This page in English

Ann-Cathrin Hellström

Anknuten

Om mig

Jag är dubbelspecialist (gynekologi/obstetrik 1984 och gynekologisk onkologi 1991) och arbetar sedan 1990 på Enheten för Gynekologisk Onkologi numera sektionen för Bröst-Gynonk-Sarkom vid Radiumhemmet och innehar en överläkartjänst sedan 2002. Jag disputerade december 1997 vid Institutionen för Onkologi /Patologi och blev docent maj 2001. Alltsedan 1990-talet har jag bedrivit aktiv translationell forskning i cell och molekylär biologi framförallt inom cervixcancer i samarbete med prof. Gert Auer och prof. Anders Zetterbergs forskargrupper. Sedan mitten av 2000 har jag tillsammans med prof. Sonia Andersson KK KS (huvudman för ALF-medel) och med. dr. Kristina Hellman Gynonkologiska enheten bildat en forskargrupp inom cervixcancer med fokus på prognostiska / prediktiva faktorer samt förbättrad diagnostik för denna tumörgrupp. Jag har drygt 40 publicerade arbeten, ett flertal posters, medförfattare till läroböcker – ”Gynekologisk onkologi” för läkare samt ”Lärobok för barnmorskor”. Under åren har jag innehaft FOU/ALF medel dels som huvudman dels som medsökande i flera projekt.

I kliniken har mitt huvudsakliga intresse fokuserats på cervixcancer som tumörgrupp samt strålbehandling som behandlingsmodell. Under åren har jag ansvarat för ett flertal utvecklingsprojekt inom strålbehandlingen. Med hjälp av ALF-medel (huvudman) har jag år 2011 implementerat 3D skräddarsydd brachybehandling vid cervixcancer. Alltsedan 2003 har jag aktivt arbetat för att införskaffa en MRT maskin till Radiumhemmet vilket slutligen lyckades sommaren 2013. Magnetkameran är nu i bruk och kommer ha stor betydelse för forskning framgent samt bl.a. kunna utnyttjas för våra patienter med cervixcancer som erhåller 3D skräddarsydd brachybehandling.

Dokument

Publikationer

Cost of Preventing, Managing, and Treating Human Papillomavirus (HPV)-Related Diseases in Sweden before the Introduction of Quadrivalent HPV Vaccination
Östensson E, Fröberg M, Leval A, Hellström Ac, Bäcklund M, Zethraeus N, et al
PloS one 2015;10(9):e0139062-

Expression pattern of the PRDX2, RAB1A, RAB1B, RAB5A and RAB25 genes in normal and cancer cervical tissues
Nikoshkov A, Broliden K, Attarha S, Sviatoha V, Hellström Ac, Mints M, et al
International journal of oncology 2015;46(1):107-12

Uterine cervix cancer treatment at Radiumhemmet: 90 years' experience. Time trends of age, stage, and histopathology distribution
Hellman K, Hellström Ac, Pettersson Bf
Cancer medicine 2014;3(2):284-92

Projected cost-effectiveness of repeat high-risk human papillomavirus testing using self-collected vaginal samples in the Swedish cervical cancer screening program
Östensson E, Hellström Ac, Hellman K, Gustavsson I, Gyllensten U, Wilander E, et al
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2013;92(7):830-40

Impact of genomic stability on protein expression in endometrioid endometrial cancer
Lomnytska Mi, Becker S, Gemoll T, Lundgren C, Habermann J, Olsson A, et al
British journal of cancer 2012;106(7):1297-305

The pollen extract Femal--a nonestrogenic alternative to hormone therapy in women with menopausal symptoms
Hellström Ac, Muntzing J
Menopause (New York, N.Y.) 2012;19(7):825-9

Carcinoma of the cervical stump: Fifty years of experience
Hellstrom Ac, Hellman K, Pettersson Bf, Andersson S
ONCOLOGY REPORTS 2011;25(6):1651-4

