Testpage med alla komponenter

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att bidra på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. 

I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet grundades 1810, som ett "Institut till danande av skickelige fältläkare". Idag är Karolinska Institutet ett modernt medicinskt universitet och ett av de ledande i världen.

Med vår nära relation till hälso- och sjukvården, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har Karolinska Institutet de bästa förutsättningar för utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Utbildning

Karolinska Institutet har Sveriges bredaste utbud av medicinska utbildningar, samlade under ett tak men på två campusområden - i Solna och Huddinge.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2014 fanns 5978 helårsstudenter på nybörjar- och påbyggnadsprogram. 

Nybörjarprogram 2014

Program Antal nybörjarplatser Helårsstudenter Utfärdade examina
Arbetsterapeut  95 224 66
Audionom  18 55 15

Forskning

Forskningen vid Karolinska Institutet spänner över ett brett fält; från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. Karolinska Institutet står för över 40 procent av all medicinsk forskning vid universitet och högskolor i Sverige.

Forskningsområden

* aktiv doktorand definieras som: de doktorander som vid årsskiftet var antagna till forskarutbildning och inte tagit ut examen och som rapporterat en aktivitet på minst 10 procent under höstterminen. 

Innovationssystemet

För att säkra att innovationer inom medicin och hälsa omsätts till nytta för hälso- och sjukvård har Karolinska Institutet under flera år utvecklat ett unikt innovationssystem. Innovationssystemet vid Karolinska Institutet består idag av ett flertal aktörer med tjänster som alla syftar till att nyttiggöra idéer sprungna ur forskning.

Innovationssystemets aktörer identifierar idéer med utvecklingspotential och ser till att dessa tas hela vägen till marknad. Aktörerna ger också stöd vid näringslivssamverkan, erbjuder rådgivning och utbildning och inspirerar till idéutveckling genom att lyfta goda exempel.

Unit for Bioentrepreneurship Unit for Bioentrepreneurship är en akademisk enhet som bedriver forskning och ger utbildning inom innovation och entreprenörskap.
Innovationskontoret Innovationskontoret ger kostnadsfri rådgivning till idébärare. Här finns även stöd för samverkansprojekt industri-akademi samt tillgång till värdefulla kontakter och nätverk.

Länkar

Lediga anställningar

Befattning Institution Sista ansökningsdatum
Postdoctoral Researcher in the brain complications of diabetes Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 21 Okt 2016
Laboratoriesamordnare Institutionen för cell- och molekylärbiologi 21 Okt 2016
EU-projekthandläggare till Grants Office Universitetsförvaltningen 23 Okt 2016
Research assistant Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi 23 Okt 2016
Manager of the Chemical Proteomics Core Facility Department of Medical Biochemistry and Biophysics 23 Okt 2016
Postdoctoral Researcher in cutaneous wound healing and/or cancer initiation Institutionen för biovetenskaper och näringslära 24 Okt 2016
Djurtekniker Institutionen för komparativ medicin 24 Okt 2016
Projektledare för klinisk utveckling av mesenkymala stroma celler (MSCs) Institutionen för laboratoriemedicin 25 Okt 2016
Senior Laboratory Manager Department of Medical Biochemistry and Biophysics 26 Okt 2016
Chefsassistent till en spännande forskningsmiljö Department of Medical Biochemistry and Biophysics 26 Okt 2016
Tandsköterska Institutionen för odontologi 27 Okt 2016
Forskningssjuksköterska till projektet PreventADALL inom klinisk pediatrik Institutionen för kvinnors och barns hälsa 27 Okt 2016
Forskningsassistent i ortopedi Institutionen för molekylär medicin och kirurgi 28 Okt 2016
Research assistant Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi 28 Okt 2016
Research Assistant Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 28 Okt 2016
Doctoral (PhD) student position in Biological Pharmaceuticals (Novel pharmacologically active antibodies and their cell internalization) Institutionen för fysiologi och farmakologi 28 Okt 2016
Forskningsingenjör Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik 28 Okt 2016
Forskarassistent inom Translationell Kardiologi Institutionen för medicin, Solna 29 Okt 2016
Postdoctoral Researcher in Biostatistics, with focus on prostate cancer Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik 30 Okt 2016
Doktorandplats inom klinisk smärtforskning Institutionen för klinisk neurovetenskap 30 Okt 2016

Pages

Kalender

Datum Event
10 Nov 2016 - 09:00 Bidra till Forskningens dag på DS AB/KIDS
18 Nov 2016 - 08:45 Innovationsdag för studenter på KI

Testpromovideo: KI-doktoranden Alva Appelgren tävlar i Forskar Grand Prix

Alva Appelgren, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, kan bli bäst i Sverige på att föra fram sin forskning -- på bara tre minuter. Den 5 december 2013 tävlade hon i finalen i Forskar Grand Prix.

Organisation