This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är forskningsassistent vid Injury Social Aetiology and Consequences (ISAC) Grupp. Jag har bakgrund inom folkhälsovetenskap, särskilt epidemiologi och biostatistik.

Utbildning

  • Masterexamen i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet (2014-2016)
  • Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, Universitas Indonesia (2008-2012)

Forskningsbeskrivning

Jag är för närvarande involverad i forskning kring livskvalitet bland personer som upplevde vägtrafiksolyckor. Min tidigare forskning inriktad främst på läkemedel användning och dess negativa hälsoeffekter .

Laddar publikationer

Karta