Stiftelser och Fonder vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutets Fonder

Gåvor och donationer till någon av Karolinska Institutets fonder innebär att donationen får förbrukas i sin helhet. KI har flera olika fonder, där pengarna går till forskningen inom respektive ämnesområde efter beslut av Styrelsen för forskning.

Bankgiro för inbetalning till KIs fonder är 5310-6217

 

Nummer
Forskningsområde/Ändamål

141089

Cancerforskning
141099 Forskning om Barncancer

141329

Forskning om barndiabetes

141279 Forskning om hjärnsjukdomar
141119 Forskning om hjärt- & kärlsjukdomar
141199 Forskning om reumatologi
141129 Forskning om ögonsjukdomar
141219 Forskning om öronsjukdomar
141159 Medicinsk forskning
131129 Urologisk forskning

Stiftelser vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet förvaltar ca 200 stiftelser i sin anknutna stiftelseförvaltning. När pengar doneras till en stiftelse, läggs donationen till tidigare donationskapital och avkastningen delas ut i form av forskningsbidrag. Varje år delar KI Stiftelser ut ca 30 miljoner kronor till forskarna vid Karolinska Institutet.  Beslut om vilka som erhåller bidrag tas av Styrelsen för forskning.   

Bankgiro för inbetalning till någon av KIs stiftelser är 797-5998

Följande stiftelser är öppna för nya donationer:

Nummer
Stiftelsens namn
64 Karolinska Institutets Cancerstiftelse
65 Karolinska Institutets 150-årsstiftelse (oberoende medicinsk forskning)
213 Stiftelsen för ålderssjukdomar vid KI, i första hand demenssjukdomar och åderförkalkning
144 Karolinska Institutets stiftelse för hjärnforskning
109 Karolinska Institutets stiftelse för hjärt- och lungsjukdomar
150 Karolinska Institutets stiftelse för diabetesforskning
198 Karolinska Institutets stiftelse för psykiatrisk forskning
212 Karolinska Institutets stiftelse för forskning rörande Parkinsons sjukdom
224 Karolinska Institutets stiftelse för ALS-forskning
181 Karolinska Institutets stiftelse för reumatologisk forskning
110 Karolinska Institutets stiftelse för blodsjukdomar
67 Karolinska Institutets stiftelse för forskning rörande ögonsjukdomar
189 Karolinska Institutets stiftelse för neurobiologisk forskning
201 Karolinska Institutets stiftelse för AIDS-forskning

Stiftelseansvarig

Tove Älvemark Asp

Telefon: 08-524 867 07
Enhet: Grants Office
E-post: Tove.Alvemark@ki.se

Länkar

DonationStiftelse