Michael Uhlins forskargrupp

This page in English

T-celler och deras roll i hälsa och sjukdom och som behandling

Vi fokuserar vår forskning på T lymfocyter och dess roll som skydd mot olika cancerformer och sjukdomar. Forskningsgruppen är sammansatt av basala och kliniska forskare med ett gemensamt intresse av hur T lymfocyter fungerar vid ett normalt tillstånd samt varför deras funktion inhibieras vid tumörsjukdomar eller överaktiveras vid autoimmuna sjukdomar. Delar av gruppens aktivitet är knuten till Centrum för allogen stamcellstransplantation (CAST) där vi utvecklar olika T lymfocyts-baserade terapier mot infektioner, avstötning och malignt återfall. Vi studerar även hur immunsystemet med fokus på T lymfocyter återbildas efter behandlingen.

Vi har också ett stort intresse av T lymfocyters funktion i patienter med solida tumör såsom prostata och ovariecancer. Med hjälp av flödescytometri och molekylärbiologi gör vi en grundlig karakterisering av fenotyp och funktion hos lymfocyter i tumörvävnad.

När T lymfocyter överaktiveras kan det leda till lokal eller systemisk autoimmunitet. Tillsammans med Dermatolog-kliniken på Södersjukhuset studerar vi immunologiska mekanismer bakom atopiskt eksem.

För ytterligare information se den engelska sidan. 

Gruppmedlemmar

Michael Uhlin, docent, gruppledare
Sarah Thunberg, post doc
Darius Sairafi, MD, post doc
Arwen Stikvoort, doktorand
Emma Watz, MD, doktorand
Emelie Rådestad, doktorand

Utvalda publikationer

Alpha/beta T-cell depleted grafts as an immunological booster to treat graft failure after hematopoietic stem cell transplantation with HLA-matched related and unrelated donors.
Rådestad E, Wikell H, Engström M, Watz E, Sundberg B, Thunberg S, et al
J Immunol Res 2014 ;2014():578741

Novel method to characterize immune cells from human prostate tissue.
Norström M, Rådestad E, Stikvoort A, Egevad L, Bergqvist M, Henningsohn L, et al
Prostate 2014 Oct;74(14):1391-9

T-cell receptor excision circle levels after allogeneic stem cell transplantation are predictive of relapse in patients with acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome.
Uzunel M, Sairafi D, Remberger M, Mattsson J, Uhlin M
Stem Cells Dev. 2014 Jul;23(14):1559-67

Cord blood T cells cultured with IL-7 in addition to IL-2 exhibit a higher degree of polyfunctionality and superior proliferation potential.
Berglund S, Gertow J, Magalhaes I, Mattsson J, Uhlin M
J. Immunother. 2013 Oct;36(8):432-41

Risk factors for Epstein-Barr virus-related post-transplant lymphoproliferative disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
Uhlin M, Wikell H, Sundin M, Blennow O, Maeurer M, Ringden O, et al
Haematologica 2014 Feb;99(2):346-52

Rapid salvage treatment with virus-specific T cells for therapy-resistant disease.
Uhlin M, Gertow J, Uzunel M, Okas M, Berglund S, Watz E, et al
Clin. Infect. Dis. 2012 Oct;55(8):1064-73

Mesenchymal stem cells inhibit thymic reconstitution after allogeneic cord blood transplantation.
Uhlin M, Sairafi D, Berglund S, Thunberg S, Gertow J, Ringden O, et al
Stem Cells Dev. 2012 Jun;21(9):1409-17

Expansion of T-cells from the cord blood graft as a predictive tool for complications and outcome of cord blood transplantation.
Gertow J, Berglund S, Okas M, Kärre K, Remberger M, Mattsson J, et al
Clin. Immunol. 2012 May;143(2):134-44

Clinical expansion of cord blood-derived T cells for use as donor lymphocyte infusion after cord blood transplantation.
Okas M, Gertow J, Uzunel M, Karlsson H, Westgren M, Kärre K, et al
J. Immunother. 2010 Jan;33(1):96-105

A novel haplo-identical adoptive CTL therapy as a treatment for EBV-associated lymphoma after stem cell transplantation.
Uhlin M, Okas M, Gertow J, Uzunel M, Brismar T, Mattsson J
Cancer Immunol. Immunother. 2010 Mar;59(3):473-7

Autoimmuna sjukdomarCancer och onkologiImmunologiImmunterapi