Råd, nämnder och kommittéer

This page in English

Karolinska Institutet har en rad olika nämnder, råd och kommittéer.

De kan vara inrättade av Konsistoriet, Rektor eller någon av de tre styrelserna för utbildning, forskarutbildning eller forskning.

Mer information om respektive råd, nämnd eller kommitté, finns på KI:s internwebb.

Organisation