This page in English

Anders Ahlbom

Professor, senior

Organisatorisk tillhörighet

Epidemiologi

Institution

Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Besöksadress : Scheelelaboratoriet, Nobels Väg 13 Solna
Postadress : Institutet för miljömedicin (IMM), C6, Epidemiologi, Box 210 171 77 Stockholm
Leveransadress : Scheelelaboratoriet, Nobels Väg 13 Solna

Om mig

Jag är senior professor i epidemiologi och tidigare prefekt och föreståndare för Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och tidigare forskare vid epidemiologiska institutionen, Harvard University. Det övergripande målet för min forskning har varit att öka förståelsen för hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar risken för sjukdom, särskilt cancer och hjärt-kärlsjukdom. Metod och teori vid fastställande av orsakssamband och sjukdomsetiologi har alltid varit en viktig del. Jag varit djupt involverad i hälsoriskbedömningar kopplade till miljö- och livsstilsfaktorer, framför allt med koppling till WHO och EU. Undervisning i epidemiologisk metodik och teori vid Karolinska Institutet och internationellt har varit en viktig del av arbetet under hela min karriär och jag är medförfattare till flera läroböcker varav en utgivits på ett dussin språk.

Utbildning

Fil kand, Stockholms universitet, 1974

Ph D, Karolinska Institutet, 1978

Docent, Karolinska Institutet, 1980

Forskningsbeskrivning

Min pågående forskning är inriktad mot ett forskningsprogram om den åldrande befolkningen som startades för ett antal år sedan. Den övergripande frågeställningen är hälsotillståndet i den ökande andelen äldre i befolkningen. Det har föreslagits att den fortlöpande ökningen av livslängden kommer att följas av en parallell förskjutning av sjuklighet och ohälsa mot högre åldrar, men den motsatta uppfattningen finns också, att ett längre liv kommer att leda till en längre period av ohälsa och vårdberoende.  Bättre kunskap om detta är avgörande för frågan om den ökande livslängden kommer att bestå av friska eller sjuka år.  Kopplat till detta finns grundläggande frågor om ifall det finns en gräns för hur mycket medellivslängden kan öka, ökar också den maximala livslängden när medellivslängden ökar och hur ser mortaliteten ut i slutet av livet. Detta är frågor av stort inomvetenskapligt intresse som också är av största betydelse för hur den åldrande befolkningen påverkar samhället vad gäller pensionsålder, hälso-och sjukvårdsbehov, arbetskraftstillgång och annat.

 

Forskningen finansieras av Forte

 

Vi samarbetar med forskare vid Max Planck Institute for Ageing Research, Rostock, Tyskland

Publikationer

How long do centenarians survive? Life expectancy and maximum lifespan
Modig K, Andersson T, Vaupel J, Rau R, Ahlbom A
Journal of internal medicine 2017;282(2):156-163

Payback time? Influence of having children on mortality in old age
Modig K, Talbäck M, Torssander J, Ahlbom A
Journal of epidemiology and community health 2017;71(5):424-430

Significance testing: Why does it prevail?
Ahlbom A
European journal of epidemiology 2017;32(1):1-2

Amyotrophic lateral sclerosis among cross-country skiers in Sweden
Fang F, Hållmarker U, James S, Ingre C, Michaëlsson K, Ahlbom A, et al
European journal of epidemiology 2016;31(3):247-53

Association between prediagnostic glucose, triglycerides, cholesterol and meningioma, and reverse causality
Bernardo Bm, Orellana Rc, Weisband Yl, Hammar N, Walldius G, Malmstrom H, et al
British journal of cancer 2016;115(1):108-14

Does a hospital admission in old age denote the beginning of life with a compromised health-related quality of life? A longitudinal study of men and women aged 65 years and above participating in the Stockholm Public Health Cohort
Karampampa K, Frumento P, Ahlbom A, Modig K
BMJ open 2016;6(7):e010901-

False-positive findings, multiple comparisons and the strength of hypotheses
Ahlbom A, Bottai M
Journal of internal medicine 2016;279(4):399-402

Four Decades of Educational Inequalities in Hospitalization and Mortality among Older Swedes
Torssander J, Ahlbom A, Modig K
PloS one 2016;11(3):e0152369-

Prevalence and incidence of diabetes mellitus: a nationwide population-based pharmaco-epidemiological study in Sweden
Carlsson S, Andersson T, Ahlbom A
Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association 2016;33(8):1149-50

Stable or improved health status in the population 65 years and older in Stockholm, Sweden - an 8-year follow-up of self-reported health items
Modig K, Virtanen S, Ahlbom A, Agahi N
Scandinavian journal of public health 2016;44(5):480-9

Analysis of Heritability and Shared Heritability Based on Genome-Wide Association Studies for Thirteen Cancer Types
Sampson Jn, Wheeler Wa, Yeager M, Panagiotou O, Wang Z, Berndt Si, et al
Journal of the National Cancer Institute 2015;107(12):djv279-

Association between Prediagnostic Allergy-Related Serum Cytokines and Glioma
Schwartzbaum J, Seweryn M, Holloman C, Harris R, Handelman Sk, Rempala Ga, et al
PloS one 2015;10(9):e0137503-

Association Between Prediagnostic Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration and Glioma
Zigmont V, Garrett A, Peng J, Seweryn M, Rempala Ga, Harris R, et al
Nutrition and cancer 2015;67(7):1120-30

Comments on Hardell and Carlberg Increasing Rates of Brain Tumors in the Swedish National Inpatient Register and the Causes of Death Register. Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12, 3793-3813
Ahlbom A, Feychting M, Holmberg L, Johansson La, Mathiesen T, Pettersson D, et al
International journal of environmental research and public health 2015;12(9):11662-4

Declining incidence trends for hip fractures have not been accompanied by improvements in lifetime risk or post-fracture survival--A nationwide study of the Swedish population 60 years and older
Karampampa K, Ahlbom A, Michaëlsson K, Andersson T, Drefahl S, Modig K
Bone 2015;78():55-61

Diabetes Prevalence in Sweden at Present and Projections for Year 2050
Andersson T, Ahlbom A, Carlsson S
PloS one 2015;10(11):e0143084-

Further Confirmation of Germline Glioma Risk Variant rs78378222 in TP53 and Its Implication in Tumor Tissues via Integrative Analysis of TCGA Data
Wang Z, Rajaraman P, Melin Bs, Chung Cc, Zhang W, Mckean-cowdin R, et al
Human mutation 2015;36(7):684-8

Unprovoked seizures after traumatic brain injury: A population-based case-control study
Mahler B, Carlsson S, Andersson T, Adelöw C, Ahlbom A, Tomson T
Epilepsia 2015;56(9):1438-44

Does improved survival lead to a more fragile population: time trends in second and third hospital admissions among men and women above the age of 60 in Sweden
Karampampa K, Andersson T, Drefahl S, Ahlbom A, Modig K
PloS one 2014;9(6):e99034-

Imputation and subset-based association analysis across different cancer types identifies multiple independent risk loci in the TERT-CLPTM1L region on chromosome 5p15.33
Wang Z, Zhu B, Zhang M, Parikh H, Jia J, Chung Cc, et al
Human molecular genetics 2014;23(24):6616-33

Losing ground--Swedish life expectancy in a comparative perspective
Drefahl S, Ahlbom A, Modig K
PloS one 2014;9(2):e88357-

Prevalence and incidence of diabetes in Stockholm County 1990-2010
Andersson T, Ahlbom A, Magnusson C, Carlsson S
PloS one 2014;9(8):e104033-

