Håkan Mogrens stipendium

This page in English

Håkan Mogrens stipendium instiftades 2012 och delas ut "för och till insatser för mänskligt välbefinnande". Håkan Mogrens Stiftelse har till ändamål dels att främja utbildning och forskning inom det medicinska området, dels att främja utbildning av musiker inom den klassiska musiken, främst sång.

Mottagarna av medicinpriset ska ha gjort sig kända för att ta hand om sina patienter med empati och passion, och de bör aktivt verka eller komma att verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar eller handledning av andra. Priset ska ge möjlighet för välmeriterade, vetenskapligt skickliga och kliniskt verksamma läkare att förkovra sig inom något område som intresserar dem. Stipendiet består av ett diplom och ett personligt pris om 250 000 kronor.

Pristagare 2015 - Elisabet Lidbrink

Elisabet Lidbrink. Foto: Stefan ZimmermanElisabet Lidbrink, överläkare i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, får priset för sitt starka engagemang för kvinnor som drabbas av bröstcancer, samt för att hon ger stöd till och agerar förebild för yngre kolleger med sitt medmänskliga förhållningssätt till patienterna.

Elisabet Lidbrink har över 30 års yrkeserfarenhet som cancerläkare och under alla dessa år har hon kämpat för att bröstcancerpatienter ska få bästa möjliga vård och behandling och för att alla ska bemötas med värdighet och empati.

Hon visar genom eget exempel att mötet med patienten är en oerhört viktig del av vården. Till Elisabet Lidbrink kommer ofta de svåraste fallen, de som får beskedet att behandlingen inte varit verksam och att cancern spridit sig. Mitt i oron och sorgen lyckas Elisabet Lidbrink förmedla hopp till sina patienter. Hon kämpar för att de alltid ska få det yppersta när det gäller behandling och för att de ska få leva ett så friskt liv som möjligt under sin sista tid när alla tänkbara resurser uttömts.

Nyhet om 2015 års pristagare

Tidigare pristagare

Pristagare år 2014 - Carl Johan Fürst

Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin vid Lunds universitet får priset för sitt engagerade och oförtröttliga arbete för god vård och medmänskligt bemötande av patienter i livets slutskede och genom sitt sätt att dela med sig av denna kunskap.

Nyhet om 2014 års pristagare

Pristagare år 2013 - Inger Hagerman

Inger Hagerman, forskare och överläkare vid hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, får det första stipendiet inom medicin från Håkan Mogrens Stiftelse. Hon får stipendiet för sina insatser inom den tunga kliniska vården av kroniskt sjuka hjärtpatienter och för sitt enastående engagemang för patienterna.

Nyhet om 2013 års pristagare

Pris