Lennart Nilsson Award

This page in English

Lennart Nilsson Award är världens främsta utmärkelse inom vetenskaplig och medicinsk fotografi. Det delas ut årligen för att hedra den legendariska svenske fotografen Lennart Nilsson. Prissumman är på 100 000 kronor. Sedan 2012 kan priset även delas ut som ett stipendium.

Lennart Nilsson, född 1922, började sin bana som fotograf i början av 1940-talet. I mitten på 1950-talet började han experimentera med olika fotografiska tekniker för att "krypa närmare". I början av 1960-talet arbetade han med specialkonstruerade, mycket tunna så kallade endoskop (1 mm i diameter med en bildvinkel på 170 grader), som gjorde det möjligt att fotografera blodkärl och hålrum i människokroppen. 1969 använde han för första gången svepelektronmikroskop som har givit oss unika medicinska bilder. Boken "Ett barn blir till" utkom för första gången 1965. Lennart Nilsson utnämndes 1976 till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Regeringen tilldelade honom professors namn 2009.

Mer information om priset finns på  The Lennart Nilsson Award webbplats

Pristagare 2015 - Katrin Willig

Katrin Willig- Foto: Waja WegnerKatrin Willig, junior forskargruppledare vid Center for Nanoscale Microscopy and Molecular Physiology of the Brain (CNMPB), knutet till Max Planck Institute for Experimental Medicine i Göttingen, Tyskland, tilldelas Lennart Nilsson Award 2015 för sina banbrytande bidrag till superupplöst mikroskopi av levande celler. I sin forskning använder hon möjligheterna att studera cellstrukturer i nanoskala för att förstå hur våra hjärnor fungerar.

Katrin Willig är en pionjär inom användning av fluorescerande proteiner för avbildning av levande celler i nanoskala. Hon har utvecklat STED-mikroskopi för avbildning inne i levande organ och vävnader, så kallad deep tissue imaging, och särskilt intresserat sig för processerna i de kontakter mellan nervceller som kallas synapser. Hon har demonstrerat teknikernas styrka genom in vivo-avbildning i levande mushjärna av de mycket små utskott (eng. dendritic spines) på nervcellers dendriter som finns i synapser och som anses utgöra grunden för minnet i hjärnan. 

Nyhet om 2015 års pristagare

Tidigare pristagare

Pristagare 2014 - Timothy Behrens

Timothy Behrens, professor i beräkningsneurobiologi vid Oxford universitet, får Lennart Nilsson Award för avgörande insatser inom utvecklingen av metodiken inom diffusions-MRI.

Nyhet om 2014 års pristagare

Pristagare 2012 - Hans Blom

Hans Blom, docent i biologisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och facility manager vid Science for Life Laboratory i Stockholm, får stipendiet för att genomföra en studieresa till Harvard University för att studera och utvärdera mikroskopteknikerna nanoSIMS och STORM.

Nyhet om 2012 års pristagare

Pristagare 2011 - Nancy Kedersha

Lennart Nilsson Award för år 2011 går till den amerikanska biologen Nancy Kedersha. Hon får priset för sina färgbilder där hon avslöjar cellernas inre liv.

Nyhet om 2011 års pristagare

Pristagare 2010 - Kenneth Libbrecht

Lennart Nilsson Award för år 2010 går till den amerikanske fysikern Kenneth Libbrecht. Han får priset för sina bilder av snöflingor. Bilder som öppnar människors ögon för naturens skönhet.

Juryns motivering: Kenneth Libbrechts bilder öppnar människors ögon för naturens regelbundenhet och skönhet. Med sina fotografier av snöflingor förvandlar han matematik, fysik och kemi till bilder av yttersta estetik.

Nyhet om 2010 års pristagare

Pristagare 2009 - Carolyn Porco samt Babak A. Tafreshi

Lennart Nilsson Award för år 2009 går till den amerikanska rymdforskaren Carolyn Porco och den iranske fotografen och vetenskapsjournalisten Babak A. Tafreshi.

De får priset för ett bildarbete som - utifrån vars och ens perspektiv - påminner om människans plats i universum.

Nyhet om 2009 års pristagare

Pristagare 2008 - Anders Persson

Lennart Nilsson Award för år 2008 går till den svenske läkaren Anders Persson. Han får priset för sina tredimensionella bilder av människokroppens inre, vilka bland annat kan användas vid virtuella obduktioner.

Motivering: "Anders Persson kombinerar spjutspetsteknik med pedagogiskt berättande och konstnärligt öga. Han synliggör kroppens inre med unik precision, så att bilderna kan förstås och tolkas av både lekmannen och experten."

Nyhet om 2008 års pristagare

Länkar

PrisUtmärkelse