Snus (Swedish smokeless tobacco) use and risk of stroke: pooled analyses of incidence and survival
Hansson J, Galanti Mr, Hergens Mp, Fredlund P, Ahlbom A, Alfredsson L, et al
Journal of internal medicine 2014;276(1):87-95

Statistical and scientific inference
Ahlbom A
Journal of internal medicine 2014;276(3):238-9

Use of Scandinavian moist smokeless tobacco (snus) and the risk of atrial fibrillation
Hergens Mp, Galanti R, Hansson J, Fredlund P, Ahlbom A, Alfredsson L, et al
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 2014;25(6):872-6

Age-specific trends in morbidity, mortality and case-fatality from cardiovascular disease, myocardial infarction and stroke in advanced age: evaluation in the Swedish population
Modig K, Andersson T, Drefahl S, Ahlbom A
PloS one 2013;8(5):e64928-

Alcohol consumption is associated with reduced risk of Type 2 diabetes and autoimmune diabetes in adults: results from the Nord-Trøndelag health study
Rasouli B, Ahlbom A, Andersson T, Grill V, Midthjell K, Olsson L, et al
Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association 2013;30(1):56-64

Job insecurity and prognosis after myocardial infarction: the SHEEP Study
László Kd, Engström K, Hallqvist J, Ahlbom A, Janszky I
International journal of cardiology 2013;167(6):2824-30

Known glioma risk loci are associated with glioma with a family history of brain tumours -- a case-control gene association study
Melin B, Dahlin Am, Andersson U, Wang Z, Henriksson R, Hallmans G, et al
International journal of cancer 2013;132(10):2464-8

Limitless longevity: comment on the Contribution of rectangularization to the secular increase of life expectancy
Modig K, Drefahl S, Ahlbom A
International journal of epidemiology 2013;42(3):914-6

Mortality in Adult-Onset Autoimmune Diabetes Is Associated With Poor Glycemic Control Results from the HUNT Study
Olsson L, Grill V, Midthjell K, Ahlbom A, Andersson T, Carlsson S
DIABETES CARE 2013;36(12):3971-8

Risk of arrhythmias in 52 755 long-distance cross-country skiers: a cohort study
Andersen K, Farahmand B, Ahlbom A, Held C, Ljunghall S, Michaëlsson K, et al
European heart journal 2013;34(47):3624-31

Shared genetic influence of BMI, physical activity and type 2 diabetes: a twin study
Carlsson S, Ahlbom A, Lichtenstein P, Andersson T
Diabetologia 2013;56(5):1031-5

Smoking is associated with reduced risk of autoimmune diabetes in adults contrasting with increased risk in overweight men with type 2 diabetes: a 22-year follow-up of the HUNT study
Rasouli B, Grill V, Midthjell K, Ahlbom A, Andersson T, Carlsson S
Diabetes care 2013;36(3):604-10

Trends in age at first hospital admission in relation to trends in life expectancy in Swedish men and women above the age of 60
Karampampa K, Drefahl S, Andersson T, Ahlbom A, Modig K
BMJ open 2013;3(9):e003447-

Association Between Prediagnostic IgE Levels and Risk of Glioma
Schwartzbaum J, Ding B, Johannesen Tb, Osnes Ltn, Karavodin L, Ahlbom A, et al
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2012;104(16):1251-9

Detectable clonal mosaicism and its relationship to aging and cancer
Jacobs Kb, Yeager M, Zhou Wy, Wacholder S, Wang Zm, Rodriguez-santiago B, et al
NATURE GENETICS 2012;44(6):651-8

Genome-wide association study of glioma and meta-analysis
Rajaraman P, Melin Bs, Wang Zm, Mckean-cowdin R, Michaud Ds, Wang Ss, et al
HUMAN GENETICS 2012;131(12):1877-88

Hospitalization for psychiatric disorders before and after onset of unprovoked seizures/epilepsy
Adelow C, Andersson T, Ahlbom A, Tomson T
NEUROLOGY 2012;78(6):396-401

Incidence Trends of Malignant Parotid Gland Tumors in Swedish and Nordic Adults 1970 to 2009
Shu Xc, Ahlbom A, Feychting M
EPIDEMIOLOGY 2012;23(5):766-7

Late retirement is not associated with increased mortality, results based on all Swedish retirements 1991-2007
Carlsson S, Andersson T, Michaelsson K, Vagero D, Ahlbom A
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2012;27(6):483-6

Sleep disturbances and low psychological well-being are associated with an increased risk of autoimmune diabetes in adults. Results from the Nord-Trøndelag Health Study
Olsson L, Ahlbom A, Grill V, Midthjell K, Carlsson S
Diabetes research and clinical practice 2012;98(2):302-11

Tea consumption, incidence and long-term prognosis of a first acute myocardial infarction - The SHEEP study
Pyshchyta G, Mukamal Kj, Ahnve S, Hallqvist J, Gemes K, Ahlbom A, et al
CLINICAL NUTRITION 2012;31(2):267-72

The aging population in Sweden: can declining incidence rates in MI, stroke and cancer counterbalance the future demographic challenges?
Modig K, Drefahl S, Andersson T, Ahlbom A
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2012;27(2):139-45

The era of centenarians: mortality of the oldest old in Sweden
Drefahl S, Lundstrom H, Modig K, Ahlbom A
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2012;272(1):100-2

Unprovoked seizures in multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus: a population-based case-control study
Adelöw C, Andersson T, Ahlbom A, Tomson T
Epilepsy research 2012;101(3):284-7

Use of snus and acute myocardial infarction: pooled analysis of eight prospective observational studies
Hansson J, Galanti Mr, Hergens Mp, Fredlund P, Ahlbom A, Alfredsson L, et al
European journal of epidemiology 2012;27(10):771-9

Acoustic neuroma risk in relation to mobile telephone use: Results of the INTERPHONE international case-control study
Interphone Study Grp, Cardis E, Deltour I, Vrijheid M, Evrard As, Moissonnier M, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY 2011;35(5):453-64

An international prospective cohort study of mobile phone users and health (Cosmos): Design considerations and enrolment
Schuz J, Elliott P, Auvinen A, Kromhout H, Poulsen Ah, Johansen C, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY 2011;35(1):37-43

Body Mass Index and Mortality Is the Association Explained by Genetic Factors?
Carlsson S, Andersson T, De Faire U, Lichtenstein P, Michaelsson K, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 2011;22(1):98-103

CNOP (mitoxantrone) chemotherapy is inferior to CHOP (doxorubicin) in the treatment of patients with aggressive non-Hodgkin lymphoma (meta-analysis) (vol 80, pg 477, 2008)
Bjorkholm M, Andersson T, Ahlbom A, Osby E
EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY 2011;87(3):285-285

Common variation at 10p12.31 near MLLT10 influences meningioma risk
Dobbins Se, Broderick P, Melin B, Feychting M, Johansen C, Andersson U, et al
NATURE GENETICS 2011;43(9):825-7

High Levels of Education Are Associated With an Increased Risk of Latent Autoimmune Diabetes in Adults Results from the Nord-Trondelag Health Study
Olsson L, Ahlbom A, Grill V, Midthjell K, Carlsson S
DIABETES CARE 2011;34(1):102-7

Inclusion criteria in epidemiological psychosis research: the importance of reporting outpatient data, gender and affective psychoses Reply
Jorgensen L, Ahlbom A, Allebeck P, Dalman C
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA 2011;124(5):413-413

Location of Gliomas in Relation to Mobile Telephone Use: A Case-Case and Case-Specular Analysis
Larjavaara S, Schuz J, Swerdlow A, Feychting M, Johansen C, Lagorio S, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2011;174(1):2-11

Mobile telephones and brain tumours
Ahlbom A, Feychting M
BRITISH MEDICAL JOURNAL 2011;:d6605-

