Jonas Mattssons forskargrupp

This page in English

Stamcellstransplantation är idag en väl beprövad behandling hos barn och vuxna med maligna blodsjukdomar. Resultaten har successivt förbättrats. Återfall i grundsjukdomen är dock fortsatt ett stort problem liksom vissa svåra virusinfektioner. Framtida immunterapi där celler i immunförsvaret riktas mot cancerceller kan ge både dessa patienter och patienter med andra cancersjukdomar en möjlighet till bot. Vår grupps forskning fokuserar på att förbättra behandlingen vid stamcellstransplantation genom att minska risken för återfall samt erbjuda effektiv behandling mot livshotande virusinfektioner. Vi har även ett fokus på att med hjälp av riktad immunterapi förbättra överlevnaden vid andra cancerformer.

Mer information finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Jonas Mattsson, överläkare, docent, gruppledare
Mats Remberger, professor
Brigitta Omazic, överläkare, PhD
Melissa Norström, postdoc
Ola Blennow, specialistläkare, PhD
Berit Sundberg, BMA
Mats Engström, specialistläkare, doktorand
Sofia Berglund, läkare, doktorand
Gustaf Fjärtoft, överläkare, PhD
Eva Martell, forskningssköterska

Utvalda publikationer

T-cell receptor excision circle levels after allogeneic stem cell transplantation are predictive of relapse in patients with acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome.
Uzunel M, Sairafi D, Remberger M, Mattsson J, Uhlin M
Stem Cells Dev. 2014 Jul;23(14):1559-67

Cord blood T cells cultured with IL-7 in addition to IL-2 exhibit a higher degree of polyfunctionality and superior proliferation potential.
Berglund S, Gertow J, Magalhaes I, Mattsson J, Uhlin M
J. Immunother. 2013 Oct;36(8):432-41

Risk factors for Epstein-Barr virus-related post-transplant lymphoproliferative disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
Uhlin M, Wikell H, Sundin M, Blennow O, Maeurer M, Ringden O, et al
Haematologica 2014 Feb;99(2):346-52

Factors with an impact on chimerism development and long-term survival after umbilical cord blood transplantation.
Berglund S, Le Blanc K, Remberger M, Gertow J, Uzunel M, Svenberg P, et al
Transplantation 2012 Nov;94(10):1066-74

Rapid salvage treatment with virus-specific T cells for therapy-resistant disease.
Uhlin M, Gertow J, Uzunel M, Okas M, Berglund S, Watz E, et al
Clin. Infect. Dis. 2012 Oct;55(8):1064-73

Effects of different serum-levels of ATG after unrelated donor umbilical cord blood transplantation.
Remberger M, Persson M, Mattsson J, Gustafsson B, Uhlin M
Transpl. Immunol. 2012 Aug;27(1):59-62

Expansion of T-cells from the cord blood graft as a predictive tool for complications and outcome of cord blood transplantation.
Gertow J, Berglund S, Okas M, Kärre K, Remberger M, Mattsson J, et al
Clin. Immunol. 2012 May;143(2):134-44

Thymic function after allogeneic stem cell transplantation is dependent on graft source and predictive of long term survival.
Sairafi D, Mattsson J, Uhlin M, Uzunel M
Clin. Immunol. 2012 Mar;142(3):343-50

Clinical expansion of cord blood-derived T cells for use as donor lymphocyte infusion after cord blood transplantation.
Okas M, Gertow J, Uzunel M, Karlsson H, Westgren M, Kärre K, et al
J. Immunother. 2010 Jan;33(1):96-105

A novel haplo-identical adoptive CTL therapy as a treatment for EBV-associated lymphoma after stem cell transplantation.
Uhlin M, Okas M, Gertow J, Uzunel M, Brismar T, Mattsson J
Cancer Immunol. Immunother. 2010 Mar;59(3):473-7
 

Cancer och onkologiImmunterapiStamceller