Grundutbildning

På Institutionen för onkologi-patologi undervisas studenter på läkarprogrammet, optikerprogrammet och biomedicinprogrammet. Institutionen är ansvarig kursgivare för sju olika kurser på grund- och avancerad nivå.

Kurserna:

  • Den sjuka människan 1 (2LK093), 13,5 hp
  • Patologi (1OP056), 3 hp
  • Molekylär onkologi och biostatistik (1BI011), 15 hp
  • SVK Konsten att vara en god doktor, 7,5 hp
  • SVK Avancerad sjukvård  palliativ medicin och onkologi (LKG097), 7,5 hp
  • Rättsmedicin (D07RME), 1,5 hp
  • Onkologi på läkarprogrammet, 2 hp

Den sjuka människan 1
Läkarprogrammet, termin 3
Antal studenter: c:a 75-80/termin
Kurswebb
Grundutbildningsansvarig: Angelo De Milito
Studierektor: Claes Lindh
Utbildningsadministratör: Sofia Asp

Patologi
Optikerprogrammet, termin 2
Antal studenter: c:a 45-60/år
Kurswebb
Grundutbildningsansvarig: Angelo De Milito
Studierektor: Claes Lindh
Utbildningsadministratör: Sofia Asp

Molekylär onkologi och biostatistik
15 hp, biomedicinprogrammet termin 5
Antal studenter: 40-50
Kurswebb
Kursansvarig: Dan Grandér
Utbildningsadministratör: Monica Ringheim

SVK Konsten att vara en god doktor
7,5hp, läkarprogrammet termin 6
Antal studenter: 12-20
Kursansvarig: Stefan Einhorn
Utbildningsadministratör: Monica Ringheim

SVK Avancerad sjukvård - palliativ medicin och onkologi
7,5 hp, läkarprogrammet, termin 11
Kurswebb
Kursledare: Staffan Lundström
Utbildningsadministratör: Monica Ringheim

Rättsmedicin
Del av kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi, 27 hp, läkarprogrammet termin 7
Del av kursen Hälsa i samhälle och miljö, 12 hp, läkarprogrammet termin 11
Kursansvarig: Henrik Druid

Onkologi
Del av kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi, 27 hp, läkarprogrammet termin 7
Antal studenter: c:a 150-160
Studierektor: Ulrika Harmenborg
Utbildningsadministratör: Monica Ringheim