No effect by the common gene variant rs10830963 of the melatonin receptor 1B on the association between sleep disturbances and type 2 diabetes: results from the Nord-Trondelag Health Study
Olsson L, Pettersen E, Ahlbom A, Carlsson S, Midthjell K, Grill V
DIABETOLOGIA 2011;54(6):1375-8

Prior hospitalization for stroke, diabetes, myocardial infarction, and subsequent risk of unprovoked seizures
Adelow C, Andersson T, Ahlbom A, Tomson T
EPILEPSIA 2011;52(2):301-7

RE: "A POOLED ANALYSIS OF EXTREMELY LOW-FREQUENCY MAGNETIC FIELDS AND CHILDHOOD BRAIN TUMORS"
Kheifets L, Ahlbom A, Crespi Cm, Feychting M, Johansen C, Monroe J, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2011;173(3):360-361

Risk of Severe Knee and Hip Osteoarthritis in Relation to Level of Physical Exercise: A Prospective Cohort Study of Long-Distance Skiers in Sweden
Michaelsson K, Byberg L, Ahlbom A, Melhus H, Farahmand By
PLOS ONE 2011;6(3):e18339-

Using Twin Controls to Study the Effects of BMI on Mortality
Carlsson S, Andersson T, De Faire U, Lichtenstein P, Michaelsson K, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 2011;22(1):107-108

A comprehensive study of the association between the EGFR and ERBB2 genes and glioma risk
Andersson U, Schwartzbaum J, Wiklund F, Sjostrom S, Liu Yh, Tsavachidis S, et al
ACTA ONCOLOGICA 2010;49(6):767-75

A COMPREHENSIVE STUDY OF THE ASSOCIATION BETWEEN THE EGFR AND ERBB2 GENES AND GLIOMA RISK
Andersson U, Scwartzbaum J, Wiklund F, Sjostrom S, Liu Y, Tsavachidis S, et al
NEURO-ONCOLOGY 2010;:17-17

A Pooled Analysis of Extremely Low-Frequency Magnetic Fields and Childhood Brain Tumors
Kheifets L, Ahlbom A, Crespi Cm, Feychting M, Johansen C, Monroe J, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;172(7):752-61

Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE international case-control study
Interphone Study Grp, Cardis E, Deltour I, Vrijheid M, Combalot E, Moissonnier M, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;39(3):675-94

Common variant of MTNR1B is associated with difficulties maintaining sleep but fails to influence the association between sleep disturbances and type 2 diabetes: the HUNT study
Olsson L, Pettersen E, Ahlbom A, Carlsson S, Midthjell K, Grill V
DIABETOLOGIA 2010;:S125-S125

Don't split your data
Kallberg H, Alfredsson L, Feychting M, Ahlbom A
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;25(5):283-4

Do split your epidemiological data Reply
Kallberg H, Alfredsson L, Feychting M, Ahlbom A
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;25(10):760-760

Job strain predicts recurrent events after a first acute myocardial infarction: the Stockholm Heart Epidemiology Program
Laszlo Kd, Ahnve S, Hallqvist J, Ahlbom A, Janszky I
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2010;267(6):599-611

Occupational exposures and risk of acoustic neuroma
Prochazka M, Feychting M, Ahlbom A, Edwards Cg, Nise G, Plato N, et al
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2010;67(11):766-71

Pooled analysis of recent studies on magnetic fields and childhood leukaemia
Kheifets L, Ahlbom A, Crespi Cm, Draper G, Hagihara J, Lowenthal Rm, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2010;103(7):1128-35

[The aging population. Continuing increase of average longevity is a controversial and exciting question]
Ahlbom A, Drefahl S, Lundström H
Lakartidningen 2010;107(48):3048-51

The Janus face of statistical adjustment: confounders versus colliders
Janszky I, Ahlbom A, Svensson Ac
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2010;25(6):361-3

The Stockholm non-affective psychoses study (snaps): the importance of including out-patient data in incidence studies
Jorgensen L, Ahlbom A, Allebeck P, Dalman C
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA 2010;121(5):389-92

An International Case Control Study of Adult Diet and Brain Tumor Risk: A Histology-Specific Analysis by Food Group
Terry Mb, Howe G, Pogoda Jm, Zhang Ff, Ahlbom A, Choi W, et al
ANNALS OF EPIDEMIOLOGY 2009;19(3):161-71

ASSOCIATION OF POLYMORPHIC VARIANTS IN EGFR AND LRIG2 AND MENINGIOMA RISK
Ghasimi S, Andersson U, Schwartzbaum J, Sjostrom S, Ahlbom A, Auvinen A, et al
NEURO-ONCOLOGY 2009;11(6):895-895

Body mass index, physical inactivity and type 2 diabetes - are these associations explained by genetic selection? Results from the Swedish twin register
Carlsson S, Andersson T, Lichtenstein P, Ahlbom A
DIABETOLOGIA 2009;:S327-S327

CARDIOVASCULAR AND METABOLIC RISK FACTORS FOR INCIDENT UNPROVOKED SEIZURES A CASE-CONTROL STUDY
Adelow C, Andersson T, Ahlbom A, Tomson T
EPILEPSIA 2009;:39-39

Cardiovascular Diseases and Risk of Hip Fracture
Sennerby U, Melhus H, Gedeborg R, Byberg L, Garmo H, Ahlbom A, et al
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2009;302(15):1666-73

CASP8 D302H and meningioma risk: An analysis of five case-control series
Bethke L, Sullivan K, Webb E, Murray A, Schoemaker M, Auvinen A, et al
CANCER LETTERS 2009;273(2):312-5

Chocolate consumption and mortality following a first acute myocardial infarction: the Stockholm Heart Epidemiology Program
Janszky I, Mukamal Kj, Ljung R, Ahnve S, Ahlbom A, Hallqvist J
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2009;266(3):248-57

Coffee consumption and mortality after acute myocardial infarction: The Stockholm Heart Epidemiology Program
Mukamal Kj, Hallqvist J, Hammar N, Ljung R, Gemes K, Ahlbom A, et al
AMERICAN HEART JOURNAL 2009;157(3):495-501

Epidemiologic Evidence on Mobile Phones and Tumor Risk A Review
Icnirp Standing Comm Epidemiol, Ahlbom A, Feychting M, Green A, Kheifets L, Savitz Da, et al
EPIDEMIOLOGY 2009;20(5):639-52

Genome-wide association study identifies five susceptibility loci for glioma
Shete S, Hosking Fj, Robertson Lb, Dobbins Se, Sanson M, Malmer B, et al
NATURE GENETICS 2009;41(8):899-904

Golf: a game of life and death - reduced mortality in Swedish golf players
Farahmand B, Broman G, De Faire U, Vagero D, Ahlbom A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS 2009;19(3):419-24

Increased risk and worse prognosis of myocardial infarction in patients with prior hospitalization for epilepsy-The Stockholm Heart Epidemiology Program
Janszky I, Hallqvist J, Tomson T, Ahlbom A, Mukamal Kj, Ahnve S
BRAIN 2009;:2798-804

MNS16A minisatellite genotypes in relation to risk of glioma and meningioma and to glioblastoma outcome
Andersson U, Osterman P, Sjostrom S, Johansen C, Henriksson R, Brannstrom T, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2009;125(4):968-72

Mobile Phone Use and Brain Tumors-A Review of the Epidemiological Evidence
Ahlbom A, Feychting M, Green A, Kheifets L, Savitz D, Swerdlow A
EPIDEMIOLOGY 2009;20(6):S241-S241

