This page in English

Anna Martling

Professor/överläkare

Om mig

Anna Martling är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och överläkare och kolorektal kirurg på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Hon försvarade sin avhandling om ändtarmscancer 2003, blev certifierad kirurg 2004 och docent i kirurgi under 2009. Sedan 2008 har hon varit forskargruppledare och ansvarig för forskningen inom kolorektal kirurgi med särskilt fokus på kliniska- och epidemiologiska studier på kolorektal cancer. Ett särskilt intresse har varit strålbehandling, tidpunkt för operation, utveckling av kirurgiska tekniker och låg dos ASA vid behandling av kolorektal cancer. Under 2013 tilldelades Anna Martling Svensk Kirurgisk förenings Stora Forskarpris.

Sedan 2013 är Anna Martling ordförande i Gastrocentrums FoUU-råd. Hon har flera förtroendeuppdrag (European Society of Colo Proctology (ESCP), United European Gastroenterology Federation (UEGF), Cancerfonden och Radiumhemmets forskningsfonder bl. a) och är biträdande redaktör för European Journal of Surgical Oncology och Colorectal Disease. År 2014 blev hon professor i kirurgi vid Karolinska Institutet. Sedan 2015 är Anna Martling ordinarie lärarledamot i Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet.

Anna Martling är ansvarig huvudprövare (PI) för forskningsstudien ALASCCA - En randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenterstudie avseende värdet av tillägg av låg dos acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med tjock- och ändtarmscancer.

Angelägna frågor

Karolinska Institutet (KI) står inför stora utmaningar men också betydande möjligheter i och med de stora förändringarna av sjukvårdsstrukturen inom SLL som kommer att genomföras de närmaste åren när framtidsplanen för hälso- och sjukvården förverkligas. Både forskning och utbildning inom KI kommer att påverkas av att vården, i större utsträckning än idag, skall bedrivas i ett nätverk med patienten i centrum. Det är då av yttersta vikt att KI är aktivt och delaktigt i de förändringar som vi står inför och tillvaratar tillfället att bygga en excellent forskningsmiljö för framtiden där forskning och utbildning är integrerade och naturliga delar av vårt sjukvårdssystem på alla nivåer, oavsett driftsform och vårdgivare. Vi måste gemensamt ta chansen att nu skapa en stimulerande och forskningsfaciliterande miljö för en världsledande translationell forskning. För att uppnå detta ser jag det därför som en oerhört viktigt uppgift att vara engagerad och delaktig i planeringen av de nya sjukhusen som skapas men också att aktivt verka för att bredda perspektivet och göra det möjligt för all vård inom SLL att integreras i KIs forskning. 

Forskningsbeskrivning

Forskargruppsledare för gruppen Kolorektal kirurgi

Ansvarig huvudprövare (PI) för forskningsstudien ALASCCA

Fem utvalda publikationer:

Effect of a surgical training programme on outcome of rectal cancer in the County of Stockholm. Stockholm Colorectal Cancer Study Group, Basingstoke Bowel Cancer Research Project.
Martling A, Holm T, Rutqvist L, Moran B, Heald R, Cedemark B
Lancet 2000 Jul;356(9224):93-6

The Stockholm II trial on preoperative radiotherapy in rectal carcinoma: long-term follow-up of a population-based study.
Martling A, Holm T, Johansson H, Rutqvist L, Cedermark B,
Cancer 2001 Aug;92(4):896-902

Impact of a surgical training programme on rectal cancer outcomes in Stockholm.
Martling A, Holm T, Rutqvist L, Johansson H, Moran B, Heald R, et al
Br J Surg 2005 Feb;92(2):225-9

Dissociation of EphB2 signaling pathways mediating progenitor cell proliferation and tumor suppression.
Genander M, Halford M, Xu N, Eriksson M, Yu Z, Qiu Z, et al
Cell 2009 Nov;139(4):679-92

Interim analysis of the Stockholm III trial of preoperative radiotherapy regimens for rectal cancer.
Pettersson D, Cedermark B, Holm T, Radu C, Påhlman L, Glimelius B, et al
Br J Surg 2010 Apr;97(4):580-7

Akademiska priser och utmärkelser

Svensk Kirurgisk förenings Stora Forskarpris 2013. 

Dokument

Länkar