Andreas Lundqvists forskargrupp

This page in English

Vår forskning fokuserar på att göra tumörer mer känsliga mot immunterapibehandling.

Vi har nyligen publicerat forskningsresultat där tumörceller kan göras mer mottagliga för en viss typ av immunceller, så kallade natural killer eller NK-celler, genom förbehandling med cellgifter. Nästa steg i vår forskning är att använda oss av cellodlingssystem där dessa NK-celler utvärderas i kombination med cellgiftsbehandling.

Dessutom så inriktar sig stor del av vår forskning även på att modifiera immunförsvaret vid benmärgstransplantation. Benmärgstransplantation bygger på att ersätta kroppens immunförsvar med ett friskt immunförsvar från en donator. Tyvärr är denna typ av behandling ofta förenad med kompikationer där immunförsvaret från donator även attackerar normal vävnad i patienten. Vi har tidigare visat att behandling med NK celler kan förhindra dessa mechanismer. Vi vill nu utvärdera effekten av kombinerad behandling med cellgifter och injektion av NK celler i samband med allogen benmärgstransplantation.

Resultaten av dessa studier kommer att ligga till grund för framtida klinisk forskning med NK-celler. Dessutom har vi för avsikt att fastställa de grundläggande processer och mekanismer som ligger bakom nya iakttagelser och fynd. På så sätt förutser vi att nya metoder utvecklas som förhoppningsvis kan leda till en mer effektiv behandling för patienter med cancer.

Gruppmedlemmar

Andreas Lundqvist, gruppledare
Dhifaf Sarhan, post doc
Veronika Kremer, doktorand
Kristina Witt, doktorand
Maria Wolodarski, doktorand

Alumn

Erik Wennerberg, Weill Cornell Medicine, New York

Utvalda publikationer

Targeting the tumor microenvironment to improve natural killer cell-based immunotherapies: On being in the right place at the right time, with resilience.
Murray S, Lundqvist A. 
Hum Vaccin Immunother. 2015 Sep 24:0.

Dendritic cell regulation of NK-cell responses involves lymphotoxin-α, IL-12, and TGF-β.
Sarhan D, Palma M, Mao Y, Adamson L, Kiessling R, Mellstedt H, Österborg A, Lundqvist A.
Eur J Immunol. 2015 Jun;45(6):1783-93.

CXCL10-induced migration of adoptively transferred human natural killer cells toward solid tumors causes regression of tumor growth in vivo.
Wennerberg E, Kremer V, Childs R, Lundqvist A.
Cancer Immunol Immunother. 2015 Feb;64(2):225-35

Regulation of TRAIL-receptor expression by the ubiquitin-proteasome system.
Sarhan D, D'Arcy P, Lundqvist A.
Int J Mol Sci. 2014 Oct 14;15(10):18557-73.

Human anaplastic thyroid carcinoma cells are sensitive to NK cell-mediated lysis via ULBP2/5/6 and chemoattract NK cells.
Wennerberg E, Pfefferle A, Ekblad L, Yoshimoto Y, Kremer V, Kaminskyy VO, Juhlin CC, Höög A, Bodin I, Svjatoha V, Larsson C, Zedenius J, Wennerberg J, Lundqvist A.
Clin Cancer Res. 2014 Nov 15;20(22):5733-44.

Inhibition of tumor-derived prostaglandin-e2 blocks the induction of myeloid-derived suppressor cells and recovers natural killer cell activity.
Mao Y, Sarhan D, Steven A, Seliger B, Kiessling R, Lundqvist A.
Clin Cancer Res. 2014 Aug 1;20(15):4096-106.

A novel inhibitor of proteasome deubiquitinating activity renders tumor cells sensitive to TRAIL-mediated apoptosis by natural killer cells and T cells.
Sarhan D, Wennerberg E, D'Arcy P, Gurajada D, Linder S, Lundqvist A.
Cancer Immunol Immunother. 2013 Aug;62(8):1359-68.

Differences in the phenotype, cytokine gene expression profiles, and in vivo alloreactivity of T cells mobilized with plerixafor compared with G-CSF.
Lundqvist A, Smith AL, Takahashi Y, Wong S, Bahceci E, Cook L, Ramos C, Tawab A, McCoy JP Jr, Read EJ, Khuu HM, Bolan CD, Joo J, Geller N, Leitman SF, Calandra G, Dunbar C, Kurlander R, Childs RW.
J Immunol. 2013 Dec 15;191(12):6241-9.

Doxorubicin sensitizes human tumor cells to NK cell- and T-cell-mediated killing by augmented TRAIL receptor signaling.
Wennerberg E, Sarhan D, Carlsten M, Kaminskyy VO, D'Arcy P, Zhivotovsky B, Childs R, Lundqvist A.
Int J Cancer. 2013 Oct 1;133(7):1643-52.

Activated monocytes augment TRAIL-mediated cytotoxicity by human NK cells through release of IFN-γ.
Sarhan D, D'Arcy P, Wennerberg E, Lidén M, Hu J, Winqvist O, Rolny C, Lundqvist A.
Eur J Immunol. 2013 Jan;43(1):249-57. 

Lista med alla publikationer.

Finansiering

 • Swedish Cancer Society
 • European Research Council
 • The Cancer Research Foundations of Radiumhemmet
 • The Swedish Childhood Cancer Foundation
 • Swedish Research Council
 • Karolinska Institutet
 • Jeanssons Stiftelse
 • Åke Wiberg Foundation
 • Magnus Bergvall Foundation
 • Fredrik och Ingrid Thurings Foundation
 • Clas Groschinskys Foundation
 • Swedish Society of Medicine
 • Wenner-Gren Foundation
 • The American Thyroid Association
ImmunologiImmunterapi