Cervical cancer in the screening era: who fell victim in spite of successful screening programs?
Pettersson Bf, Hellman K, Vaziri R, Andersson S, Hellstrom Ac
JOURNAL OF GYNECOLOGIC ONCOLOGY 2011;22(2):76-82

Differential expression of ANXA6, HSP27, PRDX2, NCF2, and TPM4 during uterine cervix carcinogenesis: diagnostic and prognostic value
Lomnytska Mi, Becker S, Bodin I, Olsson A, Hellman K, Hellstrom Ac, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2011;104(1):110-9

Impact of MRI in the management and staging of cancer of the uterine cervix
Stenstedt K, Hellstrom Ac, Fridsten S, Blomqvist L
ACTA ONCOLOGICA 2011;50(3):420-6

Diagnostic protein marker patterns in squamous cervical cancer
Lomnytska Mi, Becker S, Hellman K, Hellstrom Ac, Souchelnytskyi S, Mints M, et al
PROTEOMICS CLINICAL APPLICATIONS 2010;4(1):17-31

Invasive Carcinoma of the Uterine Cervix Associated With Pregnancy 90 Years of Experience
Pettersson Bf, Andersson S, Hellman K, Hellstrom Ac
CANCER 2010;116(10):2343-9

Differential tissue-specific protein markers of vaginal carcinoma
Hellman K, Alaiya Aa, Becker S, Lomnytska M, Schedvins K, Steinberg W, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2009;100(8):1303-14

Expression of p16(INK4a) and MIB-1 in relation to histopathology and HPV types in cervical adenocarcinoma
Muller S, Flores-staino C, Skyldberg B, Hellstrom Ac, Johansson B, Hagmar B, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 2008;32(2):333-40

Clinical and histopathologic factors related to prognosis in primary squamous cell carcinoma of the vagina
Hellman K, Lundell M, Silfversward C, Nilsson B, Hellstrom Ac, Frankendal B
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER 2006;16(3):1201-11

Differences in human papillomavirus type may influence clinical outcome in early stage cervical cancer
Dahlgren L, Erlandsson F, Lindquist D, Silfversward C, Hellstrom Ac, Dalianis T
ANTICANCER RESEARCH 2006;26(2A):829-32

Frequent gain of the human telomerase gene TERC at 3q26 in cervical adenocarcinomas
Andersson S, Wallin Kl, Hellstrom Ac, Morrison Le, Hjerpe A, Auer G, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2006;95(3):331-8

p16(INK4a) and laminin-5 gamma 2 chain expression during the progression of cervical neoplasia
Wang Jl, Andersson S, Li X, Hellstrom Ac, Auer G, Angstrom T, et al
ACTA ONCOLOGICA 2006;45(6):676-84

Parallel cyclin E and cyclin A expression in neoplastic lesions of the uterine cervix
Erlandsson F, Martinsson-ahlzen Hs, Wallin Kl, Hellstrom Ac, Andersson S, Zetterberg A
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2006;94(7):1045-50

The carcinogenic role of oncogenic HPV and p53 gene mutation in cervical adenocarcinomas
Andersson S, Hellstrom Ac, Ren Zp, Wilander E
MEDICAL ONCOLOGY 2006;23(1):113-9

Dose reduction in relation to increased dose rate at MDR/LDR brachytherapy treatments for cancer of the uterine cervix
Hellstrom Ac, Ryberg M, Silfversward C, Avall-lundqvist E, Lundell M
RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY 2005;:S46-S46

The clinicopathologic significance of laminin-5 gamma 2 chain expression in cervical squamous carcinoma and adenocarcinoma
Andersson S, Hellstrom Ac, Angstrom T, Stendahl U, Auer G, Wallin Kl
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER 2005;15(6):1065-72

