Jonas Berghs forskargrupp

This page in English

Centrala bröstcancerfrågeställningar är prognostik och behandlingsprediktion, idealt fungerande på individnivå och syftande till att undvika både över- och underbehandling.

Bröstcancer är globalt den vanligaste maligniteten, ca 1,67 miljoner fick diagnosen 2012. År 2013 sattes 9 174 bröstcancerdiagnoser i Sverige och 1 480 patienter avled detta år i bröstcancer. Tidig diagnos och adjuvant behandling förbättrar överlevnaden i bröstcancer, dock behövs bättre verktyg för att välja rätt behandling till varje enskild patient och för att minska såväl under- som överbehandling, som tyvärr är omfattande i dagsläget.

Den klinisk-translationella forskningen i Jonas Berghs forskargrupp inriktar sig huvudsakligen på att åstadkomma förbättrad prognostik och behandlingsprediktion, syftande till att identifiera markörer för individbaserad bröstcancerbehandling. Metodologin inbegriper de senaste molekylärbiologiska teknikerna såsom NGS (Next Generation Sequencing), genexpressionsanalyser samt en ny teknologi, CETSA, vilken möjliggör analyser av bindningen av olika läkemedel till respektive måltavlor i bröstcancercellerna. Av stor betydelse är också analyser av markörförändringar under tumörprogression. Vid återfall behövs modifierade behandlingsstrategier till följd av förändrade egenskaper jämfört med primärtumörerna. Även studier av tumörbiologi och ER-funktion i bröstcancer och motsvarande stamceller bedrivs i forskargruppen. Parallellt fokuserar forskningen på kliniska studier där behandlingar med olika cytostatika och så kallade målsökande läkemedel studeras. I neoadjuvanta (preoperativa) kliniska studier kan man i ett mycket tidigare skede utvärdera effekten av en behandling och därigenom ha möjlighet att byta terapi, vilket ej är möjligt vid adjuvant terapi. Målsättningen är att integrera molekylärbiologiska data för individanpassade behandlingar som ger bättre effekt och mindre biverkningar.

Mer information finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Jonas Bergh, professor, gruppledare
Judith Bjöhle, MD, Doktorand
Susanne Agartz, biomedicinsk analytiker
Helen Eriksson, sekreterare
Louise Eriksson-Bergman, MD, PhD

Claudette Falato, MD, doktorand
Theodoros Foukakis, MD, docent
Karthik Govindasamy Muralidharan, MSc, doktorand
Johan Hartman, MD, docent
Thomas Hatschek, MD, docent
Elham Hedayati, MD, postdoc
Johanna Klinge, PhD forskningsingenjör
Una Kjällquist, PhD

Elisabet Lidbrink, MD, PhD
Arian Lundberg, doktorand

John Lövrot, PhD, bioinformatiker
Ran Ma, PhD
Antroula Papakonstantinou, MD, doktorand

Gustaf Rosin, MD, PhD
Per Rydberg, PhD, forskare
Andreas Rydén, PhD, postdoc

Nick Tobin, PhD, forskarassistent
Ikram Ullah, PhD, bioinformatiker

Birgitta Wallberg, MD, PhD
Lisa Viberg, Forskningssamordnare
Nils Wilking, MD, docent
Ulla Wilking, PhD, postdoc
Hanjing Xie, MD, PhD
Kenny Rodriguez-Wallberg, MD, docent

Utvalda publikationer

Complete sequencing of the p53 gene provides prognostic information in breast cancer patients, particularly in relation to adjuvant systemic therapy and radiotherapy.
Bergh J, Norberg T, Sjögren S, Lindgren A, Holmberg L
Nat. Med. 1995 Oct;1(10):1029-34

Positron emission tomography studies in patients with locally advanced and/or metastatic breast cancer: a method for early therapy evaluation?
Jansson T, Westlin J, Ahlström H, Lilja A, Långström B, Bergh J
J. Clin. Oncol. 1995 Jun;13(6):1470-7

Tailored fluorouracil, epirubicin, and cyclophosphamide compared with marrow-supported high-dose chemotherapy as adjuvant treatment for high-risk breast cancer: a randomised trial. Scandinavian Breast Group 9401 study.
Bergh J, Wiklund T, Erikstein B, Lidbrink E, Lindman H, Malmström P, et al
Lancet 2000 Oct;356(9239):1384-91

Growth-inhibitory and tumor- suppressive functions of p53 depend on its repression of CD44 expression.
Godar S, Ince T, Bell G, Feldser D, Donaher J, Bergh J, et al
Cell 2008 Jul;134(1):62-73

TP53 status for prediction of sensitivity to taxane versus non-taxane neoadjuvant chemotherapy in breast cancer (EORTC 10994/BIG 1-00): a randomised phase 3 trial.
Bonnefoi H, Piccart M, Bogaerts J, Mauriac L, Fumoleau P, Brain E, et al
Lancet Oncol. 2011 Jun;12(6):527-39

Phase III randomized study comparing docetaxel plus trastuzumab with vinorelbine plus trastuzumab as first-line therapy of metastatic or locally advanced human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer: the HERNATA study.
Andersson M, Lidbrink E, Bjerre K, Wist E, Enevoldsen K, Jensen A, et al
J. Clin. Oncol. 2011 Jan;29(3):264-71

Comparisons between different polychemotherapy regimens for early breast cancer: meta-analyses of long-term outcome among 100,000 women in 123 randomised trials.
, Peto R, Davies C, Godwin J, Gray R, Pan H, et al
Lancet 2012 Feb;379(9814):432-44

Clinically used breast cancer markers such as estrogen receptor, progesterone receptor, and human epidermal growth factor receptor 2 are unstable throughout tumor progression.
Lindström L, Karlsson E, Wilking U, Johansson U, Hartman J, Lidbrink E, et al
J. Clin. Oncol. 2012 Jul;30(21):2601-8

Thyroid hormone inactivation in gastrointestinal stromal tumors.
Foukakis T, Lövrot J, Bergh J
N. Engl. J. Med. 2014 Jul;371(1):84-5

Adjuvant bisphosphonate treatment in early breast cancer: meta-analyses of individual patient data from randomised trials.
, Coleman R, Powles T, Paterson A, Gnant M, Anderson S, et al
Lancet 2015 Oct;386(10001):1353-61

Fullständig lista över publikationer 2015-09-28