This page in English

Alicia Nevriana

Forskningsassistent

Besöksadress : Tomtebodavägen 18 A, Plan 4, Hiss 1 (Vänster) 171 77 Stockholm
Postadress : Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9, Global Hälsa (IHCAR), 171 77 Stockholm
Leveransadress : Tomtebodavägen 18 B 171 65 Solna

Om mig

Jag är forskningsassistent vid Injury Social Aetiology and Consequences (ISAC) Grupp. Jag har bakgrund inom folkhälsovetenskap, särskilt epidemiologi och biostatistik.

Utbildning

  • Masterexamen i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet (2014-2016)
  • Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, Universitas Indonesia (2008-2012)

Forskningsbeskrivning

Jag är för närvarande involverad i forskning kring livskvalitet bland personer som upplevde vägtrafiksolyckor. Min tidigare forskning inriktad främst på läkemedel användning och dess negativa hälsoeffekter .

Publikationer

Karta