Jobba på KI

This page in English

Karolinska Institutets vision är att vara ett av de ledande universiteten i världen inom det medicinska området. Vi erbjuder en attraktiv och hälsosam arbetsplats, goda utvecklingsmöjligheter, en internationell miljö, excellens, mångfald, bra förmåner och trevliga kollegor.

Lediga anställningar

Befattning Institution Sista ansökningsdatum
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Betydelsen av anhörigas medverkan för en bättre livssituation hos patienter med matstrupscancer Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Omedelbar hud-mot-hud kontakt mellan förälder och barn efter mycket prematur födsel: Effekter på föräldrars upplevelser, amning, mor-barn interaktion och fysiologisk samklang (IPISTOS studien) Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Döende och död i äldreomsorg – kompetensutveckling genom aktionsforskning Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Implementering av ett strukturerat arbetssätt för förebyggande av barns övervikt och fetma inom elevhälsan – fokus på interaktion mellan skolsköterskan och föräldrar Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Att underlätta diagnos av lungcancer; kombinerade perspektiv från den upplevda kroppen och den biologiska kroppen Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Stress, lungfunktion och astmautveckling i PreventADALL (Prevention of Atopic Dermatitis and Allergy in children) Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Effektiv mobilisering och rehabilitering efter bukkirurgi på grund av cancer – genom bärbara sensorer, (e)-feedback och träning. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): ”Aktivare vardag” – ett personcentrerat och digitaliserat preventionsprogram som stödjer ett hälsosamt aktivitetsmönster hos personer med risk för stroke Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): ”Berättande som redskap i sammanhållen personcentrerad vård för sköra äldre" Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Effekter av ett utmanande balansträningsprogram (HiBalance) specifikt för personer med multipel skleros Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Att leva med långvarig smärta – studier med existentiell och molekylär ansats Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 19 feb 2018
Doktorandplats Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV): Skadliga fallolyckor hos äldre personer: upptäckt av äldre personer på olika risknivåer – från epidemiologi till implementeringsforskning Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 19 feb 2018
Postdoctoral research fellow in tumor biology: preactivating small molecules as research tools to address p53 biology Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi 20 feb 2018
Postdoctoral Researcher in cellular and molecular immunology Institutionen för medicin, Solna 28 feb 2018
Postdoctoral Researcher in Cell-based Cardiac Regeneration Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine 28 feb 2018
Professor i omvårdnad Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 28 feb 2018
Assistant Professor (equiv.) position in Bioengineering Department of Medical Biochemistry and Biophysics 31 mar 2018

Pages