Karolinska Institutet söker ny rektor

This page in English

Har du både hög akademisk kompetens och förståelse för forskningen och utbildningen och samtidigt den starka organisations- och ledarskapsförmåga som krävs för att klara den komplexa uppgiften att balansera olika intressenters krav, ena KI och leda oss starkare in i framtiden? 

Vi söker en ny rektor som kan leda det övergripande arbetet mot ett modernt universitet så att vi tillsammans, genom forskning och utbildning på ett avgörande sätt bidrar till att förbättra människors hälsa.

Ledning