Monica Nistérs forskargrupp

This page in English

Cellulär och molekylär tumörpatologi

Mer information finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Monica Nistér, professor, gruppledare
Ann-Britt Spåre, sekreterare
Jian Zhao, forskare
Daniel Hägerstrand, PhD

Anna Hedrén, forskningsingenjör
Rong Yu, doktorand
Min Guo, doktorand
Marjolein van Vliet, masterstudent

Elisa Basmaci, BMS, Bsc
Alia Shamikh, post doc
Gabriela Prochazka, samordnare

Prostatacancer

Chunde Li, MD, PhD, senior forskare
Zhuo-Chun Peng, doktorand
Yuanjun Ma, doktorand

Patologi