This page in English

Alexander Von Gabain

Anknuten

Om mig

Vicerektor för innovationer och samverkan med näringslivet.

2011 – 2014 ordförande för European Institute of Innovation and Technology (EIT). Under mitt ordförandeskap har EIT utvecklats till en viktig investeringsfond för innovationer med en budget på 2,8 miljarder euro. Det har möjliggjort att EIT kan genomföra fem ytterligare kunskaps- och innovationsplattformar (Knowledge and Innovation Communities, KICs) fram till 2018, däribland en med temat "sunt liv och aktivt åldrande".

2008 – 2014 ledamot i styrelsen för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

2011 – utsågs återigen till ledamot i Intercell AG:s styrelse och fortsatte i den positionen efter att företaget slogs ihop med bioteknikföretaget Valneva som börsintroducerades i Paris och Wien 2013.

2007 – utsågs återigen till professor (delvis tjänstledig) i mikrobiologi vid Max Perutz Laboratories vid universitetet i Wien och det medicinska universitetet i Wien.

2007 utsågs till ordförande för styrelsen för företagsinkubatorn vid universiteten i Wien och har medverkat till över 140 företagsstarter sedan den grundades.

2007 – 2013 Foreign Adjunct Professor vid Karolinska Institutet.

1998 – 2009 medgrundare till Intercell AG samt ledde företaget som VD fram tills det börsintroducerades 2005 och fortsatte som forskningschef (CSO) för företagets ledningsgrupp fram till 2009. 

1993 – 1998 utsågs till professor och ordförande för institutionen för mikrobiologi och genetik vid universitet i Wien på Campus Vienna Biocenter i Österrike där jag ansvarade för att bygga upp ett offentligt-privat partnerskap mellan universitetet i Wien och Institutet för molekylär patologi vid Boehringer Ingelheim.

1993 – 1999 utsågs till Foreign Adjunct Professor vid Karolinska Institutet.

1986 – 1993 utsågs till lektor vid Karolinska Institutet.

1982 – 1986 utsågs till lektor vid Umeå universitet.

1979 – 1982 post-doc vid University of Stanford.

Utbildning

Fil. dr. i molekylärgenetik vid Heidelbergs universitet.

Forskningsbeskrivning

Ett stort antal publikationer, patent, bokkapitel och bokutgåvor har dokumenterat min passion för biomedicinsk innovation, speciellt inom områdena mikrobiologi och immunologi. Jag har suttit som ledamot i redaktioner för vetenskapliga tidskrifter, blivit inbjuden som huvudtalare vid otaliga högt ansedda konferenser, möten, workshops och akademiska symposier och varit medförfattare till fler än 20 patent.

Akademiska priser och utmärkelser

Mina prestationer har uppmärksammats genom prestigefyllda utmärkelser från industrin, akademiska priser och hedersmedlemskap inom olika organisationer, däribland den svenska Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien - IVA.

Dokument

Karta