This page in English

Maral Adel Fahmideh

Forskarstuderande

Om mig

Jag är en biolog och jag började mina doktorandstudier i cancergenetisk epidemiologi vid IMM 2013. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är cancergenetik och epigenetik.

Utbildning

MSc, Stockholm Universitet och Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, 2012

BSc, Tarbiat Moallem University of Tehran (Kharazmi Universitet), Tehran, Iran, 2006

Forskningsbeskrivning

Min avhandling syftar till att identifiera genetisk polymorfism av betydelse för pediatrisk hjärntumörkänslighet och eventuell samverkan mellan gener och miljöfaktorer i utvecklingen av hjärntumörer hos barn samt genetiska prognostiska faktorer för barnhjärntumörer.

Publikationer

CCDC26, CDKN2BAS, RTEL1 and TERT Polymorphisms in pediatric brain tumor susceptibility
Adel Fahmideh M, Lavebratt C, Schüz J, Röösli M, Tynes T, Grotzer Ma, et al
Carcinogenesis 2015;36(8):876-82

Association between DNA repair gene polymorphisms and risk of glioma: a systematic review and meta-analysis
Adel Fahmideh M, Schwartzbaum J, Frumento P, Feychting M
Neuro-oncology 2014;16(6):807-14

Global hypomethylation and promoter methylation in small intestinal neuroendocrine tumors: an in vivo and in vitro study
Fotouhi O, Adel Fahmideh M, Kjellman M, Sulaiman L, Höög A, Zedenius J, et al
Epigenetics 2014;9(7):987-97

Karta