This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i kardiologi och specialist i kardiologi och internmedicin, universitetslektor i medicinsk pedagogik med inriktning  klinisk undervisning, samt ledamot i Pedagogiska Akademin vid KI. Sedan 2016 är jag grundutbildningsansvarig (GUA) på KI DS.

Jag är sedan 2012 ledamot i Styrelsen för utbildning samt ordförande i beredningsgrupp Kvalitetssystem. Vidare är jag ordförande i den projektgrupp som tar fram förslag till ett sammanhållet kvalitetssystem för hela KI. Sedan 2015 har jag uppdrag på nationell nivå inom kunskapsstyrning som projektledare för Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneuppdrag från Socialstyrelsen som syftar till förebyggande och behandling av kroniska sjukdomar, bland annat genom stöd för hälsosamma levnadsvanor. Projektet omsätter över fyra miljoner kronor per år.

Jag var 2006-2007 projektledare för utformningen av Centrum för klinisk utbildning (CKU) och fram till 2012 CKU föreståndare. Jag har på ledningsnivå utvecklat och implementerat det läkarprogram som togs fram på KI 2007 och var 2006-2010 ledamot i läkarprogrammets programnämnd.

 

Utbildning

Läkarexamen 1982

Specialist i internmedicin 1991

Specialist i kardiologi 1993

Medicine doktorsexamen 2005

Docent i kardiologi 2015

Forskningsbeskrivning

Jag har fyra avslutade huvudhandledarskap, två pågående och en ytterligare planerad. Jag bedriver forskning inom två spår:

1) Preventiv kardiologi och implementering av evidensbaserad praktik i vården.

2) Medicinsk pedagogisk forskning med fokus på professionsutveckling, interprofessionellt lärande och kliniskt beslutsfattande.

Beslutsfattande i samband med hälsa och sjukdom är komplext och den vetenskapligt grundade kunskapen på området är begränsad. Forskargruppens olika projekt syftar till att med utgångspunkt i akutsjukvården studera kardiovaskulär prevention och kliniskt beslutsfattande samt hur detta kan implementeras och läras från novis till expertnivå.

Kvalitet och korrekthet i besluten både hos patienter och yrkesverksamma är ofta helt avgörande för det medicinska resultatet på kort och lång sikt. Det centrala målet för forskargruppen är att förstå komplexiteten i beslutsfattandet när det gäller lärande, prevention och handläggning av sjukdomar. Vi använder klassisk och ny metodik, inklusive randomiserade kontrollerade kvantitativa studier, enkätstudier, kvalitativa och mixed metoder samt megavariat statistik, Projektion to Latent Structures (PLS).

Pedagogiska meriter

Jag har sammanlagt mer än 16 veckors formell pedagogisk utbildning och en bred erfarenhet av undervisning inom patient-, student-, forskar-, fort- och vidareutbildning. Jag har drivit ett flertal större och mindre pedagogiska utvecklingsuppdrag på både kurs, program och övergripande KI/SLL nivå. Till exempel utvecklat en valbar kurs på läkarprogrammet i kliniskt beslutsfattande (Clinical reasoning) som vidareutvecklade det patientbaserat lärande genom att inkludera en återkommande strukturerad reflektion om och HUR man fattar kloka beslut och VARFÖR.Jag har mer än tretton års erfarenhet av pedagogiska ledningsuppdrag inom både KI och Stockholms läns landsting. Jag bedriver även forskning inom medicinsk pedagogik och har ett flertal internationella publikationer samt två avslutade huvudhandledarskap och ett planerat inom området lärande i akutsjukvård.

Mitt avhandlingsarbete innehöll en randomiserad kontrollerad pedagogisk interventionsstudie med case-metodik för primärvårdsläkare. Vi visade signifikanta kostnadseffektiva effekter på mortalitet hos patienterna.

 

Akademiska priser och utmärkelser

Ledamot i Pedagogiska Akademin, KI - En belöning och ett erkännande för excellenta insatser inom utbildningen på Karolinska Institutet.

Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). En internationellt erkänd utmärkelse för excellens i klinisk kardiologi och eller forskning med ett djupt intresse av kardiovaskulär medicin

Utsedd av Svenska Kardiologföreningen till Sveriges nationella koordinator för kardiovaskulär prevention (NCPC) i The European Association of Cardiovascular Prevention (EACPR) inom the European Society of Cardiology (ESC).

Dokument

Publikationer

Development and validation of an instrument to assess patients' appraisal, emotions and action tendencies preceding care-seeking in acute myocardial infarction: The PA-AMI questionnaire
Nymark C, Saboonchi F, Mattiasson Ac, Henriksson P, Kiessling A
European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology 2017;16(3):240-248

Enhanced hospital-based learning at a medical school through application of management principles - a case study
Kiessling A, Roll M, Henriksson P
BMC medical education 2017;17(1):185-

Medical students' opportunities to participate and learn from activities at an internal medicine ward: an ethnographic study
Hagg-martinell A, Hult H, Henriksson P, Kiessling A
BMJ OPEN 2017;7(2):e013046-

[A healthy lifestyle in focus of new guidelines]
Perk J, Agewall S, Kiessling A
Lakartidningen 2016;113():-

A safe place with space for learning: Experiences from an interprofessional training ward
Hallin K, Kiessling A
Journal of interprofessional care 2016;30(2):141-8

