This page in English
Laddar profil information

Om mig

Anders Gustafsson är professor i parodontologi vid institutionen för odontologi samt dekan för forskning. Han genomförde både sin grundutbildning till tandläkare och avlade sin doktorsexamen vid Karolinska Institutet. År 2005 utnämndes han till professor och blev samtidigt chef för universitets enhet för parodontologi och tandhygienistutbildning.

Anders Gustafssons forskning handlar i huvudsak om sambandet mellan parodontit, tandlossning, och andra sjukdomar i kroppen, främst hjärtkärlsjukdom och diabetes. Han har publicerat över 70 vetenskapliga artiklar inom paradontologi och inflammation. Han har över 25 års erfarenhet av att utbilda studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammen och har handlett ett stort antal grundutbildnings- och mastersstudenter samt doktorander.

Mellan år 2008 och 2011 var Anders Gustafsson prodekan för forskarutbildning. I januari 2012 blev han dekan för forskarutbildning och sedan juli 2016 är han dekan för forskning. 

Som dekan för forskning är Anders Gustafsson ordförande i Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet, med ansvar för bland annat:

  • att forskningen vid Karolinska Institutet ges bästa möjliga förutsättningar att vidareutvecklas
  • att styr- och incitamentsystem leder mot universitetets högt ställda mål för forskningen
  • strategisk rekrytering av nationella och internationella toppkrafter, samt säkrandet av återväxt genom satsningar på unga forskare
  • rekrytering av lärare (professorer och lektorer) i samverkan med styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning.

Dokument

Laddar publikationer

Karta