Informationsmaterial

This page in English

Generella trycksaker

Strategi 2018

Färdplan för Karolinska Institutet 2014-2018.

Ladda ner fullängdsversionen av Strategi 2018

Bläddra i strategin

 

 

 

Strategi 2018 - sammanfattning

Färdplan för Karolinska Institutet 2014-2018 - sammanfattning.

Ladda ner sammanfattningen av Strategi 2018

Bläddra i strategin

 

 

 

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

En informationsbroschyr om Karolinska Institutet.

Bläddra i broschyren

 

 

 

 

Årsredovisning

Årsredovisning 2014.

Ladda ner Årsredovisningen
Bläddra i Årsredovisningen

 

 

 

Korta fakta

Övergripande information om KI i fickformat.

Korta fakta 2014_2015

Bläddra i broschyren

Profilguide

Profilguiden innehåller kortfattad information om hur vi ska använda vår grafiska profil i syfte att öka tydligheten och ytterligare stärka vårt varumärke.

Ladda ner guiden

Bläddra i guiden

Aula Medica

I broschyren berättar Karolinska Institutets rektor och flera personer med betydelse för aulans tillkomst om den nya självklara platsen för möten kring vetenskap, samverkan och akademiska högtider.

Ladda ner Aula Medica

Bläddra i broschyren

 

Campus i förändring

Ladda ner Campus i förändring

Bläddra i broschyren

 

 

 

Karta

Utvikbar campuskarta för Karolinska Institutet campus Solna och campus Huddinge samt översikt över centrala Stockholm.

 

 

 

Medicinsk Vetenskap

En populärvetenskaplig tidskrift om medicin och hälsa som kommer ut 4 ggr/år.

Mer om Medicinsk Vetenskap

 

 

 

Från cell till samhälle

De nya professorerna berättar om sin forskning. Pristagare presenteras.

Ladda ner skriften
Bläddra i skriften

 

 

Klinisk forskning och utbildning i framtidens vårdlandskap

Hur kopplar vi forskning och utbildning till valet av vårdgivare? En broschyr om klinisk forskning och utbildning i framtidens vårdlandskap.

Bläddra i broschyren

 

 

 

Karolinska - vår gemensamma historia

Samarbetet mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Bläddra i broschyren

 

Trycksaker utbildning

Studera på KI - Ett magasin om studier och studentliv vid KI

En komplett förteckning över KI:s utbildningsutbud hittar du på ki.se/utbildning


Ladda ner utbildningsmagasinet

Bläddra i utbildningsmagasinet

Beställ magasinet

 

 

 

Det funkar - Att studera med funktionshinder

 

Denna folder beskriver olika stödåtgärder som kan ges till studerande med funktionsnedsättning.

Beställ foldern

 

Likabehandling av studenter

Broschyren tar upp rättssäkerhet studenter och om en höjd kvalitet i utbildningen.

Beställ broschyren

 

Beställ material

När du gjort din beställning ska en bekräftelsetext visas. Om ingen bekräftelse visas behöver du kontakta Strömbergs, ki@strd.se, för att kolla att de har fått beställningen.
Lagd beställning kommer att levereras inom 3 arbetsdagar från beställningsdagen.