Newly diagnosed single unprovoked seizures and epilepsy in Stockholm, Sweden: First report from the Stockholm Incidence Registry of Epilepsy (SIRE)
Adelow C, Andell E, Amark P, Andersson T, Hellebro E, Ahlbom A, et al
EPILEPSIA 2009;50(5):1094-101

Prognostic role of the glucometabolic status assessed in a metabolically stable phase after a first acute myocardial infarction: the SHEEP study
Janszky I, Hallqvist J, Ljung R, Ahlbom A, Hammar N
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2009;265(4):465-75

Socioeconomic position and incidence of LADA and type 2 diabetes-11-year follow-up of the Nord-Trondelag Health Study
Olsson L, Ahlbom A, Grill V, Midthjell K, Carlsson S
DIABETOLOGIA 2009;:S126-S126

Total mortality after changes in leisure time physical activity in 50 year old men: 35 year follow-up of population based cohort
Byberg L, Melhus H, Gedeborg R, Sundstrom J, Ahlbom A, Zethelius B, et al
BRITISH MEDICAL JOURNAL 2009;:b688-

Total mortality after changes in leisure time physical activity in 50 year old men: 35 year follow-up of population based cohort (Reprinted from BMJ, vol 338, b688, 2009)
Byberg L, Melhus H, Gedeborg R, Sundstrom J, Ahlbom A, Zethelius B, et al
BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 2009;43(7):482-

Use of snus and risk for cardiovascular disease: results from the Swedish Twin Registry
Hansson J, Pedersen Nl, Galanti Mr, Andersson T, Ahlbom A, Hallqvist J, et al
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2009;265(6):717-24

Comprehensive analysis of DNA repair gene variants and risk of meningioma
Bethke L, Murray A, Webb E, Schoemaker M, Muir K, Mckinney P, et al
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2008;100(4):270-6

Comprehensive analysis of the role of DNA repair gene polymorphisms on risk of glioma
Bethke L, Webb E, Murray A, Schoemaker M, Johansen C, Christensen Hc, et al
HUMAN MOLECULAR GENETICS 2008;17(6):800-5

Expectations for recovery important in the prognosis of whiplash injuries
Holm Lw, Carroll Lj, Cassidy Jd, Skillgate E, Ahlbom A
PLOS MEDICINE 2008;5(5):e105-

Exposure to electromagnetic fields and the risk of childhood leukaemia: a review
Schuz J, Ahlbom A
RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 2008;132(2):202-11

Functional polymorphisms in folate metabolism genes influence the risk of meningioma and glioma
Bethke L, Webb E, Murray A, Schoemaker M, Feychting M, Lonn S, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2008;17(5):1195-202

Possible effects of electromagnetic fields (EMF) on human health - Opinion of the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR)
Ahlbom A, Bridges J, De Seze R, Hillert L, Juutilainen J, Mattsson Mo, et al
TOXICOLOGY 2008;246(2-3):248-50

The common D302H variant of CASP8 is associated with risk of glioma
Bethke L, Sullivan K, Webb E, Murray A, Schoemaker M, Auvinen A, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2008;17(4):987-9

Acute mortality during long-distance ski races (Vasaloppet)
Farahmand B, Hallmarker U, Brobert Gp, Ahlbom A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS 2007;17(4):356-61

An international case-control study of glutathione transferase and functionally related polymorphisms and risk of primary adult brain tumors
Schwartzbaum Ja, Ahlbom A, Lonn S, Warholm M, Rannug A, Auvinen A, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2007;16(3):559-65

An international case-control study of interleukin-4R alpha, interieukin-13, and cyclooxygenase-2 polymorphisms and glioblastoma risk
Schwartzbaum Ja, Ahlbom A, Lonn S, Malmer B, Wigertz A, Auvinen A, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2007;16(11):2448-54

Association of apolipoprotein E genotypes with lipid levels and coronary risk
Bennet Am, Di Angelantonio E, Ye Z, Wensley F, Dahlin A, Ahlbom A, et al
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2007;298(11):1300-11

Cardiovascular diseases and future risk of hip fracture in women
Sennerby U, Farahmand B, Ahlbom A, Ljunghall S, Michaelsson K
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 2007;18(10):1355-62

Cohort study of cancer risk among male and female shift workers
Schwartzbaum J, Ahlbom A, Feychting M
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2007;33(5):336-43

Estimating the relative risk of pancreatic cancer associated with exposure agents in job title data in a hierarchical Bayesian meta-analysis
Ojajarvi A, Partanen T, Ahlbom A, Hakulinen T, Kauppinen T, Weiderpass E, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2007;33(5):325-35

Extremely low-frequency magnetic fields and heart disease
Kheifets L, Ahlbom A, Johansen C, Feychting M, Sahl J, Savitz D
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2007;33(1):5-12

Factors influencing neck pain intensity in whiplash-associated disorders in Sweden
Holm Lw, Carroll Lj, Cassidy D, Ahlbom A
CLINICAL JOURNAL OF PAIN 2007;23(7):591-7

Genetic variation in p53 and ATM haplotypes and risk of glioma and meningioma
Malmer Bs, Feychting M, Loenn S, Lindstroem S, Groenberg H, Ahlbom A, et al
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 2007;82(3):229-37

[How many alarms about health hazards are enough?]
Ahlbom A
Lakartidningen 2007;104(48):3674-6

Nighttime exposure to electromagnetic fields and childhood leukemia: An extended pooled analysis
Schuz J, Svendsen Al, Linet Ms, Mcbride Ml, Roman E, Feychting M, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;166(3):263-9

Occupational noise exposure and risk of acoustic neuroma
Edwards Cg, Schwartzbaum Ja, Nise G, Forssen Um, Ahlbom A, Lonn S, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;166(11):1252-8

Parental occupational exposure to pesticides and the risk of childhood leukemia in Costa Rica
Monge P, Wesseling C, Guardado J, Lundberg I, Ahlbom A, Cantor Kp, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2007;33(4):293-303

Physical activity and mortality: Is the association explained by genetic selection?
Carlsson S, Andersson T, Lichtenstein P, Michaelsson K, Ahlbom A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;166(3):255-9

Primary risk factors influence risk of recurrent myocardial infarction/death from coronary heart disease: results from the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP)
Leander K, Wiman B, Hallqvist J, Andersson T, Ahlbom A, De Faire U
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PREVENTION & REHABILITATION 2007;14(4):532-7

Re: Cellular telephone use and cancer risk: Update of a nationwide Danish cohort study
Ahlbom A, Feychting M, Cardis E, Elliott P
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 2007;99(8):655-author

Re: "Mobile phone use and risk of parotid gland tumor" - Reply
Lonn S, Ahlbom A, Christensen Hc, Johansen C, Schuz J, Edstrom S, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;165(2):-

Re - "Nighttime exposure to electromagnetic fields and childhood leukemia: An extended pooled analysis" - Reply
Schuz J, Svendsen Al, Linet Ms, Mcbride Ml, Roman E, Feychting M, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;166(7):859-860

[Skiers in the long-distance ski race invest in their health]
Carlsson S, Olsson L, Farahmand By, Hållmarker U, Ahlbom A
Lakartidningen 2007;104(9):670-1

Socio-economic position at the point in life in association with type 2 diabetes and impaired glucose tolerance in middle-eged Swedish men and women
Agardh Ee, Ahlbom A, Andersson T, Efendic S, Grill V, Hallqvist J, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2007;36(1):84-92

Widespread pain following whiplash-associated disorders: Incidence, course, and risk factors
Holm Lw, Carroll Lj, Cassidy Jd, Skillgate E, Ahlbom A
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2007;34(1):193-200

Calculating measures of biological interaction using R
Källberg H, Ahlbom A, Alfredsson L
European journal of epidemiology 2006;21(8):571-3

