Tina Dalianis forskargrupp

This page in English

Vissa virus förorsakar tumörer hos människor och djur. Speciellt intressanta är virus som leder till tumörutveckling hos människa. En viktig grupp av kända virus är humana papillomvirus (HPV) där vissa typer förorsakar livmoderhalscancer och huvudhalscancer.

En annan familj av virus besläktade med HPV är humana polyomavirus (HuPyV) och här har 6 nya virus identifierats de senaste 3 åren, varav den första nya medlemmen KIPyV karakteriserades av oss och en annan MCPyV visar sig förorsaka Merkel cells cancer, en tumör i huden. Vår grupp vill förstå, bota och förebygga virusinducerade tumörer och sjukdom.

Mer ingående information om vår forskning finns på engelska  

Kort beskrivs tre projekt:

I. Vi studerar HPV i huvudhalscancer, framförallt tonsill och tungbascancer. Där har vi visat att HPV finns i en stor andel av tumörerna, och att patienter med HPV-positiv cancer har bättre prognos än de med HPV-negativ cancer. Vi har också visat att HPV-infektion har förorsakat en epidemi av HPV-associerad tonsill- och tungbascancer. Nu vill vi undersöka om det går att individanpassa patientbehandling bättre bl.a. beroende på om tumören är HPV-positiv. Vi vill också undersöka om HPV-vaccin skyddar mot HPV-infektion i munhålan och i förlängningen kan skydda mot tonsill och tungbascancer.

II. Vi studerar också på om infektioner med HuPyV kan förorsaka cancer hos människa, speciellt hos barn. Vi har tidigare erfarenhet av de två tidigare kända HuPyV där vi studerat hur de förorsakar svåra sjukdomar hos immunsupprimerade patienter.

III. Vi använder även PyVs viruskapsiders speciella förmåga att bilda virus-lika partiklar (VLPs). Vi utgår från dessa VLPs för vaccinutveckling mot olika typer av cancer hos människa.

Gruppmedlemmar

Projektledare

Tina Dalianis, professor, gruppledare
Torbjörn Ramqvist

Postdoc

Cinzia Bersani
Anders Näsman

Doktorander

Cecilia Nordfors
Lisa Villabona
Nikolaos Tertipis
Nathalie Grün
Lars Sivars
Linnea Haeggblom

Utvalda publikationer

Incidence of human papillomavirus (HPV) positive tonsillar carcinoma in Stockholm, Sweden: an epidemic of viral-induced carcinoma?
Näsman A, Attner P, Hammarstedt L, Du J, Eriksson M, Giraud G, et al
Int. J. Cancer 2009 Jul;125(2):362-6

DNA from KI, WU and Merkel cell polyomaviruses is not detected in childhood central nervous system tumours or neuroblastomas.
Giraud G, Ramqvist T, Pastrana D, Pavot V, Lindau C, Kogner P, et al
PLoS ONE 2009 Dec;4(12):e8239

Prevalence of human papillomavirus (HPV) types in cervical cancer 2003-2008 in Stockholm, Sweden, before public HPV vaccination.
Du J, Näsman A, Carlson J, Ramqvist T, Dalianis T
Acta Oncol 2011 Nov;50(8):1215-9

Intense CD44 expression is a negative prognostic factor in tonsillar and base of tongue cancer.
Lindquist D, Ahrlund-Richter A, Tarján M, Tot T, Dalianis T
Anticancer Res. 2012 Jan;32(1):153-61

MHC class I expression in HPV positive and negative tonsillar squamous cell carcinoma in correlation to clinical outcome.
Näsman A, Andersson E, Nordfors C, Grün N, Johansson H, Munck-Wikland E, et al
Int. J. Cancer 2013 Jan;132(1):72-81

Prevalence of oral human papillomavirus infection among youth, Sweden.
Du J, Nordfors C, Ahrlund-Richter A, Sobkowiak M, Romanitan M, Näsman A, et al
Emerging Infect. Dis. 2012 Sep;18(9):1468-71

HLA class I and II expression in oropharyngeal squamous cell carcinoma in relation to tumor HPV status and clinical outcome.
Näsman A, Andersson E, Marklund L, Tertipis N, Hammarstedt-Nordenvall L, Attner P, et al
PLoS ONE 2013 ;8(10):e77025

Absent/weak CD44 intensity and positive human papillomavirus (HPV) status in oropharyngeal squamous cell carcinoma indicates a very high survival.
Näsman A, Nordfors C, Grün N, Munck-Wikland E, Ramqvist T, Marklund L, et al
Cancer Med 2013 Aug;2(4):507-18

[pubmed:23571147]

Human papillomavirus prevalence is high in oral samples of patients with tonsillar and base of tongue cancer.
Nordfors C, Vlastos A, Du J, Ahrlund-Richter A, Tertipis N, Grün N, et al
Oral Oncol. 2014 May;50(5):491-7

Livmoderhalscancer