Prorektor Karin Dahlman-Wright

This page in English

Telefon: 08-524 867 64
E-post: prorektor@ki.se
Adress: Nobels väg 6, Solna

Om mig

Jag är professor i Molekylär Endokrinologi och utsågs till prorektor vid Karolinska Institutet fr.o.m. den 1 januari 2016. Den 18 februari 2016 utsågs jag av regeringen till Karolinska Institutets vikarierande rektor, för att den 1 augusti 2017 återgå till min befattning som prorektor. 2009 tom augusti 2015 var jag prefekt vid institutionen för Biovetenskaper och Näringslära och 2015 var jag vicedekan med ansvar för infrastrukturfrågor.

Mellan september 2013 och juni 2015 var jag KI Scientific Director, SciLifeLab, med speciellt ansvar för de nationella plattformarna och ingick i SciLifeLabs operationella ledning. 2001 grundade jag BEA, en core facilitet som tillhandahåller avancerade tjänster inom området genomik och bioinformatik. 1994-2000 innehade jag linjechefs- och projektledar- befattningar vid Pharmacia och Upjohn. Jag deltar i det strategiska forskningsområdet inom Diabetes vid KI.

Publikationer i urval

Expression of sex steroid hormone receptors in human skeletal muscle during the menstrual cycle.
Ekenros L, Papoutsi Z, Fridén C, Dahlman Wright K, Lindén Hirschberg A
Acta Physiol (Oxf) 2017 Feb;219(2):486-493

Altered DNA methylation of glycolytic and lipogenic genes in liver from obese and type 2 diabetic patients.
Kirchner H, Sinha I, Gao H, Ruby M, Schönke M, Lindvall J, et al
Mol Metab 2016 Mar;5(3):171-83

AP-1 Is a Key Regulator of Proinflammatory Cytokine TNFα-mediated Triple-negative Breast Cancer Progression.
Qiao Y, He H, Jonsson P, Sinha I, Zhao C, Dahlman-Wright K
J. Biol. Chem. 2016 Mar;291(10):5068-79

Blockade of the Hedgehog pathway downregulates estrogen receptor alpha signaling in breast cancer cells.
Diao Y, Azatyan A, Rahman M, Zhao C, Zhu J, Dahlman-Wright K, et al
Oncotarget 2016 Nov;7(44):71580-71593

Differential methylation in inflammation and type 2 diabetes genes in siblings born before and after maternal bariatric surgery.
Berglind D, Müller P, Willmer M, Sinha I, Tynelius P, Näslund E, et al
Obesity (Silver Spring) 2016 Jan;24(1):250-61

Estrogen Enhances the Expression of the Polyunsaturated Fatty Acid Elongase Elovl2 via ERα in Breast Cancer Cells.
González-Bengtsson A, Asadi A, Gao H, Dahlman-Wright K, Jacobsson A
PLoS ONE 2016 ;11(10):e0164241

Estrogen Receptor α Promotes Breast Cancer by Reprogramming Choline Metabolism.
Jia M, Andreassen T, Jensen L, Bathen T, Sinha I, Gao H, et al
Cancer Res. 2016 Oct;76(19):5634-5646

RING finger protein 31 promotes p53 degradation in breast cancer cells.
Zhu J, Zhao C, Zhuang T, Jonsson P, Sinha I, Williams C, et al
Oncogene 2016 Apr;35(15):1955-64

Peroxisome Proliferator-activated Receptor γ Coactivator-1 α Isoforms Selectively Regulate Multiple Splicing Events on Target Genes.
Martínez-Redondo V, Jannig P, Correia J, Ferreira D, Cervenka I, Lindvall J, et al
J. Biol. Chem. 2016 07;291(29):15169-84

Sök alla publikationer

Utbildning

Doktor Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, 1991

Docent i Molekylär Endokrinologi, Karolinska Institutet, 1996

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på studier av östrogen signalering med specifikt fokus på typ 2 diabetes och bröstcancer. Vi studerar fenotyper hos musmodeller med vävnadsselektiv knock-out av östrogen receptorer och relaterar detta till molekylära förändringar av exempelvis globalt genuttryck. Vi använder olika bröst cancer cell modeller och teknologier inom funktionsgenomik, ChIP SEQ, global 

Mer information om min forskning på institutionen för biovetenskaper och näringslära (på engelska) 

Länkar