Call-related factors influencing output power from mobile phones
Hillert L, Ahlbom A, Neasham D, Feychting M, Jarup L, Navin R, et al
JOURNAL OF EXPOSURE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY 2006;16(6):507-14

CNOP (Mitoxantrone) chemotherapy is inferior to CHOP (Doxorubicin) in the treatment of patients with aggressive non-Hodgkin lymphoma (Review).
Bjorkholm M, Osby E, Andersson T, Ahlbom A
BLOOD 2006;108(11):689A-690A

Epilepsy as a risk factor for cancer
Adelow C, Ahlbom A, Feychting M, Johnsson F, Schwartzbaum J, Tomson T
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY 2006;77(6):784-6

Exposure to loud noise and risk of acoustic neuroma
Edwards Cg, Schwartzbaum Ja, Lonn S, Ahlbom A, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2006;163(4):327-33

Factors influencing neck pain intensity in whiplash-associated disorders
Holm Lw, Carroll Lj, Cassidy Jd, Ahlbom A
SPINE 2006;31(4):E98-104

Genetic effects on physical activity: Results from the Swedish twin registry
Carlsson S, Andersson T, Lichtenstein P, Michaelsson K, Ahlbom A
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 2006;38(8):1396-401

Low physical activity and mortality in women: Baseline lifestyle and health as alternative explanations
Carlsson S, Andersson T, Wolk A, Ahlbom A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2006;34(5):480-7

Mobile phone use and risk of parotid gland tumor
Lonn S, Ahlbom A, Christensen Hc, Johansen C, Schuz J, Edstrom S, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2006;164(7):637-43

Moderate prior alcohol consumption is associated with a more favourable long-term mortality after a first AMI, the SHEEP study
Janszky I, Ljung R, Hallqvist J, Ahlbom A, Ahnve S
EUROPEAN HEART JOURNAL 2006;:662-662

Newly diagnosed epilepsy in Stockholm, Sweden: First report from the Stockholm Incidence Registry of Epilepsy (SIRE)
Adelow C, Amark P, Andell E, Ahlbom A, Andersson T, Hellebro E, et al
EPILEPSIA 2006;:45-45

Occupational magnetic field exposure and the risk of acoustic neuroma
Forssen Um, Lonn S, Ahlbom A, Savitz Da, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 2006;49(2):112-8

Polymorphisms associated with asthma are inversely related to glioblastoma multiforme - Response
Schwartzbaum J, Feychting M, Ahlbom A, Malmer B, Doss H, Debinski W
CANCER RESEARCH 2006;66(5):2878-2879

Re: "Exposure to loud noise and risk of acoustic neuroma" - The authors reply
Edwards Cg, Schwartzbaum Ja, Lonn S, Ahlbom A, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2006;164(7):-

Risk of brain tumors associated with exposure to exogenous female sex hormones
Swedish Interphone Study Grp, Wigertz A, Lonn S, Mathiesen T, Ahlbom A, Hall P, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2006;164(7):629-36

The effect of leisure-time physical activity on the risk of acute myocardial infarction depending on Body Mass Index: a population-based case-control study
Fransson E, De Faire U, Ahlbom A, Reuterwall C, Hallqvist J, Alfredsson L
BMC PUBLIC HEALTH 2006;:296-

The impact of family history of diabetes and lifestyle factors on abnormal glucose regulation in middle-aged Swedish men and women
Hilding A, Eriksson Ak, Agardh Ee, Grill V, Ahlbom A, Efendic S, et al
DIABETOLOGIA 2006;49(11):2589-98

The magnitude of bias in a cross-sectional study on lifestyle factors in relation to type 2 diabetes
Agardh Ee, Ahlbom A, Andersson T, Ostenson Cg
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2006;34(6):665-8

Assessing the effects of environmental exposures on human health: the role of meta-analysis of individual data
Ahlbom A, Feychting M
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2005;:61-61

Calculating measures of biological interaction
Andersson T, Alfredsson L, Kallberg H, Zdravkovic S, Ahlbom A
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2005;20(7):575-9

Epidemiology of radiofrequency exposure: Ahlbom et al. respond
Ahlbom A, Green A, Kheifets L, Savitz D, Swerdlow A
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2005;113(3):A151-A152

Epilepsy as a risk factor for cancer
Adelow C, Ahlbom A, Jonsson F, Schwartzbaum J, Feychting M, Tomson T
EPILEPSIA 2005;:289-289

Genetic liability to fractures in the elderly
Michaelsson K, Melhus H, Ferm H, Ahlbom A, Pedersen Nl
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 2005;165(16):1825-30

Interaction: A word with two meanings creates confusion
Ahlbom A, Alfredsson L
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2005;20(7):563-4

Knowledge about tobacco and subsequent use of cigarettes and smokeless tobacco among Swedish adolescents
Rosendahl Ki, Galanti Mr, Gilljam H, Ahlbom A
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH 2005;37(3):224-8

Long-term mobile phone use and brain tumor risk
Swedish Interphone Study Grp, Lonn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2005;161(6):526-35

Mobile phone use and acoustic neuromas - Response
Lonn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M
EPIDEMIOLOGY 2005;16(3):417-418

Mobile phone use and risk of acoustic neuroma: results of the Interphone case-control study in five North European countries
Schoemaker Mj, Swerdlow Aj, Ahlbom A, Auvinen A, Blaasaas Kg, Cardis E, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2005;93(7):842-8

[Multi-levels, fewer differences. Possibly misleading picture based on current analysis of hospitals' results]
Ahlbom A, Alfredsson L, Andersson T, Hallqvist J, Strömberg U
Lakartidningen 2005;102(1-2):9-10

Occupational magnetic fields and female breast cancer: A case-control study using Swedish population registers and new exposure data
Forssen Um, Rutqvist Le, Ahlbom A, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2005;161(3):250-9

Occupational risk factors for low grade and high grade glioma: Results from an international case control study of adult brain tumours
Schlehofer B, Hettinger I, Ryan P, Blettner M, Preston-martin S, Little J, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2005;113(1):116-25

p53 genotypes and risk of glioma and meningioma
Malmer B, Feychting M, Lonn S, Ahlbom A, Henriksson R
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2005;14(9):2220-3

Polymorphisms associated with asthma are inversely related to glioblastoma multiforme
Schwartzbaum J, Ahlbom A, Malmer B, Lonn S, Brookes Aj, Doss H, et al
CANCER RESEARCH 2005;65(14):6459-65

Polymorphisms associated with asthma are inversely related to glioblastoma multiforme risk
Schwartzbaum J, Ahlbom A, Malmer B, Lonn S, Brookes A, Debinski W, et al
NEURO-ONCOLOGY 2005;7(3):304-305

Prior hospitalization for epilepsy and subsequent risk of glioma and meningioma
Schwartzbaum J, Jonsson F, Ahlbom A, Preston-martin S, Malmer B, Lonn S, et al
NEURO-ONCOLOGY 2005;7(3):303-303

Prior hospitalization for epilepsy, diabetes, and stroke and subsequent glioma and meningioma risk
Schwartzbaum J, Jonsson F, Ahlbom A, Preston-martin S, Malmer B, Lonn S, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2005;14(3):643-50

Re: "Long-term mobile phone use and brain tumor risk" - The authors reply
Lonn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2005;162(6):601-601

Re: "Occupational magnetic fields and female breast cancer: A case-control study using Swedish population registers and new exposure data" - The authors reply
Forssen Um, Rutqvist Le, Ahlbom A, Feychting M
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2005;162(4):393-394

Reply to: Occupational risk factors for low grade and high grade glioma by B. Hocking
Schlehofer B, Hettinger I, Blettner M, Preston-martin S, Arslan A, Ahlbom A, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2005;116(1):165-165

