Administration och service

This page in English

Anställda vid Institutionen för onkologi-patologi har tillgång till administrations- och servicefunktioner inom ekonomi, IT, infrastruktur, personal, student- och forskargruppsadministration. Kontakta oss gärna om du har några frågor. 

Administrativ chef
Maria von Witting
Telefon: 08-517 758 78
Mobil: 073-673 91 83
E-post: maria.von.witting@ki.se

HR-chef
Anne Jensen
Övergripande ansvar för institutionens personalfrågor. Chefstöd i personalfrågor. Arbetsrättsliga och lönerevisionsfrågor. Ordförande i Kommittéen för Lika villkor, ansvarig för mötena med samverkansgruppen. 
Telefon: 08-517 797 93
E-post: anne.jensen@ki.se 

Utbildningsadministratör
Sofia Asp
Grundutbildning patologi
Telefon: 073-744 19 21
Mobil: 073-744 19 21
E-post: sofia.asp@ki.se

Administratör
Maria Frizell Wadelius
Reseordrar, reseräkningar och utlägg i PA-webben, arvoden och sjukfrånvaro
Telefon: 08-517 798 36
E-post: maria.frizell.wadelius@ki.se

Administratör
Linda Gillingsjö
Biträdande inköpssamordnare, Kimkat, friskvårdsbidrag, reseräkningar och utlägg i PA-webben samt administrativt stöd till Rolf Kiesslings forskargrupp
Telefon: 073 712 13 94
E-post: linda.gillingsjo@ki.se

Administratör och prefektsekreterare
Hanna Sillén
Prefektsekreterare, registrator, resebokningar och HR-administration (förlängning av anställningskontrakt, stipendier, disputationsersättningar och reseförsäkringskort)
Telefon: 08-517 736 32
E-post: hanna.sillen@ki.se 

Ekonomiadministratör
Agneta Hultbro
Kund och leverantörsfakturor, kontaktperson i frågor kring Agresso fakturasystem
Telefon: 08-517 765 57
E-post: agneta.hultbro@ki.se

Ekonomicontroller
Vakant

Administratör
Linda Kjellson
Föräldraledig 20 maj 2016-31 mars 2017. 
Telefon: 08-517 707 01
E-post: linda.kjellson@ki.se

Redovisningsansvarig
Kristina Melin
Månads- och hel- och delårsbokslut, projektuppföljning, ekonomisk redovisning
Telefon: 08-517 790 19
E-post: kristina.melin@ki.se

Verksamhetscontroller
Anders Ekman
Budget och projektuppföljning, avtal
Telefon: 08-517 740 06
E-post: anders.ekman@ki.se

Kommunikatör och administratör för forskarutbildningen
Kaj Ranén
Huvudredaktör för webbar och det övergripande kommunikationsarbetet på institutionen, ansvarig för den studentnära administrationen för doktorander, rekryteringsannonsering, registrator
Telefon: 08-517 741 66
E-post: kaj.ranen@ki.se

Forskningsadministratör och kommunikatör
Erika Rindsjö
Föräldraledig till och med den 28 oktober 2016.
Telefon: 08-517 741 66
E-post: erika.rindsjo@ki.se 

Utbildningsadministratör
Monica Ringheim
Grundutbildning onkologi
Telefon: 08-517 743 36
Epost: monica.ringheim@ki.se

IT-tekniker
Viktor Nilsson
IT-support, FixIT
Telefon: 08-524 823 02
E-post: viktor.nilsson@ki.se 

IT-tekniker
Jobel Teklebrhan
IT-support, FixIT
Telefon: 08-524 823 33 
E-post: jobel.teklebrhan@ki.se

Patologi