Community of practice and student interaction at an acute medical ward: An ethnographic study
Hägg-martinell A, Hult H, Henriksson P, Kiessling A
Medical teacher 2016;38(8):793-800

Cost-effectiveness of case-based training for primary care physicians in evidence-based medicine of patients with coronary heart disease
Groot-jensen S, Kiessling A, Zethraeus N, Björnstedt-bennermo M, Henriksson P
European journal of preventive cardiology 2016;23(4):420-7

Electronic cigarettes increase endothelial progenitor cells in the blood of healthy volunteers
Antoniewicz L, Bosson Ja, Kuhl J, Abdel-halim Sm, Kiessling A, Mobarrez F, et al
Atherosclerosis 2016;255():179-185

Longitudinal mentorship to support the development of medical students' future professional role: a qualitative study
Kalén S, Ponzer S, Seeberger A, Kiessling A, Silén C
BMC medical education 2015;15():97-

Emotions delay care-seeking in patients with an acute myocardial infarction
Nymark C, Mattiasson Ac, Henriksson P, Kiessling A
European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology 2014;13(1):41-7

Practice guidelines in the context of primary care, learning and usability in the physicians' decision-making process--a qualitative study
Ingemansson M, Bastholm-rahmner P, Kiessling A
BMC family practice 2014;15():141-

Students perceive healthcare as a valuable learning environment when accepted as a part of the workplace community
Hägg-martinell A, Hult H, Henriksson P, Kiessling A
Education for health (Abingdon, England) 2014;27(1):15-23

Building for change: university hospital design for future clinical learning
Nordenström J, Kiessling A, Nordquist J
Journal of interprofessional care 2013;27 Suppl 2():72-6

Quality of medical certificates issued in long-term sick leave or disability in relation to patient characteristics and delivery of health care
Kiessling A, Arrelöv B, Larsson A, Henriksson P
Scandinavian journal of public health 2013;41(4):412-20

Adherence to guidelines for drug treatment of asthma in children: potential for improvement in Swedish primary care
Ingemansson M, Wettermark B, Jonsson Ew, Bredgard M, Jonsson M, Hedlin G, et al
Quality in primary care 2012;20(2):131-9

Adherence to national guidelines for children with asthma at primary health centres in Sweden: potential for improvement
Jonsson M, Egmar Ac, Kiessling A, Ingemansson M, Hedlin G, Krakau I, et al
Primary care respiratory journal : journal of the General Practice Airways Group 2012;21(3):276-82

[A national questionnaire shows the quality of Swedish medical education. Physicians' perspectives two years after examination]
Hoppe A, Kiessling A
Lakartidningen 2012;109(9-10):468-72

Sickness certification as a complex professional and collaborative activity--a qualitative study
Kiessling A, Arrelöv B
BMC public health 2012;12():702-

Case-Based Training of Evidence-Based Clinical Practice in Primary Care and Decreased Mortality in Patients With Coronary Heart Disease
Kiessling A, Lewitt M, Henriksson P
ANNALS OF FAMILY MEDICINE 2011;9(3):211-8

Effects of interprofessional education on patient perceived quality of care
Hallin K, Henriksson P, Dalen N, Kiessling A
MEDICAL TEACHER 2011;33(1):e22-6

Long-term effects of an expanded cardiac rehabilitation programme after myocardial infarction or coronary artery bypass surgery: a five-year follow-up of a randomized controlled study
Pluss Ce, Billing E, Held C, Henriksson P, Kiessling A, Karlsson Mr, et al
CLINICAL REHABILITATION 2011;25(1):79-87

Active interprofessional education in a patient based setting increases perceived collaborative and professional competence
Hallin K, Kiessling A, Waldner A, Henriksson P
MEDICAL TEACHER 2009;31(2):151-7

[New medical education programme at Karolinska Institute. The profession in focus and the research process as a pedagogical basis]
Nilsson G, Josephson A, Kiessling A, Bexelius Ts, Ponzer S
Lakartidningen 2009;106(44):2847-8

The turning point: from self-regulative illness behaviour to care-seeking in patients with an acute myocardial infarction
Nymark C, Mattiasson Ac, Henriksson P, Kiessling A
JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2009;18(23):3358-65

Time trends of chest pain symptoms and health related quality of life in coronary artery disease
Kiessling A, Henriksson P
HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES 2007;:13-

Cost of lipid lowering in patients with coronary artery disease by Case Method Learning
Kiessling A, Zethraeus N, Henriksson P
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH CARE 2005;21(2):180-6

Perceived cognitive function in coronary artery disease - An unrecognised predictor of unemployment
Kiessling A, Henriksson P
QUALITY OF LIFE RESEARCH 2005;14(6):1481-8

Participatory learning: A Swedish perspective
Kiessling A
HEART 2004;90(1):113-6

Perceived cognitive function is a major determinant of health related quality of life in a non-selected population of patients with coronary artery disease - a principal components analysis
Kiessling A, Henriksson P
QUALITY OF LIFE RESEARCH 2004;13(10):1621-31

Efficacy of case method learning in general practice for secondary prevention in patients with coronary artery disease: randomised controlled study
Kiessling A, Henriksson P
BRITISH MEDICAL JOURNAL 2002;325(7369):877-80

Focused quality improvement in health care: the quality, satisfaction, performance technique applied in internal medicine
Henriksson P, Westlund Ah, Jönsson B, Gustavsson A, Molin T
Quality management in health care 1997;5(4):76-84

Visa alla publikationer