Severe depression is associated with an increased risk for myocardial infarction, not explained by lifestyle, lipids, coagulation and inflammation - the SHEEP study
Janszky I, Ahlbom A, Hallqvist J, Ahnve S
EUROPEAN HEART JOURNAL 2005;:588-589

Survival after hip fracture
Farahmand By, Michaelsson K, Ahlbom A, Ljunghall S, Baron Ja
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 2005;16(12):1583-90

Swedish moist snuff and myocardial infarction among men
Hergens Mp, Ahlbom A, Andersson T, Pershagen G
EPIDEMIOLOGY 2005;16(1):12-6

Work related stressful life events and the risk of myocardial infarction. Case-control and case-crossover analyses within the Stockholm heart epidemiology programme ( SHEEP)
Moller J, Theorell T, De Faire U, Ahlbom A, Hallqvist J
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 2005;59(1):23-30

[Alarming tendency of increased number of dropouts in epidemiologic case-control studies]
Feychting M, Ahlbom A, Björk J, Strömberg U
Lakartidningen 2004;101(44):3430-3

Coffee consumption, type 2 diabetes and impaired glucose tolerance in Swedish men and women
Agardh Ee, Carlsson S, Ahlbom A, Efendic S, Grill V, Hammar N, et al
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2004;255(6):645-52

Effect of pregnancy on survival in women with cutaneous malignant melanoma
Lens Mb, Rosdahl I, Ahlbom A, Farahmand By, Synnerstad I, Boeryd B, et al
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 2004;22(21):4369-75

Epidemiology of health effects of radiofrequency exposure
Ahlbom A, Green A, Kheifets L, Savitz D, Swerdlow A
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2004;112(17):1741-54

Explanations of socioeconomic differences in excess risk of type 2 diabetes in Swedish men and women
Agardh Ee, Ahlbom A, Andersson T, Efendic S, Grill V, Hallqvist J, et al
DIABETES CARE 2004;27(3):716-21

Genetic liability to fracture in elderly.
Michaelsson K, Melhus H, Ferm H, Ahlbom A, Pedersen N
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 2004;:S241-S241

Mobile phone use and the risk of acoustic neuroma
Lonn S, Ahlbom A, Hall P, Feychting M
EPIDEMIOLOGY 2004;15(6):653-9

Occupational magnetic field exposure and myocardial infarction incidence
Ahlbom A, Feychting M, Gustavsson A, Hallqvist J, Johansen C, Kheifets L, et al
EPIDEMIOLOGY 2004;15(4):403-8

Output power levels from mobile phones in different geographical areas; implications for exposure assessment
Lonn S, Forssen U, Vecchia P, Ahlbom A, Feychting M
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2004;61(9):769-72

The risk of acute myocardial infarction - Interactions of types of physical activity
Fransson E, De Faire U, Ahlbom A, Reuterwall C, Hallqvist J, Alfredsson L
EPIDEMIOLOGY 2004;15(5):573-82

Abstention, alcohol use and risk of myocardial infarction in men and women taking account of social support and working conditions: the SHEEP case-control study
Romelsjo A, Branting M, Hallqvist J, Alfredsson L, Hammar N, Leifman A, et al
ADDICTION 2003;98(10):1453-62

Association of boiled and filtered coffee with incidence of first nonfatal myocardial infarction: the SHEEP and the VHEEP study
Hammar N, Andersson T, Alfredsson L, Reuterwall C, Nilsson T, Hallqvist J, et al
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2003;253(6):653-9

Berkson's Bias reviewed
Schwartzbaum J, Ahlbom A, Feychting M
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2003;18(12):1109-12

Calculation of fractions of lung cancer incidence attributable to occupational exposure to asbestos and combustion products in Stockholm, Sweden
Gustavsson P, Ahlbom A, Andersson T, Scheele P
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2003;18(10):937-40

Cohort studies of association between self-reported allergic conditions, immune-related diagnoses and glioma and meningioma risk
Schwartzbaum J, Jonsson F, Ahlbom A, Preston-martin S, Lonn S, Soderberg Kc, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2003;106(3):423-8

Electromagnetic radiation
Ahlbom A, Feychting M
BRITISH MEDICAL BULLETIN 2003;:157-65

Excess risk of Type 2 diabetes in lower socioeconomic groups is explained differently in men and women by psycho-social and other risk factors.
Agardh Ee, Ahlbom A, Andersson T, Efendic S, Grill V, Hallqvist J, et al
DIABETOLOGIA 2003;:A149-A149

Higher coffee consumption is associated with lower risk of Type 2 diabetes and impaired glucose tolerance in Swedish men and women.
Hilding A, Agardh E, Ahlbom A, Efendic S, Ostenson Cg
DIABETOLOGIA 2003;:A147-A147

Mortality amongst participants in Vasaloppet: a classical long-distance ski race in Sweden
Farahmand By, Ahlbom A, Ekblom O, Ekblom B, Hallmarker U, Aronson D, et al
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2003;253(3):276-83

Mortality in a population-based cohort of epilepsy surgery patients
Nilsson L, Ahlbom A, Farahmand By, Tomson T
EPILEPSIA 2003;44(4):575-81

Obesity and hormone-dependent tumors: Cohort and co-twin control studies based on the Swedish Twin Registry
Jonsson F, Wolk A, Pedersen Nl, Lichtenstein P, Terry P, Ahlbom A, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2003;106(4):594-9

Occupational magnetic field exposure and neurodegenerative disease
Feychting M, Jonsson F, Pedersen Nl, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 2003;14(4):413-9

Smoking mothers and snuffing fathers: behavioural influences on youth tobacco use in a Swedish cohort
Rosendahl Ki, Galanti Mr, Gilljam H, Ahlbom A
TOBACCO CONTROL 2003;12(1):74-8

Work stress and low sense of coherence is associated with type 2 diabetes in middle-aged Swedish women
Agardh Ee, Ahlbom A, Andersson T, Efendic S, Grill V, Hallqvist J, et al
DIABETES CARE 2003;26(3):719-24

Central nervous system tumours in children in Costa Rica, 1981-96
Reutfors J, Kramarova E, Weiderpass E, Monge P, Wesseling C, Ahlbom A
PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY 2002;16(3):219-25

Childhood leukaemia in Costa Rica, 1981-96
Monge P, Wesseling C, Rodriguez Ac, Cantor Kp, Weiderpass E, Reutfors J, et al
PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY 2002;16(3):210-8

Long-term neurobehavioral effects of mild poisonings with organophosphate and n-methyl carbamate pesticides among banana workers
Wesseling C, Keifer M, Ahlbom A, Mcconnell R, Moon Jd, Rosenstock L, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 2002;8(1):27-34

Psycho-social stress factors associated with Type 2 diabetes among middle-aged Swedish women
Agardh Ee, Ahlbom A, Bjaras G, Efendic S, Grill V, Hallqvist J, et al
DIABETOLOGIA 2002;:A19-A19

Relative contribution of residential and occupational magnetic field exposure over twenty-four hours among people living close to and far from a power line
Forssen Um, Ahlbom A, Feychting M
BIOELECTROMAGNETICS 2002;23(3):239-44

Risk factors for suicide in epilepsy: A case control study
Nilsson L, Ahlbom A, Farahmand By, Asberg M, Tomson T
EPILEPSIA 2002;43(6):644-51

Risk of severe cardiac arrhythmia in male utility workers: A nationwide Danish cohort study
Johansen C, Feychting M, Moller M, Arnsbo P, Ahlbom A, Olsen Jh
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2002;156(9):857-61

