmark - Sources of occupational metal contact dermatitis?
Thyssen Jp, Jensen P, Liden C, Julander A, Jellesen Ms, Menne T, et al
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2011;409(22):4663-6

Levels of brominated flame retardants in blood in relation to levels in household air and dust
Karlsson M, Julander A, Van Bavel B, Hardell L
ENVIRONMENT INTERNATIONAL 2007;33(1):62-9

Distribution of brominated flame retardants in different dust fractions in air from an electronics recycling facility
Julander A, Westberg H, Engwall M, Van Bavel B
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2005;350(1-3):151-60

Solid-phase extraction of polybrominated diphenyl ethers in human plasma comparison with an open column extraction method
Karlsson M, Julander A, Van Bavel B, Lindstrom G
CHROMATOGRAPHIA 2005;61(1-2):67-73

Nickel deposited on the skin-visualization by DMG test
Julander A, Skare L, Vahter M, Liden C
CONTACT DERMATITIS 2011;64(3):151-7

Nickel exposure when working out in the gym
Gumulka M, Matura M, Lidén C, Kettelarij Ja, Julander A
Acta dermato-venereologica 2015;95(2):247-9

Formal recycling of e-waste leads to increased exposure to toxic metals: an occupational exposure study from Sweden
Julander A, Lundgren L, Skare L, Grandér M, Palm B, Vahter M, et al
Environment international 2014;73():243-51

Coin exposure may cause allergic nickel dermatitis: a review
Thyssen Jp, Gawkrodger Dj, White Ir, Julander A, Menné T, Lidén C
Contact dermatitis 2013;68(1):3-14

The cobalt spot test--further insights into its performance and use
Midander K, Julander A, Skare L, Thyssen Jp, Lidén C
Contact dermatitis 2013;69(5):280-7

Nickel release from white gold
Midander K, Kettelarij J, Julander A, Lidén C
Contact dermatitis 2014;71(2):109-11

New UK nickel-plated steel coins constitute an increased allergy and eczema risk
Julander A, Midander K, Herting G, Thyssen Jp, White Ir, Odnevall Wallinder I, et al
Contact dermatitis 2013;68(6):323-30

Elicitation threshold of cobalt chloride: analysis of patch test dose-response studies
Fischer La, Johansen Jd, Voelund A, Lidén C, Julander A, Midander K, et al
Contact dermatitis 2016;74(2):105-9

Visa alla publikationer