A recurrent gain of chromosome arm 3q in primary squamous carcinoma of the vagina
Habermann Jk, Hellman K, Freitag S, Heselmeyer-haddad K, Hellstrom Ac, Shah K, et al
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS 2004;148(1):7-13

Primary carcinoma of the vagina: factors influencing the age at diagnosis. The Radiumhemmet series 1956-96
Hellman K, Silfversward C, Nilsson B, Hellstrom Ac, Frankendal B, Pettersson F
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER 2004;14(3):491-501

Protein expression patterns in primary carcinoma of the vagina
Hellman K, Alaiya Aa, Schedvins K, Steinberg W, Hellstrom Ac, Auer G
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2004;91(2):319-26

Abnormal expression pattern of cyclin E in tumour cells
Erlandsson F, Wahlby C, Ekholm-reed S, Hellstrom Ac, Bengtsson E, Zetterberg A
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2003;104(3):369-75

Amplification of the telomerase reverse transcriptase (hTERT) gene in cervical carcinomas
Zhang Aj, Zheng Cy, Hou M, Lindvall C, Wallin Kl, Angstrom T, et al
GENES CHROMOSOMES & CANCER 2002;34(3):269-75

Carcinoma of the cervical stump. The Radiumhemmet series 1959-1987. Treatment and prognosis
Hellstrom Ac, Sigurjonson T, Pettersson F
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2001;80(2):152-7

Human papillomavirus infection, centrosome aberration and genetic stability in cervical lesions
Skyldberg B, Fujioka K, Hellstrom Ac, Sylven L, Moberger B, Auer G
MODERN PATHOLOGY 2001;14(4):279-84

Cancer of the vagina: Laminin-5 gamma 2 chain expression and prognosis
Hellman K, Hellstrom Ac, Silfversward C, Salo S, Aspenblad U, Nilsson B, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER 2000;10(5):391-396

Recurrent fallopian tube carcinoma: TP53 mutation and clinical course
Hellstrom Ac, Blegen H, Malec M, Silfversward C, Lystad S, Borresen-dale A, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL PATHOLOGY 2000;19(2):145-51

Malignant mixed mullerian tumors of the ovary: histopathologic and clinical review of 36 cases
Hellstrom Ac, Tegerstedt G, Silfversward C, Pettersson F
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER 1999;9(4):312-316

DNA content in tamoxifen-induced endometrial carcinoma
Moberger B, Fornander T, Hellstrom Ac
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 1998;:S64-S64

Primary carcinoma of the Fallopian tube: Comparative genomic hybridization reveals high genetic instability and a specific, recurring pattern of chromosomal aberrations
Heselmeyer K, Hellstrom Ac, Blegen H, Schrock E, Silfversward C, Shah K, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL PATHOLOGY 1998;17(3):245-54

Primary fallopian tube cancer: a review of the literature
Hellstrom Ac
MEDICAL ONCOLOGY 1998;15(1):6-14

Advanced-stage cervical carcinomas are defined by a recurrent pattern of chromosomal aberrations revealing high genetic instability and a consistent gain of chromosome arm 3q
Heselmeyer K, Macville M, Schrock E, Blegen H, Hellstrom Ac, Shah K, et al
GENES CHROMOSOMES & CANCER 1997;19(4):233-40

Primary fallopian tube carcinoma: The prognostic impact of stage, histopathology and biological parameters
Hellstrom Ac, Frankendal B, Nilsson B, Pettersson F, Silfversward C, Auer G
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER 1996;6(6):456-462

Prognostic factors in malignant mixed Mullerian tumor of the fallopian tube: The Radiumhemmet series 1923-1994
Hellstrom Ac, Auer G, Silfversward C, Pettersson F
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER 1996;6(6):467-472

VALUE OF UTERINE ARTERY DOPPLER IN ENDOMETRIAL CANCER
Flam F, Almstrom H, Hellstrom Ac, Moberger B
ACTA ONCOLOGICA 1995;34(6):779-82

Visa alla publikationer

Karta