Vicerektorer

This page in English

Vicerektorer för internationella frågor, för samordning av framtidens hälso- och sjukvård och för innovationer och samverkan med näringslivet är utsedda av rektorn för en period på tre år, med möjlighet till förlängning, och bidrar till att stärka ledningen i genomförandet av Strategi 2018.