This page in English
Laddar profil information

Om mig

Ansvarsområden

 • EU-redovisningsansvarig
 • NIH-redovisningsansvarig
 • US Army redovisningsansvarig
 • Ansvarig kontaktperson för kontraktshantering inom på MEB och i kontakter med juristfunktionen och Grants Office
 • Ansvarig för alla budgetmallar, generella budgetmotiveringar och andra ansökningsdokument till alla anslagsgivare
 • Ansvarig för granskning och godkännande av alla budgetar på MEB oavsett anslagsgivare och belopp
 • Ansvarig för administrative and financial project management i COGS (koordinatorprojekt FP7)

Arbetsuppgifter i korthet

 • Upprätta eller granska ekonomiska redovisningar till EU, NIH, US Army och andra anslagsgivare.
 • Rådgivning och/eller information till forskare inför ansökningar gällande regler, budgetar mm.
 • Upprätta projektbudgetar, göra projektuppföljningar
 • Hålla sig uppdaterad på regelverk och rutiner för olika ansökningar inklusive vad som gäller vid förhandling och/eller kontraktsfas samt ekonomisk rapportering.
 • Upprätta rekvisitioner till olika anslagsgivare

Övrigt

 • Skyddsombud, likabehandlingsombud och arbetsplatsombud (ST)
Laddar publikationer

Karta