Yvonne Brandbergs forskargrupp

This page in English

Forskning inom det psyko-onkologiska fältet, dvs beteendemässiga aspekter av cancerprevention, psyko-sociala reaktioner på cancerbehandling och prevention hos högriskgrupper, effekter av cancerbehandling, patienttillfredsställelse, livskvalitetsstudier i kliniska prövningar, utveckling av frågeformulär.

Internationella samarbeten

  • Internationellt konsortium, GenoMEL, som omfattar forskare inom fältet ärftligt melanom. Konsortiet har fått ett EU bidrag på 10 miljoner euro för en tre-årsperiod. Deltagande i gruppen 'Health psychology' och medlemskap i GenoMEL:s styrgrupp.
  • Samarbete sedan 1994 med EORTC:s livskvalité grupp; Bryssel, Belgien.
  • Deltagande i ett internationellt forskningsprojekt kallad "Eurosun" som finansieras av EU.
  • Samarbete inom CRisP projektet med professor Mirjam Sprangers från Amsterdams universitet (Nederländerna) och professor Jenny Donovan från Bristols universitet (Storbritannien).

Nationella samarbeten

  • Samarbete och deltagande inom projektet CRisP; ett linné-projekt som finansieras av Vetenskapsrådet.
  • Samarbeten med forskare från Göteborgs universitet.
  • Livskvalité bedömningar i en rad nationella och internationella kliniska prövningar.

Gruppmedlemmar

Yvonne Brandberg, Leg. psykolog, professor, gruppledare
Hemming Johansson, FK, statistiker
Mia Bergenmar, Leg. sjuksköterska, docent
Khairul Majumder, MD, doktorand
Marie Koitsalu, MSc, doktorand
Anna Kullberg, doktorandAnna Kullberg
Brita Arver, MD, PhD

Avhandlingar

Mia Bergenmar
Cutaneous malignant melanoma aspects on prevention.
Karolinska Institutet 2001
Abstract

Helena Michelson
Long term health-related quality of life among women with high-risk breast cancer receiving adjuvant high-dose chemotherapy : A comparison with the normal population
Karolinska Institutet 2002
Abstract

Richard Bränström
Skin cancer prevention : Behaviours related to sun exposure and early detection
Karolinska Institutet 2003
Abstract och ramberättelse

Thomas Wahlgren
High dose rate brachytherapy boost for localized prostate cancer : Clinical and patient-reported outcomes
Karolinska Institutet 2006
Abstract och ramberättelse

Utvalda publikationer

Smoking as an independent risk factor for severe skin reactions due to adjuvant radiotherapy for breast cancer.
Sharp L, Johansson H, Hatschek T, Bergenmar M
Breast 2013 Oct;22(5):634-8

The early development phases of a European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) module to assess patient reported outcomes (PROs) in women undergoing breast reconstruction.
Thomson H, Winters Z, Brandberg Y, Didier F, Blazeby J, Mills J
Eur. J. Cancer 2013 Mar;49(5):1018-26

Health-related quality of life in patients with high-risk melanoma randomised in the Nordic phase 3 trial with adjuvant intermediate-dose interferon alfa-2b.
Brandberg Y, Aamdal S, Bastholt L, Hernberg M, Stierner U, von der Maase H, et al
Eur. J. Cancer 2012 Sep;48(13):2012-9

Use of the Charlson combined comorbidity index to predict postradiotherapy quality of life for prostate cancer patients.
Wahlgren T, Levitt S, Kowalski J, Nilsson S, Brandberg Y
Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2011 Nov;81(4):997-1004

No differences between Calendula cream and aqueous cream in the prevention of acute radiation skin reactions--results from a randomised blinded trial.
Sharp L, Finnilä K, Johansson H, Abrahamsson M, Hatschek T, Bergenmar M
Eur J Oncol Nurs 2013 Aug;17(4):429-35

Skin examination behavior: the role of melanoma history, skin type, psychosocial factors, and region of residence in determining clinical and self-conducted skin examination.
Kasparian N, Bränström R, Chang Y, Affleck P, Aspinwall L, Tibben A, et al
Arch Dermatol 2012 Oct;148(10):1142-51

Breast reconstruction in patients with personal and family history of breast cancer undergoing contralateral prophylactic mastectomy, a 10-year experience.
Unukovych D, Sandelin K, Wickman M, Arver B, Johansson H, Brandberg Y, et al
Acta Oncol 2012 Sep;51(7):934-41

Contralateral prophylactic mastectomy in breast cancer patients with a family history: a prospective 2-years follow-up study of health related quality of life, sexuality and body image.
Unukovych D, Sandelin K, Liljegren A, Arver B, Wickman M, Johansson H, et al
Eur. J. Cancer 2012 Nov;48(17):3150-6

Breast reconstruction in patients with personal and family history of breast cancer undergoing contralateral prophylactic mastectomy, a 10-year experience.
Unukovych D, Sandelin K, Wickman M, Arver B, Johansson H, Brandberg Y, et al
Acta Oncol 2012 Sep;51(7):934-41

Levels of knowledge and perceived understanding among participants in cancer clinical trials - factors related to the informed consent procedure.
Bergenmar M, Johansson H, Wilking N
Clin Trials 2011 Feb;8(1):77-84

Publikationer 2006-2013

Psykologi