Föreläsningar och seminarier

CCK Friday Seminar: Chris Madsen, Lunds universitet

2016-11-1112:30 CCK Lecture Hall, R8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Targeting metastasis - understanding cell plasticity and the tumour niches

Import to calendar
Cancer och onkologi