Andreas Lundqvists forskargrupp

This page in English

Vår forskning fokuserar på att göra tumörer mer känsliga mot immunterapibehandling.

Vi har nyligen publicerat forskningsresultat där tumörceller kan göras mer mottagliga för en viss typ av immunceller, så kallade natural killer eller NK-celler, genom förbehandling med cellgifter. Nästa steg i vår forskning är att använda oss av cellodlingssystem där dessa NK-celler utvärderas i kombination med cellgiftsbehandling.

Dessutom så inriktar sig stor del av vår forskning även på att modifiera immunförsvaret vid benmärgstransplantation. Benmärgstransplantation bygger på att ersätta kroppens immunförsvar med ett friskt immunförsvar från en donator. Tyvärr är denna typ av behandling ofta förenad med kompikationer där immunförsvaret från donator även attackerar normal vävnad i patienten. Vi har tidigare visat att behandling med NK celler kan förhindra dessa mechanismer. Vi vill nu utvärdera effekten av kombinerad behandling med cellgifter och injektion av NK celler i samband med allogen benmärgstransplantation.

Resultaten av dessa studier kommer att ligga till grund för framtida klinisk forskning med NK-celler. Dessutom har vi för avsikt att fastställa de grundläggande processer och mekanismer som ligger bakom nya iakttagelser och fynd. På så sätt förutser vi att nya metoder utvecklas som förhoppningsvis kan leda till en mer effektiv behandling för patienter med cancer.

Gruppmedlemmar

Andreas Lundqvist, gruppledare
Dhifaf Sarhan, post doc
Veronika Kremer, doktorand
Kristina Witt, doktorand
Maria Wolodarski, doktorand

Utvalda publikationer

A novel inhibitor of proteasome deubiquitinating activity renders tumor cells sensitive to TRAIL-mediated apoptosis by natural killer cells and T cells.
Sarhan D, Wennerberg E, D'Arcy P, Gurajada D, Linder S, Lundqvist A
Cancer Immunol. Immunother. 2013 Aug;62(8):1359-68

Melanoma-educated CD14+ cells acquire a myeloid-derived suppressor cell phenotype through COX-2-dependent mechanisms.
Mao Y, Poschke I, Wennerberg E, Pico de Coaña Y, Egyhazi Brage S, Schultz I, et al
Cancer Res. 2013 Jul;73(13):3877-87

Doxorubicin sensitizes human tumor cells to NK cell- and T-cell-mediated killing by augmented TRAIL receptor signaling.
Wennerberg E, Sarhan D, Carlsten M, Kaminskyy V, D'Arcy P, Zhivotovsky B, et al
Int. J. Cancer 2013 Oct;133(7):1643-52

Activated monocytes augment TRAIL-mediated cytotoxicity by human NK cells through release of IFN-γ.
Sarhan D, D'Arcy P, Wennerberg E, Lidén M, Hu J, Winqvist O, et al
Eur. J. Immunol. 2013 Jan;43(1):249-57

Opposing consequences of signaling through EGF family members: Escape from CTLs could be a bait for NK cells.
Kiessling R, Okita R, Mougiakakos D, Mao Y, Sarhan D, Wennerberg E, et al
Oncoimmunology 2012 Oct;1(7):1200-1201

Cancer classification using the Immunoscore: a worldwide task force.
Galon J, Pagès F, Marincola F, Angell H, Thurin M, Lugli A, et al
J Transl Med 2012 ;10():205

Stereotactic Ablative Radio Therapy (SABR) followed by immunotherapy a challenge for individualized treatment of metastatic solid tumours.
Masucci G, Wersäll P, Kiessling R, Lundqvist A, Lewensohn R
J Transl Med 2012 ;10():104

HER2/HER3 signaling regulates NK cell-mediated cytotoxicity via MHC class I chain-related molecule A and B expression in human breast cancer cell lines.
Okita R, Mougiakakos D, Ando T, Mao Y, Sarhan D, Wennerberg E, et al
J. Immunol. 2012 Mar;188(5):2136-45

Bortezomib Treatment to Potentiate the Anti-tumor Immunity of Ex-vivo Expanded Adoptively Infused Autologous Natural Killer Cells.
Lundqvist A, Berg M, Smith A, Childs R
J Cancer 2011 ;2():383-5

Unlicensed natural born killers.
Lundqvist A, Childs R
Blood 2011 Jun;117(26):6974-5

ImmunologiImmunterapi