This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är professor i parodontologi sedan 2005, dekan för forskarutbildningen sedan 2012, innan dess prodekan 2008-2011. Jag är huvudhandledare för tre doktorander och bihandledare för fem. Min forskning handlar huvudsak om sambandet mellan parodontit (tandlossning), och andra sjukdomar i kroppen, främst hjärtkärlsjukdom. Jag undervisar studenter på tandläkar och hygienistprogrammet.

Jag har i många år varit engagerad i forskarutbildning utöver min egen handledning, i sju år var jag studierektor för forskarutbildningen vid inst. för Odontologi.

Min syn på forskarutbildning

Vår forskarutbildningen är bra men en doktorshatt från KI är inte den kvalitetstämpel den borde vara. KIs forskarutbildning behöver bli mer internationell. Vi måste kunna rekrytera fler internationella studenter och fler av våra doktorander ska göra delar av sin utbildning i andra forskningsmiljöer. Ett sätt att uppnå detta är att skapa fler forskarskolor som kan attrahera internationella studenter. Innan madatperiodens utgång bör flertalet av KIs nya doktorander gå i en forskarskola. KI ska engagera sig mer i europeiska samarbeten. Vi är dåliga på att söka medel inom Marie Curie programmet, det måste bli bättre.

En ökad internationalisering kommer att kräva en ökad flexibilitet i övergången mellan master- och forskarnivå. Ett sätt att underlätta detta vore att skapa en enhet som hanterar både forskar- och masterutbildning, ett postgraduate office.

Vi behöver också underlätta för våra egna grundutbildningsstudenter att fortsätta med en forskarutbildning. För att nå dit måste det finnas magisterutbildning så att studenter på våra treåriga program kan uppnå behörighet till forskarutbildning. För att kunna fånga upp forskningsintresserade studenter ska det finnas forskningsförberedande kurser, motsvarande Foläk på läkarprogrammet, på flera program.

Arbetet med doktoranderna psykosociala miljö måste fortsätta, det är ännu alltför många doktorander som far illa.

Under den kommande mandatperioden kommer forskarutbildningen att utvärderas. KIs forskarutbildning är en av de ledande i Europa, dekanen har ett ansvar för att även UKÄ inser detta.

 

Akademiska priser och utmärkelser

 

Dokument

Laddar publikationer

Karta