School and class environments are differently linked to future smoking among preadolescents
Rosendahl Ki, Galanti Mr, Gilljam H, Bremberg S, Ahlbom A
PREVENTIVE MEDICINE 2002;34(6):649-54

[Can light exposure affect the risk of breast cancer? Female flight attendants and shift-workers probably the most vulnerable groups]
Feychting M, Ahlbom A
Lakartidningen 2001;98(40):4316-8

Current thinking about risks from currents
Ahlbom A, Feychting M
LANCET 2001;357(9263):1143-1144

Experiences from long-term research cooperation between Costa Rican, Nicaraguan, and Swedish institutions
Hogstedt C, Ahlbom A, Aragon A, Castillo L, Kautsky N, Lidén C, et al
International journal of occupational and environmental health 2001;7(2):130-5

Family history of coronary heart disease, a strong risk factor for myocardial infarction interacting with other cardiovascular risk factors: Results from the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP)
Leander K, Hallqvist J, Reuterwall C, Ahlbom A, De Faire U
EPIDEMIOLOGY 2001;12(2):215-21

Fatty fish consumption and risk of prostate cancer
Terry P, Lichtenstein P, Feychting M, Ahlbom A, Wolk A
LANCET 2001;357(9270):1764-6

Geographical differences in the incidence of acute myocardial infarction in Sweden. Analyses of possible causes using two parallel case-control studies
Hammar N, Andersson T, Reuterwall C, Nilsson T, Knutsson A, Hallqvist J, et al
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2001;249(2):137-44

[Health effects of exposure to magnetic fields? Epidemiology, unknown mechanisms]
Feychting M, Ahlbom A
Lakartidningen 2001;98(46):5168-

["Media abusers" damage reputation of research! Only well-documented discoveries should be presented in press, radio and TV]
Ahlbom A, Adami Ho, Ekbom A, Hagmar L, Ingelman-sundberg M
Lakartidningen 2001;98(42):4554-5

Neurodegenerative diseases, suicide and depressive symptoms in relation to EMF
Ahlbom A
BIOELECTROMAGNETICS 2001;:S132-43

Paternal occupational exposures and childhood cancer
Feychting M, Plato N, Nise G, Ahlbom A
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2001;109(2):193-6

Physical activity and risk of renal cell cancer
Bergstrom A, Terry P, Lindblad P, Lichtenstein P, Ahlbom A, Feychting M, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2001;92(1):155-7

Review of the epidemiologic literature on EMF and health
Icnirp Standing Comm Epidemiology, Ahlbom A, Cardis E, Green A, Linet M, Savitz D, et al
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2001;:911-33

Risk of pancreatic cancer in workers exposed to chlorinated hydrocarbon solvents and related compounds: A meta-analysis
Ojajarvi A, Partanen T, Ahlbom A, Boffetta P, Hakulinen T, Jourenkova N, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2001;153(9):841-50

Sexual activity as a trigger of myocardial infarction. A case-crossover analysis in the Stockholm Heart Epidemiology Programme (SHEEP)
Moller J, Ahlbom A, Hulting J, Diderichsen F, De Faire U, Reuterwall C, et al
HEART 2001;86(4):387-90

[Two new studies on health risks connected to cellphones. But we still know too little]
Ahlbom A, Feychting M
Lakartidningen 2001;98(5):410-1

A pooled analysis of magnetic fields and childhood leukaemia
Ahlbom A, Day N, Feychting M, Roman E, Skinner J, Dockerty J, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2000;83(5):692-8

[A reply: the principle of precaution and mobile telephones--no reason to limit the use now]
Ahlbom A, Feychting M
Lakartidningen 2000;97(36):3910-

Does heavy physical exertion trigger myocardial infarction? A case-crossover analysis nested in a population-based case-referent study
Hallqvist J, Moller J, Ahlbom A, Diderichsen F, Reuterwall C, De Faire U
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2000;151(5):459-67

[How dangerous are mobile phones?]
Ahlbom A, Feychting M
Lakartidningen 2000;97(26-27):3160-2

Occupational and residential magnetic field exposure and breast cancer in females
Forssen Um, Feychting M, Rutqvist Le, Floderus B, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 2000;11(1):24-9

Occupational exposures and pancreatic cancer: a meta-analysis
Ojajarvi Ia, Partanen Tj, Ahlbom A, Boffetta P, Hakulinen T, Jourenkova N, et al
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2000;57(5):316-24

Parental occupational exposure to magnetic fields and childhood cancer (Sweden)
Feychting M, Floderus B, Ahlbom A
CANCER CAUSES & CONTROL 2000;11(2):151-6

Plasma levels of tissue plasminogen activator/plasminogen activator inhibitor-1 complex and von willebrand factor are significant risk markers for recurrent myocardial infarction in the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP) study
Wiman B, Andersson T, Hallqvist J, Reuterwall C, Ahlbom A, Defaire U
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY 2000;20(8):2019-23

[The connection between magnetic fields and cancer is still of current interest]
Ahlbom A
Lakartidningen 2000;97(7):677-

With regard to the relative merits of contemporary measurements and historical calculated fields in the Swedish childhood cancer study
Feychting M, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 2000;11(3):357-8

A Bayesian approach to hazard identification - The case of electromagnetic fields and cancer
Ahlbom A, Feychting M
UNCERTAINTY IN THE RISK ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HAZARDS 1999;:27-33

Correspondence re: Use of cellular phones and the risk of brain tumours: A case-control study
Ahlbom A, Feychting M
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 1999;15(5):1045-7

DNA copy number losses at 1p32-pter in monozygotic twins concordant for breast cancer
El-rifai W, Tarmo L, Hemmer S, Forsti A, Pedersen N, Lichtenstein P, et al
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS 1999;112(2):169-72

Do episodes of anger trigger myocardial infarction? A case-crossover analysis in the Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP)
Moller J, Hallqvist J, Diderichsen F, Theorell T, Reuterwall C, Ahlbom A
PSYCHOSOMATIC MEDICINE 1999;61(6):842-9

Exposure to 50 hz magnetic fields and estrogen receptor positive breast cancer.
Fossun U, Feychting M, Rutkvist Le, Floderus B, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 1999;10(4):S118-S118

Geographical differences of cancer incidence in Costa Rica in relation to environmental and occupational pesticide exposure
Wesseling C, Antich D, Hogstedt C, Rodriguez Ac, Ahlbom A
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1999;28(3):365-74

Higher relative, but lower absolute risks of myocardial infarction in women than in men: analysis of some major risk factors in the SHEEP study
Sheep Study Grp, Reuterwall C, Hallqvist J, Ahlbom A, De Faire U, Diderichsen F, et al
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 1999;246(2):161-74

Is there an increased risk of childhood leukemia for children nursed in infant incubators?
Soderberg K, Naumburg E, Anger G, Cnattingius S, Ekbom A, Ahlbom A, et al
EPIDEMIOLOGY 1999;10(4):S117-S117

Link between electromagnetic fields and childhood cancer unresolved
Repacholi Mh, Ahlbom A
LANCET 1999;354(9194):1918-9

Magnetic field exposure estimates based on power lines near homes
Ahlbom A, Feychting M
RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 1999;83(1-2):79-82

[Meta-analysis is a good help for literature review. It makes the analysis of earlier studies more efficient and more objective]
Ahlbom A, Adami Ho
Lakartidningen 1999;96(3):148-9

Mortality and cancer incidence in biomedical laboratory personnel in Sweden
Wennborg H, Yuen J, Axelsson G, Ahlbom A, Gustavsson P, Sasco Aj
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 1999;35(4):382-9

Neurodegenerative diseases, suicide, and depressive symptoms in relation to EMF.
Ahlbom A, Feychting M
EPIDEMIOLOGY 1999;10(4):S117-S117

