Om institutionen

This page in English

På institutionen för onkologi-patologi bedrivs grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer.

Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande på institutionen. Vi har 37 forskargrupper som främst arbetar med forskning relaterat till cancer och vi har cirka 140 doktorander. Institutionen får årligen statliga och icke statliga bidrag på sammanlagt ca 110 miljoner kronor.

Institutionen för onkologi-patologi ansvarar för grundutbildning i patologi, onkologi och rättsmedicin för läkarstudenter, samt tumörbiologikurser för biomedicinstudenter och patologiutbildningar för optiker.

För första gången har institutionen, i likhet med övriga KI, antagit en treårig verksamhetsplan för åren 2016-18. Den utgår ifrån följande ledord:

Karolinska Institutet har som vision att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I linje med detta har institutionen för onkologi-patologi som övergripande vision att 'genom forskning, utbildning och information inom området cancer medverka till att förbättra människors hälsa'. Vidare har institutionen som målbild att genom en nära samverkan med det blivande Tema cancer vid Karolinska universitetssjukhuset, formera ett ledande 'comprehensive cancer center' med integrerad cancervård, utveckling, forskning och utbildning.
 

Administration och service
Lokalbokning
Checklista för nyanställda
Hitta till oss

Institutionsledning

Prefekt

Dan Grander

Telefon: 08-517 762 62
E-post: Dan.Grander@ki.se

Vice prefekt

Lars Holmgren

Telefon: 08-517 793 17
E-post: Lars.Holmgren@ki.se

Administrativ chef

Maria von Witting

Telefon: 08-517 758 78
Mobil: 073-673 91 83
E-post: maria.von.witting@ki.se

Prefektsekreterare
Hanna Sillén
08-517 736 32 eller 08-517 707 01
Hanna.Sillen@ki.se

Cancer och onkologiPatologi