Organisation

This page in English

 Organisationsskiss

Institutioner, prefekter och verksamhetschefer

Karolinska Institutet har 22 institutioner samt Enheten för toxikologiska vetenskaper, Södertälje, Komparativ medicin, Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen.

Universitetsförvaltningen

Karolinska Institutets verksamhet stöds administrativt av medarbetare vid institutionerna och universitetsförvaltningen.

Karolinska Institutet University Press - KIUP

Karolinska Institutet University Press ger ut medicinsk populärvetenskap, böcker för dig som vill veta mer om hälsa och medicin. 

Universitetsbiblioteket

Karolinska Institutets universitetsbiblioteks övergripande uppdrag är att vara en stödfunktion för KI:s kärnverksamhet, att bedriva medicinsk forskning och utbildning. Detta uppdrag omfattar även bibliotekets webbplats vars syfte är att skapa goda förutsättningar för forskning och lärande på KI genom att erbjuda kontextuellt stöd för användarnas arbetsflöden och behov.

Komparativ medicin

Komparativ medicin har vi hand om alla delar av verksamheten som rör forskning med djurförsök på Karolinska Institutet. 

Centrumbildningar

Centrumbildningar syftar till att skapa dynamisk samverkan över ämnes-, institutions- och organisationsgränser i Sverige och utomlands. En centrumbildning vid Karolinska Institutet är en fokuserad satsning på ett visst forskningsområde inom ramen för en tidsbegränsad och flexibel organisation.