Parental occupation and childhood cancer, a cohort study
Feychting M, Plato N, Nise G, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 1999;10(4):S60-S60

Plasma levels of tPA/PAI-1 complex is a strong predictor of myocardial infarction
Wiman B, Reutervall C, Hallqvist J, Andersson T, Ahlbom A, De Faire U
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 1999;:273-273

Re: Visual impairment and cancer: a population-based cohort study in Finland
Feychting M, Ahlbom A
CANCER CAUSES & CONTROL 1999;10(6):637-

Role of medical history in brain tumour development. Results from the international adult brain tumour study
Schlehofer B, Blettner M, Preston-martin S, Niehoff D, Wahrendorf J, Arslan A, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 1999;82(2):155-60

A comprehensive clinical epidemiological theory based on the concept of the source person-time and four distinct study stages
Steineck G, Kass Ph, Ahlbom A
ACTA ONCOLOGICA 1998;37(1):15-23

Dental radiography after age 25 years, amalgam fillings and tumours of the central nervous system
Rodvall Y, Ahlbom A, Pershagen G, Nylander M, Spannare B
ORAL ONCOLOGY 1998;34(4):265-9

Electromagnetic fields and childhood leukemia
Feychting M, Ahlbom A, Savitz D
EPIDEMIOLOGY 1998;9(3):225-6

Exposure to motor vehicle exhaust and childhood cancer
Feychting M, Svensson D, Ahlbom A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 1998;24(1):8-11

Is the effect of job strain on myocardial infarction risk due to interaction between high psychological demands and low decision latitude? Results from Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP)
Sheep Study Grp, Hallqvist J, Diderichsen F, Theorell T, Reuterwall C, Ahlbom A
SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 1998;46(11):1405-15

Magnetic fields and breast cancer in Swedish adults residing near high-voltage power lines
Feychting M, Forssen U, Rutqvist Le, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 1998;9(4):392-7

"NORDPET" - Pets indoors - A risk factor for or protection against sensitisation/allergy - A Nordic interdisciplinary review of the scientific literature concerning the relationship between the exposure to pets at home, sensitisation and the development of allergy
Ahlbom A, Backman A, Bakke J, Foucard T, Halken S, Kjellman Nim, et al
INDOOR AIR-INTERNATIONAL JOURNAL OF INDOOR AIR QUALITY AND CLIMATE 1998;8(4):219-235

Occupational exposure to magnetic fields and brain tumours in Central Sweden
Rodvall Y, Ahlbom A, Stenlund C, Preston-martin S, Lindh T, Spannare B
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1998;14(6):563-9

Reduced cancer incidence among the blind
Feychting M, Osterlund B, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 1998;9(5):490-4

Socioeconomic differences in risk of myocardial infarction 1971-1994 in Sweden: time trends, relative risks and population attributable risks
Hallqvist J, Lundberg M, Diderichsen F, Ahlbom A
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1998;27(3):410-5

Temporal characteristics of transmission-line loadings in the Swedish Childhood Cancer Study
Kaune Wt, Feychting M, Ahlbom A, Ulrich Rm, Savitz Da
BIOELECTROMAGNETICS 1998;19(6):354-65

Cancer in twins: Genetic and nongenetic familial risk factors
Ahlbom A, Lichtenstein P, Malmstrom H, Feychting M, Hemminki K, Pedersen Nl
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 1997;89(4):287-93

Heritability for Alzheimer's disease: The study of dementia in Swedish twins
Gatz M, Pedersen Nl, Berg S, Johansson B, Johansson K, Mortimer Ja, et al
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 1997;52(2):M117-25

Interaction and model selection - Reply
Hallqvist J, Ahlbom A, Diderichsen F, Reuterwall C
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 1997;241(6):536-536

Need for a European approach to the effects of extremely low-frequency electromagnetic fields on cancer
Ahlbom A, Alexander F, Draper G, Casteleyn E, Clavel J, Katsouyanni K, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 1997;23(1):5-14

Strategies and methods for implementing a community-based diabetes primary prevention program in Sweden
Bjaras G, Ahlbom A, Alvarsson M, Burstrom B, Diderichsen F, Efendic S, et al
HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL 1997;12(2):151-160

[An (inter)national resource. The Swedish registry on twins informs on the role of environment and heredity in diseases]
Pederson Nl, Lichtenstein P, Faire Ud, Ahlbom A, Floderus B, Svartengren M
Lakartidningen 1996;93(12):1127-30

Cancer in banana plantation workers in Costa Rica
Wesseling C, Ahlbom A, Antich D, Rodriguez Ac, Castro R
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1996;25(6):1125-31

Estimating exposure in studies of residential magnetic fields and cancer: Importance of short-term variability, time interval between diagnosis and measurement, and distance to power line
Feychting M, Kaune Wt, Savitz Da, Ahlbom A
EPIDEMIOLOGY 1996;7(3):220-4

Glioma and occupational exposure in Sweden, a case-control study
Rodvall Y, Ahlbom A, Spannare B, Nise G
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 1996;53(8):526-32

How to evaluate interaction between causes: A review of practices in cardiovascular epidemiology
Hallqvist T, Ahlbom A, Diderichsen F, Reuterwall C
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 1996;239(5):377-82

Magnetic fields and cancer in children residing near Swedish high-voltage power lines - Reply
Feychting M, Ahlbom A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1996;144(8):805-805

Survival and cause-specific mortality in inflammatory bowel disease: A population-based cohort study
Persson Pg, Bernell O, Leijonmarck Ce, Farahmand By, Hellers G, Ahlbom A
GASTROENTEROLOGY 1996;110(5):1339-45

Time trends in the incidence of and mortality from acute myocardial infarction in Swedish women
Hammar N, Ahlbom A, Sandberg E, Alfredsson L
EPIDEMIOLOGY 1996;7(6):654-5

Untitled - Response
Jakobsson R, Ahlbom A, Bellander T, Lundberg I
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL HEALTH 1996;51(6):470-471

CHILDHOOD LEUKEMIA AND RESIDENTIAL EXPOSURE TO WEAK EXTREMELY-LOW-FREQUENCY MAGNETIC-FIELDS
Feychting M, Ahlbom A
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 1995;:59-62

EFFECT OF TWINSHIP ON INCIDENCE OF CANCER OF THE TESTIS, BREAST, AND OTHER SITES (SWEDEN)
Braun Mm, Ahlbom A, Floderus B, Brinton La, Hoover Rn
CANCER CAUSES & CONTROL 1995;6(6):519-24

ELECTROMAGNETIC-FIELDS AND CHILDHOOD-CANCER - METAANALYSIS
Feychting M, Ahlbom A
CANCER CAUSES & CONTROL 1995;6(3):275-7

MAGNETIC-FIELDS AND CANCER IN CHILDREN RESIDING NEAR SWEDISH HIGH-VOLTAGE POWER-LINES - REPLY
Feychting M, Ahlbom A
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1995;141(4):378-379

Magnetic fields and childhood cancer - A pooled analysis of two Scandinavian studies
Feychting M, Schulgen G, Olsen Jh, Ahlbom A
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 1995;31A(12):2035-9

Total hip replacement and cancer. A cohort study
Mathiesen Eb, Ahlbom A, Bermann G, Lindgren Ju
The Journal of bone and joint surgery. British volume 1995;77(3):345-50

TOTAL HIP-REPLACEMENT AND CANCER - A COHORT STUDY
Mathiesen Eb, Ahlbom A, Bermann G, Lindgren Ju
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-BRITISH VOLUME 1995;77B(3):345-350

Visa alla publikationer

Karta