Wordpressajt

Här går det bra att göra en sajtförfrågan för att få en sajt upplagd på KI:s centrala webbhotell. Sajten kan vara av typen; blog, conference alternativt site. Här kan du se exempel på de olika mallarna:

http://templates.ki.se/blog/
http://templates.ki.se/conference/
http://templates.ki.se/site/

Här väljer du vilken typ av site det gäller. Konferens =conferens.ki.se/xxx Blog = blog.ki.se/xxx Site = xxx.ki.se
Här kan du önska ett namn på din sajt. Inga å,ä eller ö och inga versaler. Ej heller några mellanslag eller specialtecken annat än _. Önskar du en konferens med namn Accessmötet 2015 kommer du få adressen: http://conference.ki.se/accessmotet2015
Beskriv vad sajten ska användas till
Vem vänder du dig till med sajten
Den eller de personer som kommer att arbeta med sajten.